Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do předmětu Požadavky k zápočtu Požadavky k zápočtu Požadavky ke zkoušce Požadavky ke zkoušce Organizace výuky Organizace výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do předmětu Požadavky k zápočtu Požadavky k zápočtu Požadavky ke zkoušce Požadavky ke zkoušce Organizace výuky Organizace výuky."— Transkript prezentace:

1 Úvod do předmětu Požadavky k zápočtu Požadavky k zápočtu Požadavky ke zkoušce Požadavky ke zkoušce Organizace výuky Organizace výuky

2 Požadavky k zápočtu Vypracování seminární práce na vybrané téma z psychosomatiky Vypracování seminární práce na vybrané téma z psychosomatikynebo Účast na výzkumném záměru Účast na výzkumném záměru

3 Požadavky k zápočtu Vypracování seminární práce na vybrané téma z psychosomatiky: Vypracování seminární práce na vybrané téma z psychosomatiky:  Termín odevzdání: do 16. 5. 2014, v případě využití předtermínu na zkoušku – 5 dní před termínem zkoušky.  Rozsah: cca 5 – 10 stránek  Forma: vymezení cíle práce; stručná přehledová studie; struktura: úvod, odborný text, závěr; problémový charakter; návaznost jednotlivých podkapitol, citace dle citační normy, minimálně jeden zahraniční zdroj - originál.

4 Požadavky k zápočtu – účast na výzkumném záměru Účast na výzkumném záměru Účast na výzkumném záměru  Zadavatel výzkumného záměru: Magistrát města Plzně Odbor bezpečnosti a prevence kriminality a prevence kriminality  Realizátor výzkumného záměru: Katedra psychologie Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

5 Požadavky k zápočtu – účast na výzkumném záměru Záměr výzkumu: Záměr výzkumu:  „Dotazníkové šetření o návykových látkách, rizikovém chování a zdravém životním stylu na ZŠ a SŠ v Plzni“ Oblasti výzkumu: Oblasti výzkumu:  Návykové látky: zkušenosti a názory  Hostilita a šikana  Stravovací návyky  Primární prevence na školách

6 Požadavky k zápočtu – účast na výzkumném záměru Výzkumný soubor: Výzkumný soubor:  Žáci 7. a. 8. tříd základních škol se sídlem v Plzni.  Žáci 2., 3., 6., a 7 ročníků víceletých gymnázií se sídlem v Plzni.  Žáci 2. a 3. ročníků čtyřletých gymnázií se sídlem v Plzni.  Žáci 2. a 3. ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť se sídlem v Plzni.

7 Požadavky k zápočtu – účast na výzkumném záměru Organizace výzkumu: Organizace výzkumu:   Vytvoření skupin – 3. 3. 2014: Skupina pro výzkum na ZŠ: Skupina pro výzkum na ZŠ: 2 členná – jeden člen z dvojice bude koordinátor. Skupina pro SŠ: Skupina pro SŠ: 4 členná – jeden člen ze skupiny bude koordinátor.  Role koordinátora: komunikuje s vedením školy, s členy skupiny a s pracovníky KPS. Domlouvá termín realizace výzkumu na škole. Odměna: zohlednění na zkoušce.

8 Požadavky k zápočtu – účast na výzkumném záměru Organizace výzkumu: Organizace výzkumu:  Oslovení škol – dohodnutí termínu realizace – od 24. – 29. 3. 2014. uskuteční se e-mailem (vedení školy – ředitel + zástupce ředitele – adresy vyhledat na www stránkách školy). Text e-mailu pro vedení školy bude k dispozici na www stránkách KPS. Koordinátor doplní návrh termínu + kontakt na sebe.

9 Požadavky k zápočtu – účast na výzkumném záměru Organizace výzkumu: Organizace výzkumu: Vyzvednutí dotazníků dle dohodnutého termínu na škole + poučení k zadávání – od 1. 4. do 30. 4. 2014.  Dílčí termíny bodu vypsány na Portále ZČU – všichni ze skupiny se na termín zapíší. Koordinátor před termínem poučení napíše na e-mail: msvoboda@kps.zcu.cz počet dotazníků pro zadávání.msvoboda@kps.zcu.cz

10 Požadavky k zápočtu – účast na výzkumném záměru Organizace výzkumu: Organizace výzkumu: Realizace dotazníkového šetření na školách – sběr dat – od 1. 4. do 31. 5. 2014.  Čas na zadávání dotazníků v jedné třídě – cca 2 vyučovací hodiny.  Po realizaci dotazníkového šetření předat dotazníky ihned k dalšímu zpracování na KPS – do rukou dr. M. Svobody nebo ing. P. Mizerové.

11 Organizace přednášek Termíny konání přednášek: 3.3.; 10.3.; 24.3.; 31.3.; 14.4.; 5.5; - HJ 100 (11:10 – 12:50) Termíny nekonání přednášek: 17.3.; 7.4.; 28.4.; Náhradní bloková výuka – v úterý 6. 5. – čas a místnost - bude upřesněno. Prezentace z blokové výuky budou k dispozici na www stránkách KPS.

12 Požadavky ke zkoušce Znalost odpřednášených témat z psychosomatiky na úrovni zapamatování, porozumění a aplikace do analogických příkladů:  Termíny budou vypsány na Portále ZČU.  Zkouška ústní - prověřování znalostí ze čtyř dílčích otázek vztahující se k různé problematice psychosomatiky.

13 Literatura Faleide, A. (eds). Vliv psychiky na zdraví. Praha: Grada, 2010. Danzer, G. Psychosomatika. Praha: Portál, 2010. Morschitzky, H. Sator, S. Když duše mluví řečí těla. Praha: Portál, 2012. Poněšický, J. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laky. Praha: Triton 2002. Tress, W. (eds.) Základní psychosomatická péče. Praha: Portál, 2008.

14 Literatura Další literatura se zaměřením na:  Dějiny psychologie  Obecnou psychologii a psychologii osobnosti  Psychologie zdraví  Psychoterapii  Psychopatologii  Biologii a fyziologii člověka  Kliniku nemocí

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úvod do předmětu Požadavky k zápočtu Požadavky k zápočtu Požadavky ke zkoušce Požadavky ke zkoušce Organizace výuky Organizace výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google