Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika školní tělesné výchovy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika školní tělesné výchovy"— Transkript prezentace:

1 Didaktika školní tělesné výchovy
DTVP – DTVK Okruhy pro zkoušku a semináře LUDVÍK MICHALOV

2 Obsah 1. Vývoj didaktiky školní tělesné výchovy
2. Didaktika tělesné výchovy 3. Projekty vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově 4. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy 5. Proces vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově 6. Tělesná zdatnost ve školním pojetí 7. Učitel tělesné výchovy 8. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy 9. Organizační formy vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově 10. Podmínky vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově 13. Literatura 11. Okruhy ke zkoušce DTV pro 1. st. ZŠ 12. Okruhy ke zkoušce DTV pro 1. st. ZŠ speciální didaktika Didaktika školní tělesné výchovy

3 1. Vývoj didaktiky školní tělesné výchovy
Vlivy a podněty ve školní tělesné výchově. Tělesná výchova ve školských systémech do zavedení tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu do škol. Tělesná výchova jako povinný vyučovací předmět v Českých školách. Didaktika školní tělesné výchovy

4 2. Didaktika tělesné výchovy
Kinantropologie a tělesná výchova Didaktika tělesné výchovy Výzkum v didaktice tělesné výchovy Výzkumné metody v didaktice tělesné výchovy Uplatňování didaktických výzkumů v praxi Didaktika tělesné výchovy jako studijní předmět Didaktika školní tělesné výchovy

5 3. Projekty vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově
Projekty výchovy a vzdělání Učební plán Učební osnovy Cíle tělesné výchovy Tendence k evropskému pojetí curricula tělesné výchovy Vzdělávací, výchovné a zdravotní cíle v tělesné výchově Didaktika školní tělesné výchovy

6 3. Projekty vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově
Učivo Modely učiva a vyučování Výběr učiva Strukturace učiva Osnování učiva Základní charakteristika učiva v tělesné výchově Celoroční plán Didaktika školní tělesné výchovy

7 4. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy
Ontogenetický vývoj Periodizace vývoje Mladší školní věk Střední školní věk Starší školní věk Didaktika školní tělesné výchovy

8 5. Proces vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově
Formativní a informativní složka ve výchovně vzdělávacím procesu Učení Teoretické koncepce učení Obecné zákony učení Druhy učení Motorické učení Didaktika školní tělesné výchovy

9 5. Proces vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově
Teorie motorického učení Pohybové dovednosti Druhy senzomotorického učení Průběh osvojování pohybových dovedností a činností Mechanismy a činitelé v motorickém učení Fáze motorického učení Další druhy učení ve školní tělesné výchově Didaktika školní tělesné výchovy

10 6. Tělesná zdatnost ve školním pojetí - pokračování kapitoly
Pohybové schopnosti Identifikace a klasifikace pohybových schopností Determinace pohybových schopností Senzitivní periody v rozvoji pohybových schopností Rozvoj pohybových schopností ve školní tělesné výchově Didaktika školní tělesné výchovy

11 6. Tělesná zdatnost ve školním pojetí - pokračování kapitoly
Pohybová síla Pohybová rychlost Pohybová vytrvalost Pohybová obratnost Pohybová ohebnost – pohyblivost Testování pohybových schopností ve školní tělesné výchově Didaktika školní tělesné výchovy

12 7. Učitel tělesné výchovy
Učitel - objekt a subjekt ve vyučovacím procesu Osobnost učitele tělesné výchovy Profesiografická analýza činností učitele Struktura osobnosti učitele tělesné výchovy Tělovýchovně pedagogická zaměřenost Didaktika školní tělesné výchovy

13 7. Učitel tělesné výchovy
Vědomosti Pedagogické schopnosti a dovednosti, psychické vlastnosti Sociální role učitele tělesné výchovy Dynamika osobnosti učitele tělesné výchovy Rozvoj osobnosti učitele tělesné výchovy Typologie osobnosti učitele tělesné výchovy Didaktika školní tělesné výchovy

14 8. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy
Vyučovací činnosti učitele tělesné výchovy Klasifikace vyučovacích činností učitele tělesné výchovy Vyučovací činnosti v přípravné fázi didaktického procesu Realizace vyučování Spektrum didaktických stylů Didaktika školní tělesné výchovy

15 8. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy
Rozložení nácviku, režim učení Vyučovací postupy Vyučovací metody Výchovné činnosti učitele tělesné výchovy Výchovné metody Vyučování v tělesné výchově: tvorba, věda i umění Didaktika školní tělesné výchovy

16 9. Organizační formy vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově - obrazová část
Vyučovací jednotka tělesné výchovy Struktura vyučovací jednotky Efektivita vyučovací jednotky Specifické didaktické formy ve vyučovací jednotce Didaktika školní tělesné výchovy

17 10. Podmínky vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově
Podmínky výchovy a vzdělávání ve školní TV Institucionální a sociální podmínky Personální podmínky Materiální podmínky Právní podmínky Bezpečnost ve školní TV Didaktika školní tělesné výchovy

18 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ.
A) VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Historický vývoj TV v pravěku a starověku. 2. TV a sport v Evropě od počátků středověku do konce 19. století. 3. Vývoj TV v Evropě a v českých zemích ve 20. století. 4. Edukační proces v TV na l. stupni škol, charakteristika, struktura Cíle a úkoly TV v současné etapě vývoje společnosti. 5. Vzdělávací programy TV (RVP a ŠVP) na l. stupni škol (kurikulum). Alternativní přístupy Učivo TV, osnovy, související tematické okruhy (mezipředmětové vztahy). 6. Plánování v TV na l. stupni škol. Projektová a realizační forma Příprava na vyučovací jednotku (hodinu). Příklady. 7. Didaktické zásady v TV. Obecné a specifické pro TV na l. stupni. Didaktika školní tělesné výchovy

19 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (2).
8. Osobnost učitele TV na l. stupni. Profesní a osobnostní charakteristika Struktura a dynamika osobnosti. Specifické kompetence. 9. Diagnostická činnost učitele. Techniky, formy získaných údajů Didaktické řídící styly v TV na l. stupni škol. Příklady Přístupy k hodnocení efektivity edukačního procesu v TV Kritéria, faktor času, vztahové normy, klasifikace v TV Struktura a dynamika anatomicko - fyziologických a psychologických předpokladů žáků mladšího školního věku ve vztahu k TV. Kognitivní a afektivní vstupní charakteristiky žáků Výstupní charakteristiky edukace v TV žáků mladšího školního věku, jejich struktura . Význam diferenciace. Didaktika školní tělesné výchovy

20 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (3).
14. Fyzická zdatnost a výkonnost žáků. Základní přehled a struktura jednotlivých pohybových schopností Rozvíjení pohybových schopností v mladším školním věku Didaktická doporučení a kontraindikace. Příklady Školní pracovní a pohybový režim žáků a učitelů. Charakteristika, důsledky, řešení hlavních problémů. Nadstavbový pohybový režim v podmínkách 1. stupně škol. Péče o talentované žáky Vyučovací postupy v TV na l. stupni škol. Podmíněnost jejich užití. Příklady Metody vyučování v TV na l. stupni škol. Způsoby jejich třídění, příklady užití Didaktické formy v TV jako uspořádání podmínek pro realizaci edukačních obsahů. Organizační formy v TV. Rozbor příkladu VJ TV (hodiny TV) Sociálně interakční formy vyučování v TV na l. stupni škol. Didaktika školní tělesné výchovy

21 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (3).
14. Fyzická zdatnost a výkonnost žáků. Základní přehled a struktura jednotlivých pohybových schopností Rozvíjení pohybových schopností v mladším školním věku Didaktická doporučení a kontraindikace. Příklady Školní pracovní a pohybový režim žáků a učitelů. Charakteristika, důsledky, řešení hlavních problémů. Nadstavbový pohybový režim v podmínkách 1. stupně škol. Péče o talentované žáky Vyučovací postupy v TV na l. stupni škol. Podmíněnost jejich užití. Příklady Metody vyučování v TV na l. stupni škol. Způsoby jejich třídění, příklady užití Didaktické formy v TV jako uspořádání podmínek pro realizaci edukačních obsahů. Organizační formy v TV. Rozbor příkladu VJ TV (hodiny TV) Sociálně interakční formy vyučování v TV na l. stupni škol. Didaktika školní tělesné výchovy

22 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (4).
21. Metodicko-organizační formy vyučování TV Druhy a průběh pohybového (senzomotorického) učení. Základní charakteristika. Další druhy učení v TV na l. stupni škol Činitelé a fáze pohybového učení žáků mladšího školního věku Pohybové dovednosti. Charakteristika, dynamika jejich osvojování v podmínkách TV na l. stupni škol Podmínky edukačního procesu v TV na l. stupni škol. Materiální podmínky. Využití nářadí a náčiní v TV, včetně netradičních typů Problematika TV na málotřídní škole. TV v podmínkách málo vybaveného prostředí Bezpečnostní hlediska a úrazová zábrana v TV na l. stupni škol. Didaktika školní tělesné výchovy

23 12. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (1).
B SPECIÁLNÍ DIDAKTIKY Didaktika gymnastiky a rytmické gymnastiky: 1. Akrobatická cvičení v tělesné výchově žáků na l.stupni ZŠ (přehled učiva, vyučovací postupy, organizace). 2. Přeskoky v tělesné výchově žáků na l.stupni ZŠ (přehled učiva, vyučovací postupy, organizace). 3. Průpravná cvičení v tělesné výchově na l. stupni ZŠ (druhy cviků podle účinků, obsah 4. Organizace průpravné části hodiny a další využití průpravných cvičení v hodině. 5. Rytmická gymnastika a tanec v současném pojetí školní tělesné výchovy. Didaktika školní tělesné výchovy

24 12. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (2).
Didaktika atletiky 6. Metodika nácviku běhu. 7. Metodika nácviku skoků. 8. Metodika nácviku hodu. Didaktika plavání 9. Hry ve vodě. 10. Nácvik plaveckých pohybů u vybraného plaveckého způsobu. 11. Zásady záchrany tonoucího. Didaktika školní tělesné výchovy

25 12. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (3).
DIDAKTIKA HER A CVIČENÍ V PŘÍRODĚ 14. Psychologický, fyziologický, výchovný význam her. Třídění her. Zásady řízení hry. 15. Přehled pohybových her (hry během, skokem, házením a chytáním, úpolové hry). 16. Příklady průpravných cvičení ve fotbalu, volejbalu, basketbalu, házené, softbalu a florbalu (hru určí zkoušející). 17. Turistika –charakteristika, význam pro zařazení do výuky na 1.st. ZŠ 18. Význam tělesných cvičení ve školách v přírodě, na letních táborech apod. Příklady. 19. Základy orientace s turistickou mapou. Další možnosti a prostředky orientace v terénu 20. Hry v přírodě. Didaktika školní tělesné výchovy

26 12. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (4).
DIDAKTIKA ÚPOLŮ: 22. Rozdělení úpolů , charakteristika a význam. Příklady cvičení a pohybových polových her na 1. st. 24. Význam pádové techniky a metodika pádů vpřed, vzad ( příklady cviků). 25. Didaktika pravidla a bezpečnost při úpolových cvičeních.   Vybrané otázky ze seminárních projektů a rešerše článků z odborných časopisů (viz probraná témata) Didaktika školní tělesné výchovy

27 13. Doporučená literatura k semináři a zkoušce z “ Didaktiky tělesné výchovy pro 1. st. ZŠ”  
1. VILÍMOVÁ, Vlasta . Didaktika tělesné výchovy. Brno : Paido, s. ISBN 2. RYCHTECKÝ, Antonín ; FIALOVÁ, Ludmila. Didaktika tělesné výchvy. 2. přepr. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum Praha, s. ISBN 3. VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchvy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN 4. ZAPLETAL, Miloš . Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně,na hřišti, na louce, ve městě,v terénu, v místnosti. 2.dopl.vydání. Praha : Olympia , s. 5. ZAPLETAL, Miloš. Špalíček her. 1. vydání. Praha : Albatros, s. 6. MUŽÍK, V.; KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví : zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Olomouc : Hanex, s. ISBN Didaktika školní tělesné výchovy

28 ”  13. Doporučená literatura k semináři a zkoušce z “ Didaktiky tělesné výchovy pro 1. st. ZŠ
7. ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her : Hry na hřišti a v tělocvičně . 1. vydání. Praha : Olympia, s. 8. ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her : Hry v přírodě. 1. vydání. Praha : Olympia, s. 9. NOVÁČEK, V.; MUŽÍK, V.; KOPŘIVOVÁ, J. Vybrané kapitoly z didaktiky tělesné výchovy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN 10. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie 1 : dětství a dospívání. dotisk. Praha : Karolinum, s. ISBN 11. VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha : Karolinum, s. ISBN 12. MUŽÍK, V. Zkušenosti s uplatněním didaktických stylů v tělesné výchově na 1.st. ZŠ. Tělesná výchova a sport mládeže. 1994, 60, 1, s Didaktika školní tělesné výchovy

29 Děkuji za pozornost Didaktika školní tělesné výchovy


Stáhnout ppt "Didaktika školní tělesné výchovy"

Podobné prezentace


Reklamy Google