Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM."— Transkript prezentace:

1 Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM Název projektu: „Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání“ Období realizace: 1.10.2006 – 30.6.2008 Realizátor projektu: AB-AKCIMA, s. r. o.

3 DŮVODY VZNIKU PROJEKTU Provedené analýzy v KK a výstupy z těchto analýz. potřeba nových zaměstnanců dle profesí př. 4 chybějící profese př. 6 spolupráce se vzdělávacími institucemi př. 7 požadavky na zaměstnance, dovednosti a znalosti osloveno 1595 firem nad 9 zaměstnanců

4 DŮVODY VZNIKU PROJEKTU Vysoký potenciál vzdělávacích institucí v KK. Motivace řešit problematiku vzdělávání dospělých. Potřeba koordinace dalšího vzdělávání. Potřeba zvýšení vzdělanosti v KK.

5 CÍLE PROJEKTU 1. Zvýšení spolupráce mezi jednotlivými organizacemi. 2. Efektivnější poskytování dalšího profesního vzdělávání. 3. Vytvoření nových projektů.

6 CÍLE PROJEKTU 1) Zvýšení spolupráce mezi jednotlivými organizacemi Předávání zkušeností a know-how mezi jednotlivými organizacemi, které poskytují další profesní vzdělávání. Konfrontace názorů, zkušeností a problémů při dalším profesním vzdělávání. Vytvoření návrhů, doporučení a stanovisek odborníků z praxe k těmto problémům a případná konzultace s orgány působícími v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Vytvoření a realizace společných projektů (viz. dále).

7 CÍLE PROJEKTU 2) Efektivnější poskytování dalšího profesního vzdělávání Návrh systému dalšího profesního vzdělávání v rámci kraje (případně ČR). Poskytnutí veřejnosti podrobného přehledu o všech možnostech dalšího profesního vzdělávání v Karlovarském kraji. Vytvoření metodických postupů pro jednotlivé cílové skupiny na základě rozdílných charakteristik cílových skupin.

8 CÍLE PROJEKTU 3) Vytvoření nových projektů Realizace nových projektů v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Efektivnější čerpání finančních prostředků v oblasti rozvoje lidských zdrojů na tyto projekty v novém programovacím období ze strukturálních fondů. Celková koordinace těchto projektů v rámci Karlovarského kraje.

9 OSLOVENÉ ORGANIZACE Krajský úřad, úřady práce. Organizace specializující se na další profesní vzdělávání. Střední školy. Další organizace (RHK Poohří, Centrum celoživotního vzdělávání ZČU, apod.). Zástupci zaměstnavatelů z Karlovarského kraje.

10 1. Workshop 1. Workshop - 25. 1. 2007, zúčastnili se zástupci 12-ti organizací (celkem 19 osob). Seznámení s cíli projektu. Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji. Diskuze nad problémy v oblasti dalšího vzdělávání. Identifikovány nejdůležitější problémy v oblasti dalšího vzdělávání.

11 2. Workshop 2. Workshop - 27. 2. 2007, zúčastnili se zástupci 13-ti organizací (celkem 20 osob). Návrhy společných projektů. Diskuze k navrhovaným projektům

12 3. Workshop 3. Workshop - 29. 3. 2007, zúčastnili se zástupci 16-ti organizací (celkem 23 osob). Návrhy společných projektů + diskuze. Osobní návštěvy. Spolupráce se zaměstnavateli.

13 IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY Nedostatečná praxe studentů a rekvalifikantů. Nedostatečná spolupráce škol se zaměstnavateli. Nezájem žáků o střední odborné školy, o učební obory  nedostatek kvalitních pracovníků v určitých oborech. Nedostatečná nabídka středního odborného vzdělávání dálkovou formou.

14 IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY V KK nejnižší průměrné mzdy z ČR. Odchod mladých lidí za prací do jiných krajů ČR. Špatně nastavený systém poskytování sociálních dávek. Nezájem rekvalifikantů o práci.

15 IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY Náročná administrativa dotací. Neexistence okresních školících středisek. Špatná kvalifikovaná pracovní síla pro rozvoj firmy.

16 PLÁNOVANÉ PROJEKTY Koordinačně informační centrum

17 Nezisková organizace. Nezisková organizace. Právní forma (o.p.s., o.s., p.o., nadace apod.). Právní forma (o.p.s., o.s., p.o., nadace apod.). Zapojené subjekty – školy, soukromé subjekty, ÚP, KK, RHK Poohří, zaměstnavatelé, apod. Zapojené subjekty – školy, soukromé subjekty, ÚP, KK, RHK Poohří, zaměstnavatelé, apod.

18 Koordinačně informační centrum – činnosti Zprostředkování a koordinace rekvalifikací. Zprostředkování a koordinace vzdělávacích kurzů. Personální poradenství. Příprava a realizace projektů v oblasti vzdělávání. Koordinace a zajištění administrativy projektů v oblasti vzdělávání. Zprostředkování zaměstnání.

19 Koordinačně informační centrum - činnosti Zajišťování internetového portálu. Vedení přehledu o organizacích zabývajících se vzděláváním v Karlovarském kraji (soukromé subjekty, školy) a o jejich produktech. Propagace těchto organizací a jejich produktů.

20 Koordinačně informační centrum - činnosti Provádění aktuálních průzkumů trhu – potřeb zaměstnavatelů ve spolupráci s dalšími organizacemi. Vedení přehledu autorizačních osob a autorizačních zkoušek podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

21 Koordinačně informační centrum - činnosti Spolupráce s ÚP, KK, RHK Poohří apod. Spolupráce s jinými projekty realizovanými v oblasti vzdělávání. Zajišťování vzdělávání pracovníků zúčastněných organizací – nové technologie, nové trendy, měkké dovednosti apod. – dle aktuálních potřeb.

22 PLÁNOVANÉ PROJEKTY Internetový portál

23 Informace o organizacích zabývajících se dalším vzděláváním v Karlovarském kraji a o jejich produktech. Propagace těchto organizací a jejich produktů. Aktuální analýzy výzkumu potřeb pracovních sil v Karlovarském kraji a dalších relevantních analýz.

24 Internetový portál Využití a spolupráce se stávajícími fungujícími portály. Zapojit zaměstnavatele: zadávání potřeb nových zaměstnanců (aktuální i budoucí potřeby), zadávání potřeb školení a vzdělávání svých zaměstnanců. Propagace a realizace dalších projektů. Vyhodnocování aktivit vedoucích ke zprostředkování zaměstnání (nejúspěšnější zaměstnavatelé apod.)

25 PLÁNOVANÉ PROJEKTY Vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli

26 Systém odměňování zaměstnavatelů za praxe studentů SŠ, VOŠ a rekvalifikantů. Trvalá spolupráce škol s podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Vzdělávání pracovníků zaměstnavatelů. Cílem: Zvýšit podíl praxe u rekvalifikantů a studentů. Prohloubit spolupráci mezi vzděláváním a praxí (nové technologie, kvalitnější pracovní síla, apod.).  Nastartovat spolupráci, která bude výhodná pro všechny zúčastněné strany.

27 Vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli Stručný popis projektu: Podpora na technologické vybavení zaměstnavatele. Vyškolení a finanční podpora pracovníků, kteří se budou u zaměstnavatele věnovat praktikantům. Podpora pro vzdělávací organizace (soukromé subjekty, školy, apod.) na vytvoření (ve spolupráci se zaměstnavatelem) a realizaci vzdělávacího modulu.

28 PLÁNOVANÉ PROJEKTY Propagace vhodných oborů

29 Stručný popis projektu: Na základě provedených průzkumů formou reklamy v masmédiích (plakáty, billboardy, rádio, konference, apod.) propagovat vzdělávání v deficitních oborech na trhu práce.

30 PLÁNOVANÉ PROJEKTY Posílení dálkového vzdělávání

31 PLÁNOVANÉ PROJEKTY Nové technologie do škol

32 PLÁNOVANÉ PROJEKTY Týden celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji vstupní informace na prezentaci škol individuální prohlídky ve vzdělávacích institucích podpora KK – letáky, prezentace

33 PLÁNOVANÉ PROJEKTY Návrhy dalších projektů (např. Zřízení podnikových škol)

34 DISKUZE Hlavní body diskuze: Navrhované projekty. Rozsah a forma spolupráce na jednotlivých projektech. Zkušenosti se vzděláváním vlastních zaměstnanců. Zkušenosti s praxemi (studenti, rekvalifikanti). Zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. Povědomí o získávání dotací na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Návrhy na řešení problematiky vzdělávání zaměstnanců.

35 Shrnutí Plánované projekty, které by byly přínosem a byla by možná vzájemná spolupráce mezi organizacemi zabývajícími se dalším vzděláváním a zaměstnavateli. Další navrhované projekty. Možnosti další spolupráce

36 Závěr „Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.” (Fuller Thomas)

37 Děkujeme za pozornost AB – AKCIMA, s.r.o. Havlíčkova 1803/2 Cheb www.ab-akcima.com Webové stránky projektu www.ab-akcima.com/instituce Ing. Petr Stejskal – manažer projektu (353 398 222) Ing. Olga Písecká – jednatelka společnosti (354 424 470) Miroslava Gottfriedová – asistentka manažera TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google