Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU"— Transkript prezentace:

1 VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
mjr. Ing. Květoslava Skalská duben 2006

2 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR
řídí výkon státní správy vykonává státní požární dozor ve vymezených oblastech (stavební prevence) kontroluje plnění úkolů, které zákon o požární ochraně ukládá HZS krajů

3 HZS krajů Vykonává státní požární dozor např.
kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

4 Kontrolují se povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně,
předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany - „předpisy o požární ochraně“ (§ 2 zákona o požární ochraně)

5 HZS krajů Vykonává státní požární dozor např.
schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím, kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany.

6 Kontrola dodržování povinností
Požární kontroly komplexní tematické kontrolní dohlídky

7 Oznamuje se písemně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením.
Komplexní kontrola Prověřuje se celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně. Oznamuje se písemně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením.

8 Prověřuje se stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech.
Tematická kontrola Prověřuje se stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech. Nemusí se oznamovat.

9 Prověřuje se plnění uložených opatření.
Kontrolní dohlídka Prověřuje se plnění uložených opatření. Nemusí se oznamovat.

10 Obsah požární kontroly
správnost začlenění, stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných činnostech, zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti,

11 Obsah požární kontroly
vybavení a doklady o provozuschopnosti požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a zda jejich provoz, údržba, opravy a kontroly odpovídají stanoveným požadavkům, odborná způsobilost osob zabezpečujících požární ochranu,

12 Obsah požární kontroly
zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených, způsob, úroveň a lhůty provádění školení, odborné přípravy, popř. výcviku,

13 Obsah požární kontroly
zřízení jednotky požární ochrany nebo požární hlídky, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné přípravy v nich zařazených zaměstnanců, zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,

14 Obsah požární kontroly
zda posouzení požárního nebezpečí odpovídá skutečnému stavu a zda jsou splněna opatření vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí.

15 Dokumentace o požárních kontrolách
roční plány požárních kontrol, zápisy o požárních kontrolách, oznámení o zahájení komplexních kontrol, další dokumentace o požárních kontrolách (podklady k zápisům, plány kontrol apod.).

16 na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů
Vznikne-li pochybnost zda, popř. v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru.

17 Odborná způsobilost dle zákona o požární ochraně
Příslušníci mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením.

18 Odborná způsobilost dle zákona o požární ochraně
Všichni příslušníci HZS ČR mohou vykonávat státní požární dozor. Specializace k jednotlivým úkonům jsou stanoveny vnitřními předpisy HZS ČR. § 5 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb.


Stáhnout ppt "VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU"

Podobné prezentace


Reklamy Google