Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PT – obecná charakteristika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PT – obecná charakteristika"— Transkript prezentace:

1 Průřezová témata na www.rvp.cz

2 PT – obecná charakteristika
novinka společně s KK povinná součást vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ několik forem začlenění

3 Formy začlenění PT do práce školy
samostatný předmět integrace PT do výuky předmětu projektové vyučování klima školy

4 Mýty o PT „Nutné je naplnit veškeré náměty činností rozpracované pod tematickými okruhy v RVP ZV.“ (Není.) „Aktivity, které na škole již probíhají jsou vlastně PT a není potřeba nic měnit, a tak vlastně stačí již probíhající aktivity jen pojmenovat jako PT.“ „PT směřují pouze k rozvíjení postojů a hodnot.“ (Bez znalostí to nejde.) „Je potřeba integrovat všechno do všeho.“ (Není.)

5 Multikulturní výchova
Teoretický námět: Multikulturní výchova v RVP Autor se v příspěvku věnuje otázce, proč se stala Multikulturní výchova standardní součástí nových kurikulárních dokumentů. Dále popisuje pojetí MKV v RVP. Praktický námět: Výuka dějepisu a dějiny 20. století Autor se v příspěvku věnuje výuce historie 20. století v hodinách dějepisu. Mezi evropské trendy ve výuce dějepisu patří multikulturní líčení dějin. Žáci by si měli prostřednictvím dějepisné výuky osvojit kritický přístup k historickým skutečnostem.

6 Osobnostní a sociální výchova
Teoretický (i praktický) námět: Učit se být Text se zabývá tematickými okruhy osobnostního, sociálního i morálního rozvoje a zároveň pro jejich aplikaci nabízí ukázky metod a obsahovou skladbu lekcí. Členění tematických okruhů je shodné s jejich členěním v RVP ZV a umožňuje tak učitelům rychlou orientaci i okamžitou metodickou pomoc při začlenění OSV do školních vzdělávacích programů. Praktický námět: Metodika lekce Jak se vidím? Jak mě vidí ostatní? Autorka v příspěvku seznamuje s metodikou lekce nazvané Jak se vidím? Jak mě vidí ostatní?, která je příkladem samostatné výuky Osobnostní a sociální výchovy. Metodický materiál je výstupem vzdělávacího projektu "Dokážu to?" a je poskytnut v rámci spolupráce s o.s. AISIS a jeho portálem MujNet.

7 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Teoretický námět: Smysl průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Autor se zabývá jedním z možných náhledů na danou problematiku a nabízí tak učitelům jeden z pohledů, který lze uplatnit při zařazování PT VMEGS do ŠVP. Praktický námět: Obchodování s lidmi Autorky ve svém článku zajímavě propojují vzdělávací oblast Člověk a svět práce s PT MVEGS, OSV a MKV. Věnují se zásadní problematice současnosti (mobilita pracovních sil v Evropě i mimo ni a s ní související problémy) a zajímavou formou umožňují učiteli seznámit s touto problematikou žáky.

8 Environmentální výchova
Teoretický námět: Environmentální výchova v RVP ZV Autorka popisuje možnosti zařazení EV do ŠVP. Praktický námět: Školní projekt : “Co je to les ?“ Autorka popisuje projekt probíhající v několika třídách ZŠ v Šenově. Projekt je velmi komplexně zpracován - umožňuje žákům rozvíjet své znalosti, manuální zručnost a navíc být v přímém kontaktu s přírodou – lesem.

9 VÚP, www.rvp.cz a Vy Možnost konzultací s VÚP
MV EV OSV, MKV, VMEGS, VDO Možnost publikovat na

10 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "PT – obecná charakteristika"

Podobné prezentace


Reklamy Google