Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika tělesné výchovy Pedagogická fakulta JU v ČB KTVS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika tělesné výchovy Pedagogická fakulta JU v ČB KTVS"— Transkript prezentace:

1 Didaktika tělesné výchovy Pedagogická fakulta JU v ČB KTVS
Seminář pro 1. st. ZŠ 3. ročník

2 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ
Podmínky zápočtu – sem. DTVP 1. st. ZŠ Seminární projekt (prezentace didaktického tématu, sestavení a prezentace hodin TV, rešerše odborných článků, harmonogram zadání) Literatura

3 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ
Podmínky zápočtu KTS/DTVP ZS_seminář 3 roč. 1st. ZŠ: Docházka 80% -aktivní účast v seminářích (odevzdání seminárního projektu, výstupy, prezentace …) Seminární projekt: Seminární práce a její prezentace na zadané téma z didaktiky TV ( obsahuje 3 časti) Termín odevzdání je v den vlastní prezentace (doporučena konzultace s vyučujícím)

4 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ Metodika seminárního projektu:
Skupinová práce (1-3 studentů) zpracování seminární práce (word) a prezentace ( power point) Respektování pravidel pro seminární práce a normy pro citování použité literatury Respektování a dodržení termínů pro prezentaci a sem.práci - odevzdání v den výstupu (doplnění a opravy – max.1x) Projekt seminární práce a její prezentace - 3 části: Zpracování zadaného okruhu či tématu z didaktiky Tv (do 10 min) Sestavení a příprava vyučovací hodiny TV – 1. stupeň ZŠ 1-2 nebo 3-4 třída (15-20 min) Rešerše odborných článků TVMS k danému tématu z let (cca 5-10 min)

5 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ Metodika seminárního projektu:

6 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ Metodika seminárního projektu:

7 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ Metodika seminárního projektu:
Rešerše vybraných článků TVSM z let 1994 – 2010 Zadání: K zadanému tematickému okruhu z didaktiky Tv vyhledat článek s podobným odborným zaměření zaměřením temat.okruhu i vyučovací jednotky Sestavit seznam a shromáždit články dle pravidel citace Nejzajímavější a odborně příbuzný článek (min. 1-2 – max. 3) prezentovat formou „Power pointu“ v rámci ativního seminárního vystoupení

8 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ Metodika seminárního projektu:
Rešerše vybraných článků TVSM z let 1994 – 2010 kliknout

9 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ
Literatura: Krejčí, M., Bäumeltová, M. (2001). Projekt Týdny zdraví ve škole. Č. Budějovice: JU. Mužík, V. (1993). Didaktika TV na 1.stupni ZŠ. Brno: PF MU. Mužík, V., Krejčí, M. (1997). Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex. Rychtecký, A., Fialová L. (1998). Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: UK. Sýkora, F., Kostková, J. (1985). Didaktika tělesné výchovy. Praha: SPN. Šebrle, Z. a kol. (1995). Didaktika školní tělesné výchovy dětí mladšího školního věku. České Budějovice: PF JU. Vilímová,V. (2009). Didaktika tělesné výchovy. Brno: MU Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP Školní vzdělávací program ZŠ– část: tělesná výchova: konkrétní plán ZŠ

10 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ

11 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ

12 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ

13 Didaktika tělesné výchovy 1. st. ZŠ


Stáhnout ppt "Didaktika tělesné výchovy Pedagogická fakulta JU v ČB KTVS"

Podobné prezentace


Reklamy Google