Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renata Schejbalová Konference AŘG 3.4.2013, Přerov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renata Schejbalová Konference AŘG 3.4.2013, Přerov."— Transkript prezentace:

1 Renata Schejbalová Konference AŘG 3.4.2013, Přerov

2  Vývoj počtu žáků na SŠ a VŠ  Studenti na VŠ  Struktura zájemců o pedagogické obory  Nezaměstnanost absolventů  Koncepce pregraduální přípravy učitelů  Doporučení

3  11/12 nastoupilo na VŠ 80% SŠ žáků  03/04 jen 42% Zdroj: UIV

4  06/07: na VŠ zapsáno 75 000 studentů ◦ dle metodiky OECD 60% populace ◦ 2000: 25% populace ◦ tj. více než ekonomicky vyspělejší země  např. Německo, Rakousko, Švýcarsko  09/10: na VŠ zapsáno 95 000 studentů ◦ dle metodiky OECD 61,5% populace  58% růstu ve prospěch veřejných VŠ  42% růstu ve prospěch soukromých VŠ Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015, www.msmt.cz

5  Zvyšuje se hlavně počet soukromých škol  Na veřejných VŠ vznikají nové fakulty ◦ 2005-2009 17 nových fakult  Rozmach nových detašovaných pracovišť Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015, www.msmt.cz

6 Zdroj: MŠMT, ČSU

7

8

9

10

11

12  zájem o studium pedagogiky klesl ◦ 2000: 22% uchazečů o studium na VŠ ◦ od 2005: 15%-17%  pouze každý čtvrtý uchazeč je mužského pohlaví  skladba uchazečů dle typu SŠ ◦ 46%-49%: gymnázia ◦ 54%-51%: odborné školy, konzervatoře, SOU Zdroj: Motivace, priority a kvalita uchazečů o studium na VŠ, Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky

13 Zdroj: aktualne.cz, 27.2.2013

14

15

16  grémium konstatovalo, že současný stav, kdy: ◦ každá VŠ a někdy i fakulta si stanovuje sama rozsah základních složek učitelské přípravy ◦ realizace pedagogicko-psychologické složky učitelské přípravy se výrazně liší mezi fakultami stejného typu ◦ absolvent učitelství má nedostatečnou praxi na školách, kde má vyučovat ◦ absolvent učitelství někdy nemá ani soubornou, tím méně státní zkoušku z pedagogiky a psychologie  je nadále neudržitelný

17  grémium dospělo k závěru, že i při dodržení autonomie VŠ je třeba: ◦ předložit rámcovou koncepci pregraduální přípravy učitelů ZŠ a SŠ ◦ definovat rámcové požadavky na podobu učitelské přípravy, aby absolvent byl jako učitel profesně připraven Zdroj: www.msmt.cz/vzdelavani/koncepce- pregradualni-pripravy-ucitelu-zaklanich-a- strednich-skol, cit. 18.3.2013

18  změny v přijímání ◦ psychotesty ◦ logopedické vyšetření  rozdělení studia ◦ bakalářské  neučitelské, odborné, oborově předmětové ◦ magisterské  učitelské způsobilosti (pedagogicko-psychologické dovednosti)  pedagogická praxe – „klinický rok“ na škole

19  jaký by měl být učitel ◦ nemusí být 100% odborník, ALE ◦ mít vztah k dětem (psychotesty) ◦ umět látku podat, předat, vyložit ◦ přirozená autorita

20


Stáhnout ppt "Renata Schejbalová Konference AŘG 3.4.2013, Přerov."

Podobné prezentace


Reklamy Google