Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nedostatky v BOZ a BOZP ve školách a školských zařízeních Zjištěné při kontrole na místě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nedostatky v BOZ a BOZP ve školách a školských zařízeních Zjištěné při kontrole na místě."— Transkript prezentace:

1 Nedostatky v BOZ a BOZP ve školách a školských zařízeních Zjištěné při kontrole na místě

2 Oblast BOZ a BOZP  Je řadou ředitelů odsunuta až na poslední místo v řadě řešených úkolů. Většinou na ní nezbývá čas ani prostředky.  Je řešena, „až když se něco stane.“.  Ředitel nemá vhodnou ruku při výběru osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.

3 Nejčastější závady a nedostatky:  a) v dokumentaci BOZP a PO  b) zjištěné fyzickou kontrolou

4 Závady v dokumentaci  Používání dokumentace někoho jiného (včetně podpisu a razítka jiné školy/zařízení).  Neevidování nebo chybná evidence pracovní (jeden zaměstnanec stihne v osmihodinové pracovní době dvě a více prací) doby, včetně přestávky na jídlo a oddech.  Nepřizpůsobení dokumentace z jiného typu školy/školského zařízení.

5 Závady v dokumentaci (pokračování)  Chybí smlouvy s lékařem poskytujícím pracovně lékařské služby.  Lékařský posudek nemá předepsané náležitosti (zejména chybí posudkový závěr s poučením o možnosti podat návrh na přezkoumání a platnost posudku).

6 Závady v dokumentaci (pokračování)  Je-li v jedné budově více zaměstnavatelů, zapomíná se ve smlouvách o pronájmu na řešení otázek BOZP a PO, včetně zajišťování revizí.  V dokumentaci o rizicích je zapomínáno na děti, žáky, studenty a další osoby.  Dokumentace není přizpůsobena rizikům vyskytujícím se ve škole/školském zařízení.

7 Závady v dokumentaci (pokračování)  Chybí opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí.Nácvik evakuace  Není určen potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují první pomoc (proškolených a vybavených ve spolupráci s lékařem pracovně lékařské péče).  V dokumentaci chybí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech.

8 Závady v dokumentaci (pokračování)  Osobní ochranné pracovní prostředky (dále OOPP) nejsou poskytovány, zejména žákům, podle vlastního seznamu.  Seznam OOPP nebývá zpracován na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.  Používání OOPP není prokazatelně kontrolováno.

9 Závady v dokumentaci (pokračování)  V Knize úrazů chybí zejména data narození zraněných, zda a kým byl úraz ošetřen, zapomíná se i na datum úrazu.  Záznamy o úrazech nejsou zasílány nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zdravotní pojišťovně dítěte,žáka, studenta (zdrav.pojišťovna se zaměňuje s pojišťovnou, u které jsou škola nebo zařízení pojištěny pro případ odpovědnosti za škody) a České školní inspekci. Chybí aktualizace záznamů.

10 Závady v dokumentaci (pokračování)  Ředitel jako zaměstnavatel zapomíná organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích. Zjištěné nedostatky neodstraňuje!  Zaměstnavatel, zaměstnávající 26 a více zaměstnanců, nezajišťuje plnění úkolů v prevenci rizik osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

11 Závady zjištěné kontrolou na místě  Podlahy nejsou rovné a odolné proti poškození.  Na schodištích (3 a více schodišťových stupňů) chybí ochranná zařízení (madla).  Na zdech (stropech) je plíseň.  Schodišťové rameno začíná bezprostředně za dveřmi.  Okraje ramp (školní jídelny) nejsou vybaveny vhodným ochranným zařízením proti pádu.

12 Závady zjištěné kontrolou na místě (pokračování)  Zahradní prvky (průlezky, kolotoče, houpačky, lavičky, pískoviště) vykazují řadu závad.  Chybí oplocení. Případně je oplocení poškozeno.  Opadává omítka vně i vni budov.  Na zahradě jsou keře s jedovatými plody.  Hřiště mají poškozený povrch.  Kanály nejsou zapuštěny, tvoří nerovnosti podlahy.

13 Závady zjištěné kontrolou na místě (pokračování)  Nevhodně naprojektované zásuvky.  Poškozené vedení.  Trvale jsou využívány prodlužovací přívody.  Elektrické přívody u PC nejsou vedeny v tzv.„husích krcích“, ale změť šňůr leží na zemi.  Chybí ochranné kryty na strojích.

14 Závady zjištěné kontrolou na místě (pokračování)  Chybí žárovky, zářivky a ochranné kryty na osvětlení.  Chybí tzv. „záslepky“ v zásuvkách ve školách a zařízeních, kde jsou malé děti.  Prodlužovací přívody jsou užívány trvale.  Nikdo neřeší řády pro chov, očkování, případně alergické reakce při chovu zvířat.

15 Děkuji za pozornost a doufám, že bude někdy lépe i v oblasti BOZ a BOZP. Šárka Seifertová, Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik


Stáhnout ppt "Nedostatky v BOZ a BOZP ve školách a školských zařízeních Zjištěné při kontrole na místě."

Podobné prezentace


Reklamy Google