Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum (pedagogického zhodnocení) volného času

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum (pedagogického zhodnocení) volného času"— Transkript prezentace:

1 Výzkum (pedagogického zhodnocení) volného času

2 Vymezení a význam výzkumu
systematický způsob řešení problémů rozšiřování vědomostí lidstva ... Moderní sociální věda – empirický výzkum např. empirická pedagogika – od počátků 20. století – experimentální pedagogika – výzkum VČ – po 2. světové válce

3 Metodologie rozvoj empirické vědy = fundovaná metodologie
metodologie pedagogiky VČ vychází z metodologie sociálních věd a z metodologie pedagogiky (Gavora, Chráska, Hendl, Miovský, Šeďová, Švaříček, ...)

4 Metodologie pedagogiky VČ
metodologie pedagogiky VČ = metody, techniky a prostředky výzkumu pedagogického zhodnocení VČ jev = bezprostřední výsledek smyslového vnímání (ve VČ?) fakt = zobecněný jev, obecný poznatek (ve VČ?) hypotéza = tvrzení o předpokládaném zjištění, tzn. musí být ověřitelná a vyvratitelná (ve VČ?) validita = měříme to, co chceme zkoumat? (ve VČ?) reliabilita = kvalita, stabilita a spolehlivost měření (ve VČ?)

5 Typy výzkumu Typy výzkumu:
základní – řešení klíčových problémů (ve VČ?) aplikovaný – řešení problémů praxe (ve VČ?) - výzkumné šetření - akční výzkum (prováděný VČ pedagogem) - „kapesní“ výzkum kvantitativní kvalitativní smíšený

6 Kvantitativní – kvalitativní přístup
cíl testování hypotéz vytváření hypotéz logika deduktivní induktivní počet případů vysoký malý generalizace možná a měřitelná nemožná informace o případu redukovaná bohatá kontakt s respondenty zprostředkovaný těsný a dlouhý validita nízká potenciálně vysoká reliabilita vysoká nízká

7 Výzkum VČ minulost a VČ (historické proměny VČ, národní a kulturní specifika VČ, nárůst VČ, ...) současnost VČ (náplň, zhodnocení VČ, ...) budoucnost VČ (individuální, institucionální, komunitní, státní, globální, ... plány a vize VČ)

8 Výzkumný proces 1. Vymezení výzkumného problému
co zkoumat? Kůň + VČ (minulost, současnost, budoucnost) koho? způsoby výběru – kvantit. x kvalit. výzkum kde? kdy? jak? za co? - ...?

9 Výzkumný proces 2. Informační příprava
obsahová (monografie, časopisy, databáze, ...) klíčová slova? + metodologická – dle zvoleného výzkumného designu (kvanti x kvali x smíšený)

10 Výzkumný proces 3. Formulace (a) výzkumných otázek: Kůň + VČ ...?
(b) hypotéz (ne vždy) Kůň + VČ ...?

11 Výzkumný proces 4. Zjišťování (pedagogických) faktů výzkumnými metodami a technikami 4.1 Kvantitativní výzkum dotazník – vymezení, typy – lze využít? pozorování – vymezení, typy – lze využít? rozhovor – vymezení, typy – lze využít? experiment – vymezení, typy – lze využít? didaktický test – vymezení, typy – lze využít? sociometrický test – vymezení, typy – lze využít? ...

12 Výzkumný proces 4. Zjišťování (pedagogických) faktů výzkumnými metodami a technikami 4.2 Kvalitativní výzkum dotazník – vymezení, typy – lze využít? pozorování – vymezení, typy – lze využít? interview – vymezení, typy – lze využít? focus group – vymezení – lze využít? analýza dokumentů – vymezení – lze využít? případová studie – typy – lze využít? etnografie – vymezení – lze využít? ...

13 Výzkumný proces 5. Vyhodnocení výsledků kvantitativní – jevy, které lze měřit, počítat – statistické techniky, tabulky, grafy kvalitativní – hluboká analýza, popis 6. Zpracování výsledků psaní zprávy o výzkumu (věda = vědecký text) prezentace – diskuse

14 Výzkum – téma kůň a VČ KOHO? (výběr) JAK? (kvantitativně – metoda)

15 Výzkum – téma kůň a VČ KOHO? (výběr) JAK? (kvalitativně – metoda)

16 Podněty k výzkumným otázkám
osobní empirie + kůň a VČ? zájem různých skupin (kategorií) obyvatel (důchodců, rodičů, studentů, ...) – kůň a VČ? co si představují? co jim chybí? uvítali by VČ nabídky? za jakých podmínek by nabídky využívali? determinanty – ekonomické, strach, ...?

17 Podněty k výzkumným otázkám
uvítali by „koňské tábory“ pro mládež? potřebují impuls? jaký impuls by to měl být? jakou propagaci by uvítali – www, facebook, plakáty, ...? podmínky, kde to v Brně (jinde) vlastně jde? zahraniční zkušenosti? ...


Stáhnout ppt "Výzkum (pedagogického zhodnocení) volného času"

Podobné prezentace


Reklamy Google