Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tři roky etické výchovy ve Veselí nad Moravou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tři roky etické výchovy ve Veselí nad Moravou"— Transkript prezentace:

1 Tři roky etické výchovy ve Veselí nad Moravou

2 Jednoho dne se žába probudila a zjistila, že má kožich. "To snad ne
Jednoho dne se žába probudila a zjistila, že má kožich. "To snad ne!" urazila se. Téhož dne se přistihl pštros, že vypadá jako oškubaná kachna. "Ale?" zakvílel, "copak?" Pak se ještě postupně probrala beznohá stonožka, napomádovaný šváb a žížala tančící krok sun krok. "To je zlý sen!" poznamenali shodně a spali dál... Jednoho dne se však probudila okřídlená housenka. "Vida," řekla si, "změna!" A bylo to.

3

4

5

6 Historie školy 2008 2008 optimalizace školství ve Veselí nad Moravou
ZŠ J.A.Komenského převedena pod nového zřizovatele Arcibiskupství Olomoucké Od šk. r. 2008/2009 Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou ŠVP Církevní škola – ETV zařazena jako doplňující vzdělávací obor, vedením školy je vnímána jako priorita školy.

7 Školní vzdělávací program

8

9

10 Témata v jednotlivých ročnících
1.-3. roč. - komunikace - sebepojetí - pozitivní hodnocení druhých - akceptace druhého - komunikace citů - schopnost spolupráce - elementární prosociálnost

11 Témata v jednotlivých ročnících
4.-5. roč. - komunikace - sebepojetí - pozitivní hodnocení druhých - akceptace druhého - tvořivost v mezilidských vztazích - schopnost spolupráce - elementární prosociálnost - iniciativa - asertivní chování

12 Témata v jednotlivých ročnících
6. roč. - komunikace - objevení vlastní jedinečnosti, sebepoznání a sebepřijetí - pozitivní hodnocení druhých - tvořivost a iniciativa v oblasti vztahů - identifikace a vyjádření citů - kognitivní a emocionální empatie - zvládání agrese - pomoc, přátelství a spolupráce

13 Témata v jednotlivých ročnících
7. roč. - objevení vlastní jedinečnosti a identity - být sám sebou, umět obhájit své názory a práva - prosociálnost jako složka identity - etické aspekty vztahu ke své rodině - integrace sexuální zralosti do kontextu osobnosti - vztah k nemocným, handicapovaným, starým lidem - reálné a zobrazené vzory

14 Témata v jednotlivých ročnících
8. roč. - zdroje etického poznávání lidstva - život, tělesné a duševní zdraví jako etická hodnota - ochrana přírody a životního prostředí - pravda jako etická hodnota - etické aspekty manželství, rodinného a sexuálního života - ekonomické hodnoty a etika - tvořivost v mezilidských vztazích, v povolání a zaměstnání

15 Témata v jednotlivých ročnících
9. roč. - důstojnost a hodnota lidské bytosti - prohloubení komunikačních dovedností - zdravý životní styl - závislosti a návykové látky - masmédia a jejich vliv - radost a optimismus - komplexní prosociálnost

16 Byli jednou dva lidé, kteří se rozhodli vykopat studnu.
Jeden z nich byl trpělivý a druhý netrpělivý. Trpělivý člověk si našel vhodné místo a začal. Dostal se do hloubky dvou, deseti i dvaceti metrů. Byla to dlouhá, těžká a namáhavá práce, na jejímž konci se však přece jenom díky svému úsilí a trpělivosti dopracoval k cíli – k vodě. Druhý člověk byl člověk netrpělivý. Také on si vyhlédl vhodné místo a pustil se do práce. Když se však dostal do určité hloubky a vodu nenašel, řekl si, že raději přece jen zkusí jiné, vhodnější místo, kde se nebude muset až tolik namáhat a na vodu narazí blízko pod povrchem. A tak se tedy pustil do práce na novém místě. Ale ani zde se úspěch nedostavil tak brzy, a proto všeho opět zanechal a štěstí hledal jinde. Vyčerpaný žízní, avšak hnán klamnou iluzí rychlého úspěchu a co nejmenší námahy ještě dosud marně překopává krajinu, aby nakonec zcela vyprahlý bídně zahynul.

17 Současný stav Samostatný předmět ETV 90,2% žáků
Celkem (samostatný předmět nebo v rámci jiných předmětů) 100% žáků Od samostatný předmět 100% žáků Absolventi kurzu ETV – 4 učitelé, v kurzu nyní studují další 4 učitelé Učebna etické výchovy – výuka ETV, výuka náboženství, schůzky školního parlamentu, přednášky…

18 Učebna etické výchovy

19 Výchovný styl a klima školy
Zapojení celého sboru Diskuse o ETV na pravidelných poradách Setkávání sboru s lektorkou ETV Manuál etické výchovy Lepší komunikace (žák – učitel) Žáci jsou sdílnější a otevřenější... Scházejí se ve smíšených skupinách (klub, parlament, čajovna…) – „znají se“ Člověka nepředěláme za jeden den… „Starého psa novým kouskům…“ Je dobře, že to tady je. Děti můžou řešit v hodinách etv věci, na které by se jindy nedostalo

20 Statistika omluvených a neomluvených hodin

21 Součásti etické výchovy
Pondělní čtvrthodinky Školní parlament Školní klub Školní poradenské pracoviště Čajovna Patronace deváťáků Pobyty

22 Parlament

23 Školní klub

24 Poradenské pracoviště a čajovna

25 Patronace deváťáků

26 Pobyty

27 Budoucnost a vize… Dvouletý kurz ETV pro Jihomoravský kraj v roce Vytvoření vzdělávacího střediska ETV pro Jižní Moravu Zapojení do implementace ETV do škol Propagace ETV Projekt RUBIKON od šk. roku 2011/2012 v 7. roč.

28

29 Nato mistr: „Pomáhají ti, abys byl bdělý, když slunce vychází.“
Mladý zenový mnich se ptá svého mistra: „Co mohu udělat pro záchranu světa?“ „Ale k čemu pak jsou všechny mé dobré činy a všechno, oč se snažím?“ ptá se mnich zklamaně. Nato mistr: „Pomáhají ti, abys byl bdělý, když slunce vychází.“ Mladý zenový mnich se ptá svého mistra: „Co mohu udělat pro záchranu světa?“ Mistr povídá: „Tolik, co můžeš udělat pro to, aby ráno vyšlo slunce.“ „Ale k čemu pak jsou všechny mé dobré činy a všechno, oč se snažím?“ ptá se mnich zklamaně. Nato mistr: „Pomáhají ti, abys byl bdělý, když slunce vychází.“

30 Buďme tedy bdělí…

31 Církevní základní škola
Děkuji za pozornost, Tomáš Just, Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou tel.:


Stáhnout ppt "Tři roky etické výchovy ve Veselí nad Moravou"

Podobné prezentace


Reklamy Google