Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D., Dr. Ján Šugár, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D., Dr. Ján Šugár, CSc."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D., Dr. Ján Šugár, CSc.
Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci cizích jazyků v rámci distančního vzdělávání Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D., Dr. Ján Šugár, CSc.

2 pedagogický experiment a jeho výstup
Aktuálnost pedagogického výzkumu zaměřeného na distanční vzdělávání v rámci PA ČR pedagogický experiment a jeho výstup součást integrovaného výzkumného úkolu č.4 „Optimalizace systému vzdělávání na PA ČR“ Výzkumného záměru PA ČR na léta 2004 – 2008

3 Osobní motivace ke zpracování dané problematiky
DV vlastní dlouholeté zkušenosti zlepšení kvality a efektivity cizojazyčné edukace snaha o inovaci edukačního procesu ICT zlepšení výslednosti studentů motivování studentů k systematickému studiu sledování nejnovějších trendů v edukaci

4 Cíl, objekt a předmět realizovaného pedagogického výzkumu
empirické informace o využitelnosti ICT v distančním vzdělávání experimentální ověření efektivity ICT v distančním vzdělávání objekt edukační proces anglického jazyka v podmínkách PA ČR předmět využívání ICT, konkrétně počítače s VOS aplikace e-learningem

5 Hypotézy stanovené pro realizaci pedagogického experimentu
H uplatnění ICT zlepšení studijní výslednosti z předmětu Cizí jazyk I

6 H2 - uplatňování ICT zvýšení motivace méně úspěšných studentů anglického jazyka

7 Metodika výzkumu Teoretické metody
- analýza, syntéza, kauzální analýza atd. Empirické metody - strukturované přímé pozorování - nepřímé pozorování - testování - rozhovor, dotazník, škálování - pedagogický experiment Matematicko-statistické metody - klasifikační,porovnávací a kauzální analýza - kvantitativní analýza (průzkumová analýza, koncept statistické a věcné významnosti, poměr šancí a data mining) - kvalitativní porovnávaní údajů a dat - popisná statistika, třídění a statistický zápis

8 Navrhovaný a pedagogickým experimentem ověřovaný model edukace distanční formy studia
instruktáž e-kurz + e-konzultace + textová studijní opora přímá edukace + individuální konzultace pís. zápočet či zkouška

9 Výzkumný vzorek Experimentální skupina - 50 respondentů
Kontrolní skupina - 50 respondentů

10 Struktura pedagogického experimentu
vstupní měření zavedení experimentální proměnné výstupní měření

11 Vyhodnocení a zpracování získaných hodnot a dat z analýzy výsledků pedagogického experimentu
Statistické programové systémy : SPSS, PAST s aplikací Microsoft Office Excel 2003, OPENSTAT ze statistického programu NCSS2007 a Answer Tree. Procedury statistické analýzy dat : průměr (AM), standardní odchylka (SD), t-test ke zjišťování statisticky významných rozdílů, Cohenovo d, koeficient relativní věcné významnosti r, odds ratio.

12 Ověření hypotéz na základě pedagogického výzkumu
H1 + H2 potvrzeny výsledky výzkumu metod testování, dotazníku, rozhovorů, pozorování, pedagogického experimentu

13 Celkový závěr pro obě hypotézy
zavedením ICT čili konkrétně počítače s edukačním programem aplikovaným e-learningovou vzdělávací technologií do cizojazyčné edukace lze zvýšit studijní výslednost a motivaci studentů k systematickému studiu

14 Přínos realizovaného pedagogického experimentu všeobecně
analýza moderních didaktických prostředků na pozadí nejnovějších vzdělávacích technologií možné využití jak v cizojazyčné edukaci, tak i dalších předmětech vyučovaných v rámci PA ČR zmapování edukační reality v distančním vzdělávání z hlediska využití ICT zkvalitnění a zefektivnění edukačního procesu s cílem dosažení lepší výslednosti a motivace studentů k systematickému sebevzdělávání

15 Přínos pedagogického experimentu konkrétně
pro edukaci předmětu Cizí jazyk I – anglický jazyk pro další rozvoj didaktiky předmětu Cizí jazyk I – anglický jazyk pro edukaci v distanční formě studia pro edukační praxi dalších speciálních policejních předmětů

16 Návrhy a doporučení na základě realizovaného výzkumného úkolu
zabezpečení kvalitního technického a metodického vytvoření e-learningového výukového softwaru na bázi odborného jazyka reflektujícího specifický obsah a cíle předmětu CJ 1 zpracování moderních textových studijních opor pro distanční vzdělávání motivování pedagogů k využívání ICT


Stáhnout ppt "Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D., Dr. Ján Šugár, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google