Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etická výchova a Finanční gramotnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etická výchova a Finanční gramotnost"— Transkript prezentace:

1 Etická výchova a Finanční gramotnost
Tisková konference MŠMT

2 Doplňující vzdělávací obor v RVP ZV
Etická výchova Doplňující vzdělávací obor v RVP ZV

3 Etická výchova ve školách
Časová dotace a způsob začlenění – rozhodnutí ředitele školy (samostatný předmět, v rámci jiného předmětu, ve více předmětech – povinných, volitelných i nepovinných) Specifické formy a metody výuky – zážitkové metody, tvorba modelových situací, systematické budování postojů Zkušenosti ze zahraničí (samostatně v 16 státech EU)

4 Obsah Etické výchovy Pozitivní sebepojetí Pozitivní hodnocení druhého
Komunikace a mezilidské vztahy Citové prožitky Zdravé pojetí vzorů Elementární a komplexní prosociálnost

5 Aplikační témata Etické výchovy
Rodina Zdraví Ekologie Etické hodnoty Etiketa Ekonomické hodnoty

6 Etická výchova v ČR Usnesení Senátu z roku 2006
Diskuse (350 respondentů) Opatření ministryně – vydání DVO EV (s účinností ) Cca 1000 učitelů, 100 škol Pracovní skupina na MŠMT

7 Cíl etické výchovy PROSOCIÁLNOST Ve prospěch druhého
Nečekám protislužbu Etické chování z vlastního rozhodnutí

8 FINANČNÍ GRAMOTNOST (FG) v základním a středním vzdělávání

9 Úloha MŠMT definice FG, tvorba standardů FG
zavedení standardů FG do rámcových vzdělávacích programů metodická podpora pedagogů a jejich další vzdělávání finanční podpora projektů finančního vzdělávání vyhodnocení, následná revize systému budování FG

10 Co je vlastně finanční gramotnost?
Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat svůj osobní či rodinný rozpočet včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

11 Hospodaření domácnosti – výstupy ZŠ, SŠ
1. stupeň ZŠ ... na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje ... 2. stupeň ZŠ ... sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, zváží nezbytnost výdajů ... ... rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti , navrhne jak řešit schodkový rozpočet ...

12 Podpora pedagogů příručky pro pedagogy, učebnice
DVPP (NIDV, akreditace) metodický portál konzultační centra doporučení VŠ zařadit FG do studijních programů další projekty, kurzy, programy, texty, soutěž...

13 Příručky pro pedagogy Finanční gramotnost – obsah a příklady z praxe škol (NÚOV + VÚP) Finanční gramotnost – úlohy a metodika (NÚOV)

14 Předměty, kde se nejčastěji FG vyučuje
Výchova k občanství Člověk a svět práce Matematika Dále v rámci různých projektů i dalších předmětů jako průřezové téma

15 Projekty na podporu finanční gramotnosti
ESF – výzvy v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) „EU PENÍZE ŠKOLÁM“ (cca 4,5 mld. Kč) Rozvojový program „Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy“ (140 mil. Kč) – v roce 2009


Stáhnout ppt "Etická výchova a Finanční gramotnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google