Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivace ve vzdělávání dospělých Lektor: Mgr. Šárka Prachařová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivace ve vzdělávání dospělých Lektor: Mgr. Šárka Prachařová"— Transkript prezentace:

1 Motivace ve vzdělávání dospělých Lektor: Mgr. Šárka Prachařová
AABYSS s. r. o. Projekt: Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji

2 Motivace Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb. Objektivní a subjektivní dimenze vzdělávacích potřeb – spojuje se do motivace ke vzdělání

3 Motivace ve vzdělávání dospělých
ve VD – důležitá především kladná motivace podpora kladných motivů: zájem o učební látku aspirace účastníků seberealizace účastníků důležité – eliminovat záporné motivy strach resentimenty

4 sebemotivace. Nejlepší motivací v učení dospělých je
Důležité je vyjasnit si důvody, proč se učíme.

5 Informace, odborné vědomosti, dovednosti, pracovní návyky
Individuální užitek Sociální jistota Zvýšená výkonnost Informace, odborné vědomosti, dovednosti, pracovní návyky Pyramida motivace učení

6 Typy Motivace ve VD Motivace habituální – dříve získané postoje ke vzdělání Motivace aktuální – komplex různorodých a vzájemně se podmiňujících faktorů (motivů)

7 Faktory, které ovlivňují motivaci
Základní kategorizace: Kapitál ekonomický Kapitál sociální Kapitál symbolický – prestiž Nejvíce ovlivňuje: Věk Vzdělání Společenské klima Vnitřní ambice a vnitřní motivace Kvalita nabídky ve VD Flexibilita nabídky Prostředí a celkový přístup ke klientům (zákazníkům)

8 Jak lze umocnit studijní motivaci
Jednoznačný cíl vzdělávacího procesu Navázání na individuální zájmy a stávající vědomosti Zajištění použitelnosti v praxi Celková atmosféra Pozitivní (i dílčí) hodnocení Členění studia do logických celků (pochopitelných celků)

9 Užívání didaktických nástrojů ve vhodném poměru
Považovat účastníky za partnery !!!!!!!! Převaha pozitivní motivace, minimálně sankce

10 Výhody ve VD Vyšší schopnost pozornosti při správné motivaci – až 45 minut Vnímání – velmi dobré – porovnává s praxí Paměť není mechanická, nutno podpořit formou souvislostí

11 Specifika ve VD Kritické přijímání poznatků
Chtějí uplatnit své životní a pracovní zkušenosti Vyžadují samostatné jednání a myšlení Mají více tzv. dobrovolný přístup Důraz na praktické myšlení Převládá krátkodobá paměť Klesá stabilita vnímání – (nejvyšší 27 – 33 let)

12 Nejistota ze zkoušení – obavy ze selhání
Nárůst vnějších tlaků (pracovní, rodina)

13 Základní motivy ve VD Odstranění vlastních nedostatků, které vyplynuly v praxi Rozvoj – nové technologie Sebeuplatnění Ocenění Ctižádost – touha vyniknout Pocit nejistoty (např. po MD) Existenční problémy Smysluplná náplň – sociální kontakt

14 Vnější motivace Souvislost vzdělání s motivačním systémem firmy (platové zařazení, možnost specializace, zapojení do rozvojových týmů) Celospolečenský kredit Uplatnitelnost na TP – nabídka a poptávka po určité profesi

15 Motivační faktory vzdělávacího programu
Organizace vzdělávací akce Časové rozložení Podíl tzv. nepřímé výuky Kladný přístup Nedirektivní přístup Pomoc při odbourání negativních pocitů Individuální přístup Volba metod Hodnocení Práce s reálnými cíli

16 Demotivující faktory Mentorování Moralizování
Školometský přístup – nerovnost v jednání

17 Didaktické Principy Princip přiměřenosti
Uvědomělosti – musí chápat smysl Postupnosti – od jednoduchého ke složitému Systematičnosti – logicky uspořádaný systém Názornosti Aktivnosti Spojení teorie s praxí Individuální přístup a princip kulturnosti Princip optimálního řízení – soustředíme se na hlavní fakta

18 Bariéry motivace Z PRAXE Andragoga
Cena kurzů Strach ze zkoušek Strach z náročnosti studia (i časový faktor) Strach z novinek Strach z neznámého prostředí Nízká informovanost o možnostech (nízká podpora DV v ČR) RESENTIMENT!!!!!!!

19 Účastníci vzdělávání dospělých nejsou žáci, ale partneři a informace cedí přes zkušenost.

20 Co účastníci postrádají, co si přejí
Praktičnost, konkrétnější přístup Efektivitu času Kvalitu lektorů Materiály Flexibilita

21 Shrnutí Co dospělí potřebují - motivaci k DV (chuť) - čas a klid
- praktickou využitelnost, smysluplnost - prožitek - podporu (konzultace)


Stáhnout ppt "Motivace ve vzdělávání dospělých Lektor: Mgr. Šárka Prachařová"

Podobné prezentace


Reklamy Google