Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní výchova ke zdravým stravovacím návykům dětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní výchova ke zdravým stravovacím návykům dětí"— Transkript prezentace:

1 Školní výchova ke zdravým stravovacím návykům dětí
Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta

2 Faktory ovlivňující nutriční chování dítěte

3 Výzkumné šetření na školách (UK-PedF)

4 Výzkumné šetření - rodiče (UK-PedF)
Jste vašim dětem dobrým vzorem pokud se jedná o stravovací návyky? RODIČE : ,2 % NE

5 Škola – zdraví – správná výživa
Rámcové vzdělávací programy (2005) K cílům vzdělávání patří: učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ Výchova ke zdraví součástí školních vzdělávacích programů Implementace výchovy ke správným stravovacím návykům do školního kurikula

6 Co by měl žák umět (RVP ZV 2013)
OČEKÁVANÝ VÝSTUP „dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky“ UČIVO „výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy“ ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ

7 Školní vzdělávací programy
Nestačí informovat – cílem kompetence žáků tj. odpovědnost za zdraví, ochrana zdraví, umět se rozhodnout… Podpora zdraví – součástí života školy vše, co se ve škole děje, je v souladu s doporučeními o správné životosprávě Výchova ke správným stravovacím návykům by měla probíhat spontánně, přirozeně a v rámci každodennosti. Výchova ke správným stravovacím návykům se týká všech pracovníků školy a vyžaduje týmovou spolupráci

8 Problémy realizace výchovy ke správnému stravování
Mají učitelé dostatek „časoprostoru“ k výuce o správné výživě? - dostatečná hodinová dotace předmětu výchova ke zdraví Výchova v rodině a ve škole – má shodné cíle??? rodinný jídelníček, stravovací návyky členů rodiny, tradice, extrémní diety, sociálně-ekonomické faktory aj. Probíhá výuka o výživě v prostředí, které podporuje rozvíjení správného nutričního chování??? školní bufet, nápojové automaty, školní jídelna aj.

9 Výchova ke správné výživě ve výuce
Zařadit učivo o správné výživě do tematických plánů ve všech ročnících základního vzdělávání jako součást výchovy ke zdraví. Výchovu ke správným stravovacím návykům realizovat interaktivními metodami, posilovat sebedůvěru a sociální kompetence žáků. Zabezpečit podmínky pro efektivní výuku tělesné výchovy cílenou na motivaci k pohybové aktivitě a rozvoj zdravotně orientované zdatnosti

10 Nepodcenit podpůrné aktivity
Sledovat nutriční návyky dětí, umožnit dodržování stravovacího a pitného režimu během dne, například vhodnou organizací přestávek. Motivovat rodiče a žáky k využívání nutričně vyváženého školního stravování. Zajistit propagaci všeho, co škola a školní jídelna pro správnou výživu a výchovu ke zdravým stravovacím návykům dělají. Podpořit pitný režim žáků nabídkou kvalitních nápojů (ve spolupráci s rodiči, školní jídelnou, školním bufetem či sortimentem v automatech).

11 Nepodcenit podpůrné aktivity
Nabídnout žákům možnosti zapojení do pohybových aktivit. Realizovat na škole dlouhodobé projekty zaměřené na podporu zdraví, správné výživy a aktivního pohybu; spolupracovat s rodinou a komunitou Citlivě a s erudicí spolupracovat s rodiči dětí ohrožených obezitou. Poskytnout oporu dětem při zvládání problémů spojených s poruchami přijmu potravy. Rozšířit programy prevence rizikových projevů chování o problematiku poruch přijmu potravy

12 Poradí si učitelé s výchovou ke správné výživě?
ANO, ALE … Mají učitelé pro svou práci zajištěny odpovídající podmínky (hodinovou dotaci, učebnice, metodické materiály aj.)? Jsou učitelé pro tuto oblast v pregraduálním studiu dostatečně připravování? Mají učitelé dostatečné možnosti dalšího vzdělávání? Podpora učitelů ve výchově ke zdraví = výzva pro tvůrce kurikula, fakulty připravující učitele i odborníky ve výživě

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Školní výchova ke zdravým stravovacím návykům dětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google