Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naše zvolená průřezová témata

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naše zvolená průřezová témata"— Transkript prezentace:

1 Naše zvolená průřezová témata
1. Osobnostní a sociální výchova PROČ? formuje osobnost žáka v jeho individuálních potřebách utváří praktické životní dovednosti a má každodenní využití v běžném životě pomáhá žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu klade důraz na osobnostní, sociální a morální rozvoj dělí se na tematické okruhy (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj)

2 Naše zvolená průřezová témata
všechna zvolená PT zpracujeme v ŠVP do samostatné tabulky, respektujeme rozdělení na tematické okruhy zároveň se PT jednotlivě objevují v učebním plánu – učebních osnovách na konci zvoleného vyučovacího předmětu v samostatné tabulce

3 Tabulka průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova
Legenda k tabulkám: PRO – PROJEKT Čls – Člověk a jeho svět (1. stupeň) Vu – Věcné učení (2. stupeň) Tv – Tělesná výchova Řv – Řečová výchova Čt – Čtení Ps – Psaní Pč – Pracovní činnosti Vv – Výtvarná výchova

4 Tématický okruhu (OSV) Průřezové téma: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
1. stupeň 2. stupeň Tématický okruhu (OSV) 1. ročník 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - rozvoj schopností poznávání INT/ Čls, Řv, Hv, Tv, Vv, Pč INT/ Čls, Řv, Inf, Hv, Tv, Vv, Pč INT/ Vu, Řv, Hv, Tv, Vv INT/ Vu, Řv, Hv, Tv, VZ, Vv - sebepoznání a sebepojetí INT/ Čls, Tv INT/ Vu INT/ Vu, VZ - seberegulace a sebeorganizace INT/ Čls - psychohygiena INT/ Ps, Řv, Hv INT/ Ps, Řv, Hv, Tv INT/ Ps, Řv, Hv, Tv, VZ SOCIÁLNÍ ROZVOJ - poznávací schopnosti INT/ Čls, Ps, Hv, Tv INT/ Čls, Ps, Hv INT/ Vu, Hv INT/ Vu, Hv, VZ - mezilidské vztahy INT/ Čls, Hv - komunikace INT/ Čls, Řv, Hv, Vv - spolupráce a soutěživost INT/ Čls, Hv, Tv INT/ Vu, Hv, Tv MORÁLNÍ ROZVOJ - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika


Stáhnout ppt "Naše zvolená průřezová témata"

Podobné prezentace


Reklamy Google