Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V OBLASTI VELETRHŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V OBLASTI VELETRHŮ"— Transkript prezentace:

1 TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V OBLASTI VELETRHŮ
SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o.

2 Realizátor projektu 417 žáků, 19 tříd
36 pedagogických pracovníků, 50 zaměstnanců celkem Školní družina a školní klub Školní jídelna Školní poradenské pracoviště Studijní a informační centrum pro žáky Zaměření na sport, jazyky a informatiku

3 Realizátor projektu - zkušenosti
Personální zázemí: Lektorský a trenérský tým (vedení seminářů, tréninků, lektorská činnost) Zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých (supervize, mentoring, koučování) Spolupráce školy se vzdělávacími institucemi v regionu a v celé ČR Zkušenosti s realizací projektu v oblasti výchovy a vzdělávání Zkušenosti s prezentačními dovednostmi Kontakty se zahraničím (zahraniční stáže)

4

5 Školné: 610,-Kč měsíčně (tj
Školné: 610,-Kč měsíčně (tj. 20,- Kč denně) V ceně školného garantujeme: Třídy maximálně do počtu 25 žáků (průměr 22 žáků na třídu) Příspěvky sportovním klubům (HC, FŠ, volejbal, gymnastika, aerobik) Půlené vyučování (Aj, MAT, ČJ, informatika) Doučování žáků, individuální plány pro sportovce Služby speciálního pedagoga a asistentky ve výuce Zájmová činnost – více než 20 zájmových kroužků Pracovní sešity pro žáky, učební potřeby pro žáky, žákovské sešity Vlastní žákovské knížky SSZŠ Doprava žáků, cestovné, připojištění pro žáky školy na výjezdy Příspěvek třídám na exkurze, výlety, návštěvy divadel, odměny žákům

6 Sportovní specializace školy:
HOKEJ KOPANÁ GYMNASTIKA AEROBIK JUDO ŠACHY VOLEJBAL

7 Škola v pohybu: školní vzdělávací program SSZŠ
Vize školy: „Škola respektovaná a vyhledávaná“ Škola, která se „zastaví“, neobstojí u žáků ani u rodičů. Vize spočívá v neustálém rozvoji lidských a materiálních zdrojů. Tím bude schopna reagovat na rychle se měnící okolní svět. Škola má sportovní zaměření a pohyb je nedílnou součástí života školy. Škola směřuje „je v pohybu“ i směrem k efektivním formám vzdělávání a ke smysluplnému obsahu učiva, tzn. takovému, které je využitelné v praxi a které umožní obstát na dalších stupních škol.

8 Škola v pohybu: profilace školy ve výuce
Sport: 4 hodiny TV, spolupráce se sportovními kluby Jazyky: AJ od 1. třídy, NJ od 7.třídy, výuka metodou CLIL, zahraniční spolupráce Informatika: od 4 třídy, předmět digitální technologie Hodnocení a sebehodnocení žáků: Kriteriální hodnocení Předměty: OSV, Umělecký seminář, Kompenzační cvičení, Etika, Přírodovědné praktikum, Administrativa, Volba povolání Projekty: Business games, projektové a oborové dny, obhajoby prací žáků 9. tříd Školní poradenské pracoviště Pobyty žáků: Lyžařský, turistucký, adaptační, ŠVP, soustředění Formy a metody práce učitelů (E-U-R, KRITMYŠ, genetická metoda čtení)

9 9 oblastí kvalit SSZŠ Litvínov
Kvalitní výuka - sport, jazyky, informatika, Spolupráce s rodiči Vybavení školy - pomůcky, počítače, technika Zájmová činnost - kroužky Školní družina a školní klub Pedagogický sbor, klima školy Dobré výsledky našich žáků (sportovní i výukové) Školní poradenské pracoviště Školní jídelna a kantýna

10 Tréninky dalšího vzdělávání
Vzdělávání dospělých Tréninky dalšího vzdělávání

11 Vzdělávání dospělých Lektorská činnost

12 Hala školy Kantýna na hale školy

13 Učebny 1.stupně

14 Interaktivní učebna Učebna chemie

15 Obě počítačové učebny

16 Učebna přírodopisu Žákovská knihovna

17 Velká tělocvična Školní jídelna

18 Školní tradice

19 „Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná“
SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. „Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná“


Stáhnout ppt "TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V OBLASTI VELETRHŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google