Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diverzifikace vysokého školství – nové výzvy Michal Karpíšek Seminář „Hodnocení kvality vysokých škol“ Telč, 28. dubna 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diverzifikace vysokého školství – nové výzvy Michal Karpíšek Seminář „Hodnocení kvality vysokých škol“ Telč, 28. dubna 2011."— Transkript prezentace:

1 Diverzifikace vysokého školství – nové výzvy Michal Karpíšek Seminář „Hodnocení kvality vysokých škol“ Telč, 28. dubna 2011

2 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 20112 Obsah  Diverzifikace  Postřehy za zahraničních zkušeností  Poznámky k diverzifikaci českého vysokého školství Důraz na vzdělávací činnost a aplikační/profesní segment

3 Diverzifikace? Proč?

4 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 20114 Vnější faktory, trendy  Společenská očekávání: Rostoucí přístup k vysokoškolskému (terciárnímu) vzdělávání Nové cílové skupiny  Rostoucí nároky na kvalifikace  Koncept celoživotního učení  Mezinárodní (globální) konkurence – žebříčky  Kvalita vysokoškolského vzdělávání i výzkumu, vývoje, umělecké činnosti  Regionální rozvoj a role vysokých škol  Efektivita nakládání se zdroji

5 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 20115 Diverzifikace  Reakce na různá očekávání různých skupin a partnerů  Flexibilita a stabilita systému v měnících se podmínkách  Pestrost cílů a profilů vysokých škol  Specializace & Soustředění se na rozvoj silných stránek

6 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 20116 Diverzifikace ano, ale…  Podle jakého kritéria? Více kritérií?  Komplexní jednotný x profilovaný binární systém x více skupin?  Vysokoškolský x terciární?  Celé instituce x součásti x oblasti? Uskupení škol?  Jak řídit koherentní systém s institucemi s různými cíli a profily?  Nástroje na podporu diverzity, podmínky? Podpora těch nejlepších?  Role veřejných a soukromých institucí?

7 Postřehy ze zahraničních zkušeností

8 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 20118 Role státu v řízení diverzity  Strategický rámec s nástroji  Vést diskuzi o profilaci jednotlivých škol v souladu s jejich posláním a kapacitami Strategické cíle Struktura Legislativa Financování Kvalita činností vysokých škol Rozvojové programy, kontrakty Zapojení dalších zainteresovaných stran

9 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 20119 Kritické faktory pro diverzifikaci v Evropě (Peter Maasen)  Hlavní faktory Studentská populace Akademičtí pracovníci Výzkumná orientace a výkonnost Kompetitivní financování Status a reputace

10 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201110 Kritické faktory pro diverzifikaci v Evropě (Peter Maasen) II.  Nejasné Vedení institucí Institucionální řídící struktury Poslání Zaměření na inovace  Méně podstatné Kurikulum Základní financování Kvalita vzdělávání

11 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201111 Trendy  Převažující důraz na výzkum  Potíže s měřením a hodnocením vzdělávací činnosti  Další aspekty a role vysokých škol?  Diskutabilní role žebříčků  Podpora cestou kontraktového financování  Pozornost roli a profilaci sektoru aplikovaných studií (profesně zaměřeného)  Snazší hodnocení „binárních“ systémů

12 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201112 Různé dimenze kvality – U-Map

13 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201113 Dimenze U-Map  vzdělávací profil  profil studentů  výzkumné zaměření  výměna znalostí  mezinárodní orientace  angažovanost v regionu www.u-map.eu

14 Výzvy pro české vysoké školství z důrazem na rozvoj vzdělávací činnosti a profesního sektoru

15 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201115 Koherentní, diverzifikovaný systém  Výzkumně intenzivní instituce. Univerzity? Pracoviště či obory? Uskupení? Dopady infrastruktur VaVpI Dopady na strukturu programů a studentské populace (důraz na Mgr., Ph.D.?) Umělecké školy  Zohlednění dalších dimenzí: Vzdělávací činnost Regionální role vysokých škol  Podpora profilace – škol či jejich částí Role univerzit, vysokých škol odborných (?) Podpora aplikačně/profesně zaměřených částí Integrace vybraných VOŠ

16 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201116 Oblast vzdělávání  Zohlednění kvalifikačního rámce vč. Profilace bakalářského studia Postavení krátkého cyklu – „diplomových stud. programů“  Prostupnost  Celoživotní učení  Uznávání výsledků předchozího vzdělávání

17 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201117 Kvalita  Zohlednění různých dimenzí kvality podle poslání – nástroje pro transparentnost  Institucionální akreditace? Pojetí? Dopady?  Hodnocení výsledků a kvality podle oblastí?  Institucionální zakotvení – Akr. agentura?  Zapojení více pohledů partnerů

18 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201118 Akademičtí pracovníci, kariéry  Reflexe diverzity v požadavcích na kvalifikovanost  Diverzifikace požadavků na povinnosti a činnosti  Zohlednění různých akademických drah a profilů – včetně zkušeností z praxe, inovačních projektů, inovace ve vzdělávací činnosti

19 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201119 Institucionální rovina  Integrita institucí v případě intra-institucionální diverzifikace  Strategický plán jako základ pro profilaci a podporu Mapování dlouhodobých záměrů  Vnitřní a řídící struktura podle typu/poslání vysoké školy  Zamezení „akademického posunu“ profesně zaměřeným částem  Komplexní vnitřní systém kvality x diverzita?

20 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201120 Finanční nástroje  Zohlednění profilace vysoké školy, jejích součástí?  Zohlednění kvality a výsledků? V jakých činnostech?  Podpora profilace? Kontrakty?  Role soukromých škol

21 Seminář "Hodnocení kvality vysokých škol", Telč, duben 201121 Základní předpoklad  Vyjasnění strategie a pravidel  Stabilita v dlouhodobějším výhledu

22 Děkuji za pozornost Michal Karpíšek


Stáhnout ppt "Diverzifikace vysokého školství – nové výzvy Michal Karpíšek Seminář „Hodnocení kvality vysokých škol“ Telč, 28. dubna 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google