Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení ředitelů škol zřizovaných Pardubickým krajem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení ředitelů škol zřizovaných Pardubickým krajem"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení ředitelů škol zřizovaných Pardubickým krajem
Ing. Martin Kouba Projektový manažer OŠKT Ing. Jan Ptáček Vedoucí oddělení vzdělávání OŠKT

2 Dle §166 zákona č. 561/2004 sb. Ředitel k platu obdrží:
Příplatek za vedení – dle § 124 zákona č.262/2006 sb. (zákoníku práce) Osobní příplatek – dle § 131 zákoníku práce Zvláštní příplatek – dle § 129 zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 564/2006 sb. Odměna – dle § 134 a § 224 zákoníku práce

3 Příplatky za vedení Základní výše příplatku - Odvozeno od stupně řízení zaměstnanců Do 10 přepočtených 2. stupeň řízení Do 80 přepočtených 3. stupeň řízení Na 80 a při 4 součástech 4. stupeň řízení Je dán nejnižším % v daném stupni platového tarifu pro ředitele Pro ředitele DDM a ZUŠ jsou specifické podmínky stanovení základního příplatku

4 Příplatek za vedení Při více druhů nebo typů škol o 500 Kč
Za víceleté nebo sport. gymnázia o 200 Kč Kombinace gymnázia a sport. gymnázia o 400 Kč Pro školy s maturitou, absolutoriem, z. zkouškou o 400 Kč U státní jazykové zkoušky o 200 Kč Za odborný výcvik o 200 Kč Za jídelnu, výdejnu, vzdělávací středisko, odloučené pracoviště, domov mládeže aj.

5 Dle počtu zaměstnanců (kromě DDM a ZUŠ)
Pro 2. a 3. stupeň řízení Do 10 zaměstnanců o Kč 10 – 30 zaměstnanců o 1200 Kč 30 – 50 zaměstnanců o 1500 Kč 50 – 80 zaměstnanců o 2000 Kč Nad 80 zaměstnanců o 2500 Kč Pro 4 stupeň řízení 100 – 120 zaměstnanců o Kč Nad 120 zaměstnanců o 1000 Kč

6 Kritéria pro stanovování osobních příplatků – zavedení bodového systému při hodnocení ředitelů škol
Co a jak bude bodově ohodnoceno: Kvalita výchovně vzdělávacího procesu – výsledky a inovace pedagogického procesu, propagace školy spolupráce s rodiči aj. Kvalita pedagogického sboru – podmínky odborné a pedagogické způsobilosti Kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů (které není v příplatku za vedení)

7 Co konkrétně bude bodově hodnoceno u ředitelů škol
Zajišťování vzdělávání pedagogických praxí Osobní účast ředitele na doplňkové činnosti Účelové využívání prostředků na doplňkovou činnost ve prospěch školy Kvalita a kvantita dlouhodobé investiční činnosti Úspěchy ve středoškolské odborné činnosti (SOČ, AMAVET, Olympiády, soutěže zručnosti) Mimořádné aktivity v oblasti využití volného času žáků (přednášky, besedy, zájmové kroužky) Přednášková a publikační činnost

8 Dále se bude klást důraz na tyto činnosti
Profesní vzdělávání veřejnosti (rekvalifikační kurzy, neformální a informální učení aj.) Účast na rozvojových programech MŠMT a Pk Prezentace školy na veřejnosti – propagační akce, prospěšné akce pro obec, okres nebo kraj Účast školy na mezinárodních projektech – spolupráce, výměnné pobyty, pracovní stáže Pomoc při hledání uplatnění absolventů na trhu práce

9 Bodově nejdůležitější kritéria hodnocení
Zajišťování oprav a investiční činnosti správy majetku Pardubického kraje Získávání finanční podpor z rozvojových programů EU Vzdělávání veřejnosti (rekvalifikace) Vzdělávání pedagogických pracovníků školy Zájmová činnost žáků ve volném čase Spolupráce s firmami a sociálními partnery školy – uplatnění absolventů, odborné praxe

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Hodnocení ředitelů škol zřizovaných Pardubickým krajem"

Podobné prezentace


Reklamy Google