Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alkohol a mladiství situace v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alkohol a mladiství situace v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Alkohol a mladiství situace v Plzni
Mgr. Andrea Gregorová

2 Mezinárodní projekt ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách)
Realizace: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 Hlavní cíle projektu lze shrnout v těchto bodech: získat spolehlivé informace o rozsahu užívání návykových látek mezi českou mládeží, sledovat trendy, k nimž došlo od roku 1995, analyzovat základní kontextové vztahy u vybraných indikátorů návykového chování, porovnat situaci v ČR se situací v Evropě.

3 Situace v Plzni Výzkum Prevence Represe

4 Situace v Plzni - výzkum
Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách: Plzeň, 2008 Zadavatel studie: město Plzeň Realizátor studie: Sdružení SCAN ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN Univerzita Karlova v Praze Odborný garant: doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

5 Situace v Plzni - výzkum
Základní a výběrový soubor, počty žáků podle ročníků ročník základní soubor výběrový soubor ideální reálný počet tříd počet žáků 9. ročník ZŠ 68 1393 6 112 4 83 4.roč. 8letého gymn. 18 555 3 45 1 23 1. ročník SŠ 129 3517 17 284 16 398 2. ročník SŠ 131 3435 277 3. ročník SŠ 128 3252 14 262 311 4. ročník SŠ 82 2156 10 174 172 1. ročník nástavby 11 319 26 2. ročník nástavby 240 20 celkem 578 14867 1199 64 1401

6 Situace v Plzni - výzkum
Prevalence užívání alkoholu podle typu škol

7 Situace v Plzni - výzkum
Prevalence užívání alkoholu podle typu školy a pohlaví

8 Situace v Plzni - výzkum
Prevalence užití alkoholického nápoje v posledních 30 dnech podle jeho typu a pohlaví

9 Situace v Plzni - výzkum
Prevalence opilosti

10 Situace v Plzni - výzkum
Místo poslední konzumace alkoholu

11 Situace v Plzni - výzkum
Subjektivní dostupnost sledovaných drog (trochu obtížné až velmi snadné sehnat)

12 Situace v Plzni - výzkum
Závěr a doporučení: vysoká prevalence užívání alkoholu a tabáku v realizovaných preventivních programech je málo prostoru věnováno těmto návykovým látkám častým rizikovým jevem je kombinace alkoholu a konopí a alkoholu a léků v celé zmapované oblasti užívání návykových látek klást větší důraz především na alkohol a tabák a to již u nejmladších věkových skupin (11-13 let).

13 Ideální systém prevence

14 Situace v Plzni - primární prevence
Výběr subjektů podílejících se na specifické primární prevenci ve městě Plzni ve vztahu k užívání návykových látek zejména alkoholu: NNO → různé sociální služby – P-centra, NZDM, terénní programy atd. (v dané oblasti mají významný podíl na tomto typu prevence zejména organizace CPPT, o.p.s. ( a POINT 14 ( Pedagogicko-psychologická poradna ( Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP ( Městská policie Plzeň ( Policie ČR Všechny typy škol atd.

15 Situace v Plzni - represe
Městská policie Plzeň Stanice územně strážní služby (SÚSS) Opatření Centrum

16 Situace v Plzni - represe
Policie ČR Trestné činy dle § 204 Podání alkoholu dítěti zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Přestupky dle § 30 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Rok Počet 2009 31 2010 30 2011 45 21

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Alkohol a mladiství situace v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google