Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky k získání známky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky k získání známky"— Transkript prezentace:

1 Požadavky k získání známky
Obsah TV s metodikou Literatura Požadavky k získání známky

2 Obsah 1. ročník - TEORIE Ontogeneze pohybových schopností jedince
Výsledky vzdělávání Učivo určí rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a pohybovými dovednostmi rozlišuje různé stupně rozvoje pohybových schopností v závislosti na věku dítěte vysvětlí termín senzitivní období aplikuje vhodné metody rozvoje pohybových schopností a dovedností v praxi k danému věku dětí (OP) charakterizuje a volí cíle, postupy, metody, formy, pomůcky a jiná specifika rozvoje pohybových dovedností, tělesné zdatnosti, psychického, sociálního a emocionálního rozvoje dětí (OP) Ontogeneze pohybových schopností jedince Pohybová schopnost (dělení, charakteristika) Senzitivní období Pohybová dovednost (charakteristika) Částečně i ve druhém ročníku

3 Obsah 1. ročník - Praxe Gymnastika Atletika
vede pomocí vhodných didaktických a metodických postupů pohybový nácvik specifických pohybových dovedností v gymnastice v závislosti na věku dítěte a jeho úrovni rozvoje pohybových schopností (OP) řídí pohybové činnosti dětí adekvátně jejich fyzickým předpokladům a podmínkám realizace (OP) Gymnastika Skupinové výstupy - metod. postupy v gymnastice při nácviku určité pohybové dovednosti pro různé věkové skupiny vede pomocí vhodných didaktických a metodických postupů pohybový nácvik specifických pohybových dovedností v atletice v závislosti na věku dítěte a jeho úrovni rozvoje pohybových schopností (OP) Atletika Skupinové výstupy - metod. postupy v atletice při nácviku určité pohybové dovednosti pro různé věkové skupiny

4 Obsah 2. ročník - TEORIE Výsledky vzdělávání Učivo diagnostikuje pohybové schopnosti a dovednosti dítěte (OP) plánuje, organizuje a vyhodnocuje tělesnou výchovu a pohybové činnosti, připravuje ucelené vzdělávací projekty (OP) uplatňuje vhodné metody diagnostiky pohybových činností (OP) rozdělí motorické testy ukáže na příkladech testování v praxi Testování tělesné zdatnosti, diagnostika a plánování Zdokonalování pohybových schopností Pohybová dovednost Tělesná zdatnost spočítá BM index a stanoví výsledek sestaví jednoduchý jídelníček řídící se zásadami správné výživy umí naučit děti zásadám bezpečného chování, poskytnutí první pomoci v případě úrazu a návykům zdravého způsobu života Základní hygienické normy pro pohybové aktivity Úrazová zábrana. Záchrana, dopomoc.

5 Obsah 2. ročník - Praxe Sportovní hry, netradiční hry
vede pomocí vhodných didaktických a metodických postupů pohybový nácvik specifických pohybových dovedností v gymnastice v závislosti na věku dítěte a jeho úrovni rozvoje pohybových schopností (OP) řídí pohybové činnosti dětí adekvátně jejich fyzickým předpokladům a podmínkám realizace (OP) Sportovní hry, netradiční hry Skupinové výstupy - metod. postupy při sportovních hrách a netradičních sportech Uplatnění her v ostatních sportovních aktivitách vede pomocí vhodných didaktických a metodických postupů pohybový nácvik specifických pohybových dovedností v atletice v závislosti na věku dítěte a jeho úrovni rozvoje pohybových schopností (OP) Zdravotní a průpravná TV Skupinové výstupy - kompenzační a relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla

6 Literatura Přednášky STLOUKALOVÁ, B. Didaktika tělesné výchovy pro mateřské školy. c2008. MUŽÍK, V., KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc : Hanex, 1997. NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky TV. Brno : PdF MU, 2001. STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno : PdF MU a MSD, s.r.o., 2002 (s ). MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000. LOCHMANOVÁ, L., MAZAL, F. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Olomouc : Hanex, 1998. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Základní škola, Obecná škola, Národní škola. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Schválená verze. Vilímová, V. , Didaktika tělesné výchovy , 1. vyd. Brno, 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury, 2002.

7 Literatura Internet: např.

8 Požadavky k získání známky
Skupinová nebo individuální práce na určité téma – předvedení Písemná práce - test


Stáhnout ppt "Požadavky k získání známky"

Podobné prezentace


Reklamy Google