Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení školy a školní vzdělávací program

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení školy a školní vzdělávací program"— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení školy a školní vzdělávací program
Mgr. Dagmar Švárová

2 Vyhláška č. 15/2005 Sb. – hlavní oblasti vlastního hodnocení školy
Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

3 Stanovení cílů pro vlastní hodnocení školy
Kde jsme? Kam chceme dojít? Co dělat, aby se to podařilo? Jak se to podařilo?

4 Nezávislá šetření SCIO – Mapa školy.
CERMAT – postoje k připravované státní maturitě. Model CAF.

5 Dotazník Respondenti – ředitelé středních škol Jihočeského kraje.
Cíle: Způsob provádění vlastního hodnocení. Použité metody. Očekávání ředitelů.

6 Vyhodnocení dotazníků
Způsob provádění prvního hodnocení: Pravidelně podle předem stanoveného harmonogramu – 20 škol. Podle časových možností (nepravidelně) – 5 škol. Po skončení školního roku (celé najednou) – 10 škol.

7 Metody použité při vlastním hodnocení školy
SWOT analýza. Anketa, dotazník. Popis výchozího stavu. Model CAF. ISO 9001. Jiné – barvy života, mapa, DAP, SCIO

8 Odhalení skrytých problémů. Lepší poznání vztahů na pracovišti.
Očekávání ředitelů Odhalení skrytých problémů. Lepší poznání vztahů na pracovišti. Upozornění na možné nedostatky. Zvýšení administrativy ve škole. Zlepšení komunikace s rodiči. Zlepšení komunikace se sociálními partnery.

9 Očekávání ředitelů - 2 lepší poznání vztahů na pracovišti – 15 (8 mužů, 7 žen) zlepšení komunikace s rodiči – 8 (4 muži, 4 ženy) zlepšení komunikace se sociálními partnery – 3 (2 muži, 1 žena) odhalení skrytých problémů – 32 (19 mužů, 13 žen) zvýšení administrativy ve škole – 10 (6 mužů, 4 ženy) upozornění na možné nedostatky – 11 (4 muži, 7 žen) něco jiného – 1 žena (ale své očekávání blíže nespecifikovala)

10 Význam autoevaluace pro školu
Vede ke komplexnímu sebehodnocení Pomáhá pracovníkům lépe poznat sama sebe Je důležité, aby cíle, které si stanovil učitel, byly v souladu s cíli školy.

11 Nutnost Vlastní hodnocení školy by nikdy nemělo být jen záležitostí vedení školy, ale celého týmu, protože je nutné si uvědomit, že pedagogičtí pracovníci jsou lidé se stejným stupněm vzdělání jako jejich manažéři, často mají vůli podílet se na tvorbě strategie školy a díky své kreativitě mohou přinášet podnětné návrhy.

12 Poučení pro budoucnost
Důkladná příprava na vlastní hodnocení školy. Přesné stanovení jednotných hodnotících kritérií. Týmová spolupráce při vyhodnocování a přijímání závěrů

13 SOŠ a SOU Milevsko Vlastní hodnocení školy bylo vypracováno na základě SWOT analýzy průběhu vzdělávání ve školním roce 2006/2007 a mělo by se stát odrazovým můstkem pro další činnost školy v budoucnosti, případně ukázat a korigovat směr, kterým by se měla škola ubírat.

14 Hlavní priority do budoucnosti
Další vzdělávání pedagogických pracovníků Příprava kvalitních školních vzdělávacích programů Rozvíjet spolupráci se sociálními partnery Vyřešit výuku odborných předmětů u oboru sociální péče – pečovatelská činnost Pokračovat ve strategii prevence sociálně patologických jevů

15 Zohledňovat individuální vzdělávací potřeby žáků
Zapojit se do vyhlašovaných grantů Zavádět nové metody do výuky, rozšířit využívání IT technologií i mimo hodiny výpočetní techniky V materiálně technické oblasti vylepšovat vybavení školy – vstupní prostory, modernizace vybavení učeben, nové pomůcky. (V případě získání grantu celková modernizace a rekonstrukce) Budovat dobré jméno školy

16 Závěr Vlastní hodnocení školy by se nemělo stát metlou a bičem školy, ale mělo by být pomocí při rozvíjení kreativity učitelů a otevírání se školy ke společnosti.


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení školy a školní vzdělávací program"

Podobné prezentace


Reklamy Google