Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průřezové problémové okruhy ke zkoušce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průřezové problémové okruhy ke zkoušce"— Transkript prezentace:

1 Průřezové problémové okruhy ke zkoušce
Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba Průřezové problémové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech z technické praxe Zadání příkladů č.1 až č. 6

2 Šest příkladů pro použití v technické praxi
Průřezové problémové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech z technické praxe Šest příkladů pro použití v technické praxi - společné rámcové zadání pro všechny, - práce v týmu (3-4 studenti) - možnost zaměření na konkrétní stavební firmu, - svázat do kroužkové vazby nebo lišty, jednostranný tisk, - možnost využití a vložení formulářů z technické praxe, - možnost využití podkladů z přednášek, - možnost využití podkladů z internetu.

3 Příklady

4 Příklad č. 1 Zadání a) Uveďte základní legislativní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. b) Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazu ve stavebnictví Řešení Základní legislativu BOZP tvoří: - Do doby vydání nových prováděcích předpisů k zákonu 262/2006 Sb. zůstávají v platnosti kromě dalších i tyto předpisy týkající se BOZP: Dalšími předpisy upravujícími BOZP jsou: Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví tvoří:

5 Příklad č. 2 Zadání a) Za jakých podmínek lze provádět stavební práce s odbornou způsobilostí? b) Za jakých podmínek lze provádět práce na technických zařízeních? Řešení a) Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získáni. Patří sem zejména: Obr. 1 Průkaz lešenáře Obr. 2 Průkaz jeřábníka Obr. 3 Průkaz vazače Obr. 4 Průkaz na manipulační vozík Obr. 5 Svářečský průkaz b) Zvláštní odborná způsobilost

6 Příklady

7 Příklad č. 3 Zadání a) Jaké jsou povinnosti zadavatele stavby z hlediska BOZP podle zákona 309/2006 Sb. b) Jaké jsou povinnosti zhotovitele při zajišťování BOZP na staveništi? Řešení a) Povinnosti objednatele (zadavatele) stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zadavatel je povinen: - b) Povinnosti zhotovitele podle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je povinen: Dle nařízení vlády 591/2006 Sb.

8 Příklad č. 4 Zadání Jak je povinen zaměstnavatel zajistit bezpečný výkon práce pracovníků na stavbě? Řešení Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce (Nařízení vlády č Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prac. prostředků.). Firma musí mít potvrzeno z hlediska průkaznosti v oblasti BOZP i hospodárnosti poskytnutí osobních ochranných prostředků popř. i nářadí za něž je dělník osobně zodpovědný. Obr. 6 Osobní karta na svěřené předměty Obr. 7 Informativní tabulka pro poskytování OOPP, profese: zedník na stavbě, Obr. Preventivní prohlídky, Obr. Evidenční list (karta) OOPP, Záznamy o kontrole bezpečnosti práce a PO,

9 Informativní tabulka pro poskytování OOPP Profese: Zedník na stavbě

10 Příklad č. 5 Zadání Zpracujte osnovu vstupního a periodického školení (pomůcka: vzor školení pro lešenáře) Řešení Osnova vstupního školení BOZP pro stavebního dělníka Osnova periodického školení BOZP pro stavebního dělníka Osnova školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP Metodický materiál VÚBP, v.v.i. „Praktické provádění vstupního a periodického školení

11 Osnova školení –lešenářský průkaz

12 Příklady

13 Příklad č. 6 Zadání Vyjmenujte nejužívanější formuláře používané v souvislosti s BOZP a uveďte ukázky některých formulářů Řešení Nejužívanější formuláře jsou: -Záznam o úraze -Protokol o zkouškách nosnosti skladovacích regálů -Seznam návodů výrobců (k používání zařízení), -Zápis z jednání odškodňovací komise, -Protokol o kontrole žebříků, -Protokol o kontrole požárních dveří -Rozhodnutí o odškodnění pracovního úrazu -Posudek o bolestném atd.

14 Příklady

15 Příklady

16 Příklady

17 Příklady

18 Příklady

19 Příklady

20 Příklady

21 Příklady

22 Děkuji za pozornost doc. Ing. František Kuda, CSc.
Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava tel


Stáhnout ppt "Průřezové problémové okruhy ke zkoušce"

Podobné prezentace


Reklamy Google