Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minitest 1) Mohou Č. dráhy požadovat - a) - zaplacení práce sklenáře ? b) - kompenzaci toho, že ve stanici z bezpečnostních důvodů nesměly cca 2 hodiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minitest 1) Mohou Č. dráhy požadovat - a) - zaplacení práce sklenáře ? b) - kompenzaci toho, že ve stanici z bezpečnostních důvodů nesměly cca 2 hodiny."— Transkript prezentace:

1 minitest 1) Mohou Č. dráhy požadovat - a) - zaplacení práce sklenáře ? b) - kompenzaci toho, že ve stanici z bezpečnostních důvodů nesměly cca 2 hodiny zastavovat vlaky ? c) - náklady na plechovou tabuli "zákaz hraní míčových her" do stanice ? 2) Bude to muset někdo Č. drahám zaplatit? Kdo ? [ Žíža - (prokopla okno) ? / Bíďa - (organizovala hru)? / Střípek? / Baghíra - (statutární orgán) ? / středisko Pataamata ? / přednosta stanice ? ] 3) Mohou Č. dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by a) okno rozbila mentálně postižená světluška Bluma, jíž není možné nebezpečnost f. vůbec vysvětlit? b) okno rozbily skautky při pokusu opustit hořící budovu?

2 rozbité okno * * * Odpovědnost za škodu... nejen v Junáku

3 Odpovědnost z pohledu práva 1 Jaké jsou podmínky odpovědnosti za škodu ? ( 1.1 jednání 1.2 újma 1.3 zavinění ) 2 V čem odpovědnost spočívá, co se nahrazuje ? 3 Kdo za škodu odpovídá ? 3.1 škoda způsobená dětmi 3.2 škoda způsobená organizací 4 Jsou okolnosti vylučující vznik odpovědnosti ?

4 Odpovědnost v právu právo rozlišuje a postihuje porušení práva odpovědnost = postih = souhrn sekundárních povinností 3 druhy odpovědnosti > > trestněprávní > správněprávní (přestupková) > občanskoprávní

5 Odpovědnost občanskoprávní Občanský zákoník: Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil

6 Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil 3 podmínky vzniku odpovědnosti : škoda (následek jednání) (objektivní) + protiprávní jednání (objektivní) + zavinění (subjektivní) ==================== ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7 Škoda § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil škoda = objektivní následky zásahu do majetkové sféry poškozeného >> š. majetková (rozbité okno) >> š. nemajetková (újma na zdraví, cti...)

8 porušení právní povinnosti 1/2 Obč.zákoník: § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil protiprávní jednání = jednání porušující pr. povinnost > povinnost uložená zákonem / rozhodnutím > povinnost z právního úkonu (ze smlouvy)

9 porušení právní povinnosti 2/2 Obč.zákoník: § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil prevenční povinnost : každý je povinen > počínat si tak, aby škoda nevznikala nikomu > zakročit proti škodě hrozící jemu

10 Zavinění § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil zavinění = psychický vztah škůdce k následkům jednání

11 Zavinění § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil zavinění úmyslné > > škůdce chtěl následek přímo způsobit (úmysl přímý) > škůdce chtěl způsobit něco jiného ale byl srozuměn i se způsobením škody (úmysl nepřímý)

12 Zavinění § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil zavinění úmyslné > > škůdce chtěl následek přímo způsobit > škůdce chtěl způsobit něco jiného ale byl srozuměn i se způsobením škody zavinění nedbalostí > > škůdce NEchtěl následek způsobit ačkoliv mohl a měl vědět, že může nastat > škůdce věděl, že může způsobit, a bez přiměřených důvodů spoléhal, že nezpůsobí

13 Podmínky odpovědnosti § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil : škoda (následek jednání) (objektivní) + protiprávní jednání (objektivní) + zavinění (subjektivní) ==================== ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU >> existenci objektivních podmínek prokazuje žalobce

14 Obsah odpovědnosti za škodu odpovědnost = povinnost (nová - sankční) § Škůdce je povinen poškozenému nahradit > hodnotu hmotného poškození (opravy...) >> včetně účelných nákladů spojených > ušlý zisk > nemajetkovou újmu § škoda se hradí > v penězích / naturálně

15 Kdo odpovídá §Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil zletilá FO > odpovídá plně více škůdců> odpovídají společně a nerozdílně > poškozený může vymáhat po kterémkoliv > každý je povinen v celém rozsahu (poškozený nesmí žádat víc, než je celkem škoda)

16 Kdo odpovídá - nezletilý §Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil nezletilý > odpovídá v rozsahu podle schopnosti ovládnout své jenání a posoudit jeho následky dozor> společně s nezletilým odpovídá dozor, (= ten, kdo byl povinen dohlížet na nezl.). > dozor se zprostí odpovědnosti prokáže-li, že náležitý dohled nezanedbal

17 Kdo odpovídá - nezletilý Mohou tedy nastat 4 situace: Podle toho, Kdo porušil své povinnosti >Bude odpovídat ▼ jen dohlížející> jen dohlížející jen nezletilý> jen nezletilý dohlížející i nezletilý> dohlížející i nezletilý ani dohlížející ani nezletilý > ani dohlížející ani nezletilý

18 Kdo odpovídá - právnická osoba Právnická osoba > odpovídá za škodu způsobenou její činností >> PO odpovídá za škodu způsobenou těmi, jichž při způsobení škody použila (pracovníci) >> pracovník sám neodpovídá >> po pracovníkovi může být požadován náhrada "regresem" >> činnost PO může spočívat i v dozoru nad nezl.

19 Okolnosti vylučující protiprávnost A) Krajní nouze: Za škodu neodpovídá > kdo odvracel škodu (kterou sám nevyvolal) >> ledaže bylo možno odvrátit jinak >> nebo způsobil stejný či horší následek B) Nutná obrana: Za škodu neodpovídá > kdo se bránil proti hrozícímu / trvajícímu útoku >> ledaže se bránil zcela zjevně nepřiměřeně

20 Speciality - odpovědnost objektivní (bez ohledu na zavinění) > škoda způsobená "provozní činností" > šk. na vnesených věcech > šk. způsobená povahou věci/nástroje (atd.) > šk. vzniklá záchranářům - hasičům - apod. - škůdce se sám uvedl do stavu.... - souběh odp. trestní x správní x civilní - stanovení výše nemajetkové újmy - pojištění v Junáku - regres - bezdůvodné obohacení

21 Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil škoda (následek jednání) (objektivní) + protiprávní jednání (objektivní) + zavinění (subjektivní) ==================== ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

22 minitest 1) Mohou Č. dráhy požadovat - a) - zaplacení práce sklenáře ? b) - kompenzaci toho, že ve stanici z bezpečnostních důvodů nesměly cca 2 hodiny zastavovat vlaky ? c) - náklady na plechovou tabuli "zákaz hraní míčových her" do stanice ? 2) Bude to muset někdo Č. drahám zaplatit? Kdo ? [ Žíža - (prokopla okno) ? / Bíďa - (organizovala hru)? / Střípek? / Baghíra - (statutární orgán) ? / středisko Pataamata ? / přednosta stanice ? ] 3) Mohou Č. dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by a) okno rozbila mentálně postižená světluška Bluma, jíž není možné nebezpečnost f. vůbec vysvětlit? b) okno rozbily skautky při pokusu opustit hořící budovu?


Stáhnout ppt "Minitest 1) Mohou Č. dráhy požadovat - a) - zaplacení práce sklenáře ? b) - kompenzaci toho, že ve stanici z bezpečnostních důvodů nesměly cca 2 hodiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google