Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLIMA NAŠÍ ŠKOLY Pravidelné diagnostikování prostředí, ve kterém se vzdělávají naši žáci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLIMA NAŠÍ ŠKOLY Pravidelné diagnostikování prostředí, ve kterém se vzdělávají naši žáci."— Transkript prezentace:

1 KLIMA NAŠÍ ŠKOLY Pravidelné diagnostikování prostředí, ve kterém se vzdělávají naši žáci

2 Proč sledovat prostředí, kde se vzdělávají žáci? Žáci, kteří se ve škole cítí dobře, podávají lepší výkony. Totéž platí i pro učitele. Dobré sociální klima ve škole rozvíjí dobrý pocit ze školy, žáci se učí komunikovat s vrstevníky i autoritami, řešit konflikty, kultivovaně vyjadřují své postoje, emoce a empatii. Vliv klimatu je zcela zásadní a ovlivňuje výsledky žáků. Existuje přímý vztah mezi tím, jaká je atmosféra ve třídě, a tím, jak se u žáka vyvíjejí dovednosti sebeřízení, jako je soustředění, vytrvalost a snaha o pokroky v učení.

3 Klima školy Školní klima je projev školního života, který obsahuje celkovou kvalitu prostředí uvnitř školy s ekologickými, společenskými, sociálními a kulturními parametry. Zahrnuje fyzikální i psychologické prostředí školy, včetně vztahů uvnitř skupin aktérů.

4 Klima třídy Označuje sociálně-psychologické jevy (interakce, komunikace, jejich subjektivní i sdílené vnímání a hodnocení). Jejich účastníky a tvůrci jsou: - žáci - učitelé

5 Učitel Jeho úkolem: - zprostředkování poznatků a jejich přetvoření na vědomosti, dovednosti a návyky a podílení se na socializaci dítěte. - vytvořit klima třídy charakterizované jako cílevědomé, orientované na úkoly, uvolněné, vřelé, podporující žáky.

6 Žák Podmínka pro kladné klima ve třídě: -kvalita vztahů mezi žákem a učitelem a zároveň mezi spolužáky. -vzájemné vztahy mezi spolužáky jednou z vývojově relevant­ních potřeb dětí.

7 Cíl a charakteristika diagnostikování Cíl: - zjištění stavu klimatu školy Forma: - dotazník Účastníci: - žáci vybraných tříd

8 Otázky, na které hledáme odpověď Jak se cítí žáci ve třídě a mezi spolužáky, jaká je míra kooperace a soudržnosti, motivace k negativnímu školnímu výkonu a jaká je míra sebeprosazení Jaké jsou postoje učitelů k žákům a jaké klima vytváří, zda je negativní nebo pozitivní

9 Analýza dotazníkového šetření žáci anonymně vyplní dotazníky K-L-I-T a CCQ odpovědi jsou převedeny na body silně souhlasím - 4 mírně souhlasím - 3 mírně nesouhlasím - 2 silně nesouhlasím - 1 hodnoty jsou vyhodnoceny a porovnány se standardem v českých školách

10 Dotazník žáka „Klima třídy“ K-L-I-T Postihuje: vztahy ke třídě a mezi spolužáky míru kooperace a soudržnosti motivaci k negativnímu školnímu výkonu

11 Dotazník „Vyučující ve vztahu k žákovi“ CCQ Komunikační dotazník Zjišťuje, zda vyučující navozuje klima ve třídě negativní nebo pozitivní.

12 Vyhodnocení celé školy Žluté pásmo představuje standartní úroveň v českých školách Fialové pásmo jsou hodnoty zobrazující úroveň klimatu na naší škole

13 Vyhodnocení celé školy Žluté pásmo představuje standartní úroveň v českých školách Modré pásmo jsou hodnoty dosažené jednotlivými vyučujícími z pohledu žáků Oblast nad zelenou linkou zobrazuje pozitivní působení učitele ve třídě

14 Ze získaných výsledků je ve škole nastaven postup pro zkvalitnění klimatu školy : „Standard kvalitního vzdělávání“

15 učitel zvládá technologie moderního vyučování - deduktivní a induktivní vyučovací postupy, techniky metod výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse, kooperativního učení žáci mají příležitost organizovat svou vlastní činnost činnosti jsou střídány, vytváří se prostor k odstranění únavy učitel pozitivně motivuje žáky, vede je ke vzájemné komunikaci průběžně hodnotí snahu, výkon, pokrok učitel hodnotí úspěšnost žáka v kontextu jeho dispozic, zejména formativně a diagnosticky vede žáky k sebekontrole a sebehodnocení využívá širokou škálu možností hodnocení vede žáky k dodržování pravidel komunikace učitel respektuje názory žáků, podporuje jejich vyjadřování


Stáhnout ppt "KLIMA NAŠÍ ŠKOLY Pravidelné diagnostikování prostředí, ve kterém se vzdělávají naši žáci."

Podobné prezentace


Reklamy Google