Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference projektu Cesta ke kvalitě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference projektu Cesta ke kvalitě"— Transkript prezentace:

1 Konference projektu Cesta ke kvalitě
Představení programu Koordinátor autoevaluace KO AE Karel Starý PRAHA NIDV

2 MODUL 1.5

3 1. MODUL – ÚVOD DO AUTOEVALUACE
Obsah 1. modulu: 1.1 Pojmy evaluace, hodnocení, autoevaluace, vlastní hodnocení, sebehodnocení a jejich pracovní vymezení 1.2 Různá pojetí autoevaluace 1.3 Kvalita a modely řízení kvality 1.4 Legislativní rámec vlastního hodnocení 1.5 Smysl a význam autoevaluace 1.6 Zdroje dat a informací Časový harmonogram – 4 bloky po 90 minutách blok - cíl, motivace, základní pojmy Blok – kvalita blok – legislativa a moodle blok – shrnutí, závěr, zadání úkolu

4 http://moodle.nidv.cz E-learning – MOODLE Seznámení s prostředím
Přihlášení, registrace Představení prostředí MOODLE

5 1. MODUL – PŘÍPRAVA NA DALŠÍ SETKÁNÍ
Úkol z moodle: Napište, na jaké priority (konkrétní podoblasti) se v jednotlivých oblastech vlastního hodnocení zaměříte. Využijte k tomu koncepční materiály jako je vize školy, plán rozvoje, předchozí zprávy o vlastním hodnocení, výroční zprávy nebo je můžete aktualizovat pomocí vhodného evaluačního nástroje (např. Dobrá škola, SWOT analýza apod.) Očekávání )časrníků, dotazy, splnění sílů. Zadání úkolu a závěr prvního modulu

6 2. MODUL PLÁNOVÁNÍ AUTOEVALUACE
Obsah 2. modulu: 2.1 Rozdělení odpovědnosti a pravomocí při provádění autoevaluace Oblasti kvality, kritéria, indikátory Přehled základních evaluačních nástrojů Plán autoevaluace školy Rizika autoevaluace Etika autoevaluace Seznámení s cíli a obsahem 2. vzdělávacího modulu, zdůvodnění jejich zařazení.

7 ÚKOL 2 NAPLÁNOVÁNÍ CÍLŮ A EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ
2. MODUL ÚKOL ÚKOL 2 NAPLÁNOVÁNÍ CÍLŮ A EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ Formulujte relevantní kritéria, indikátory pro tři až čtyři z vámi vybraným priorit (viz úkol č. 1), zvolte vhodné zdroje informací, vyberte evaluační nástroje a stanovte rámcový časový plán zpracování. Alespoň k jedné prioritě vyberte více než jedno kritérium. (Údaje vyplňte do přiložené tabulky). Zadání úkolu, vysvětlení případných nejasností. Cíl Oblast Podoblast Kritérium Indikátor Evaluační nástroj Kdo Kdy Zlepšit úroveň spolupráce Spolupráce s rodiči Zapojení rodičů Účast na třídních schůzkách Počet rodičů na třídních schůzkách Analýza prezenční listiny Třídní učitelé 4x za školní rok

8 3. MODUL – PROCES AUTOEVALUACE
Obsah 3. modulu: 3.1 Autoevaluace jako proces 3.2 Triangulace jako způsob zajištění kvality procesu autoevaluace školy 3.3 Shromažďování dat v souvislosti s dalšími hodnotícími procesy ve škole 3.4 Sebehodnocení učitele v procesu autoevaluace 3.5 Otázky pro posuzování procesu vlastního hodnocení školy Vysvětlit

9 Popište, jaké závěry podle vás na základě výsledků lze udělat.
MODUL 3. Zadání úkolu: Pomocí zvoleného evaluačního nástroje proveďte ve své škole sběr dat, která následně analyzujte. Popište, jaké závěry podle vás na základě výsledků lze udělat. Vysvětlit

10 4.1 Zdroje dat, jejich analýza a interpretace výsledků
4. MODUL – ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ AUTOEVALUACE Obsah 4. modulu: 4.1 Zdroje dat, jejich analýza a interpretace výsledků 4.2 Zpracování zprávy o vlastním hodnocení školy 4.3 Využití výsledků autoevaluace Nejpozději u tohoto obrázku je třeba zjistit kompetenční profily seminaristů ve smyslu uvedených bodů Nejefektivnější způsob práce pro začátek je diskuse k jednotlivým bodům jen mírně moderovaná tak, aby ke každému bodu měli možnost se vyjádřit všichni, kdo v tu chvíli MAJÍ POTŘEBU Pokud se diskusi nedaří nastartovat, je třeba nalézt jednoho „zkušenějšího bílého koně“ a s tím zahájit DIALOG, do toho se pak pokusit vtahovat další podle vlastního uvážení. Dialog je vhodné začít s tím, kdo je zástupcem školy v rámci semináře majoritního typu. Podle kompetenčního profilu je pak vhodné postoupit k individualizované práci ve skupinkách podle schopností a zkušeností (skupinky samozřejmě sestavené tak, aby v nich byl jeden, který bude další koučovat vlastní zkušeností) není nutné, aby se všichni dostali na úroveň expertů, důležité je, aby se posunuli o jednu až dvě výkonností úrovně a MĚLI Z TOHO ODPOVÍDAJÍCÍ POCIT

11 Úkoly Zadání úkolů: Úkol č. 4. Zpracujte dílčí text zprávy o vlastním hodnocení školy týkající se oblasti/podoblastí, kterou v rámci vzdělávacího programu od počátku řešíte. (Text strukturujte tak, jako byste zpracovávali zprávu celou.) Úkol č. 5. Na poslední prezenční setkání si připravte desetiminutovou prezentaci Vlastního hodnocení školy.

12 5.1 Metaevaluace a její využití pro další evaluační cyklus
5.MODUL– METAEVALUACE A JEJÍ VYUŽITÍ V DALŠÍM CYKLU Obsah 5. modulu: 5.1 Metaevaluace a její využití pro další evaluační cyklus 5.2 Podpůrný systém pro školy + Kompetenční profil koordinátora autoevaluace

13 MODUL 1.5

14 Zkušenosti s lektorováním kurzu KooAE
Diferencované složení účastníků (ZŠ x SŠ, ředitelé X učitelé) Časové rozložení kurzu – dostatek času na plnění úkolů, podpora Využívání evaluačních nástrojů (dlouhodobě používané EN – konstrukce nových EN – využití EN z projektu)


Stáhnout ppt "Konference projektu Cesta ke kvalitě"

Podobné prezentace


Reklamy Google