Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast: Ekonomika Tematická oblast: Zaměstnanci Téma: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ročník: 3. Datum vytvoření: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_ EKO Anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, přijímání opatření k předcházení rizik Metodický pokyn: Inovativnost materiálu je zvýšena možností aktivního zapojení žáků pomocí interaktivní tabule. Při závěrečném opakování je použito animací. Prezentace je primárně určena pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
zaměstnavatel stanoví v součinnosti s právními předpisy taková opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo dokonce poškození lidského zdraví v pracovním procesu

4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zaměstnanec je seznámen s pokyny a informacemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: při přijetí při převedení na jinou práci při změně technologie Zaměstnavatel je povinen vést dokumentaci o pokynech a informacích . Zaměstnavatel pravidelně organizuje pro zaměstnance školení. (první při nástupu)

5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
náklady, které jsou nutné vynaložit na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je povinen uhradit zaměstnavatel zaměstnanec při své práci nesmí být ohrožován na zdraví a životě => zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné pracovní podmínky i pracovní prostředí

6 Přijímání opatření k Předcházení rizik
Prevence rizik – veškerá opatření (právní i ostatní), která zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci Cíl opatření – předcházet rizikům, odstraňovat je, neodstranitelná rizika se snažit minimalizovat Povinnosti zaměstnavatele – vyhledávat rizika (nebezpečné činitele pracovního prostředí i pracovních podmínek) zjišťovat jejich příčiny a zdroje hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění

7 Přijímání opatření k Předcházení rizik
Povinnost zaměstnavatele vést dokumentaci o vyhledávání, vyhodnocování rizik a přijatých opatřeních přijmout opatření pro zdolávání mimořádných událostí (havárie, povodně, požáry), evakuace zaměstnanců zajistit zaměstnance, kteří v případě nebezpečí organizují první pomoc, evakuaci, přivolají HZS ČR, Policii ČR

8 Povinnosti zaměstnavatele
je povinen zajistit na své náklady úpravu pracoviště pro osoby se zdravotním postižením je povinen zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pomůcky a kontrolovat jejich používání je povinen objasnit příčiny, okolnosti pracovního úrazu, vést knihu úrazů, vyhotovovat záznamy a dokumentaci o úrazech

9 Práva a Povinnosti zaměstnance
má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může odmítnout práci, když se domnívá, že ohrožuje jeho život má povinnost dbát o své zdraví a bezpečnost má povinnost účastnit se školení má zákaz požívat alkoholické nápoje a zneužívat návykové látky (na požádání je povinen se podrobit testu na zjištění alkoholu)

10 Použité zdroje: KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. EKONOMIKA pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Vydání páté. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2012 ISBN SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA – Zákoník práce, Vydání čtrnácté. Praha: GRADA, 2013 ISBN Klipart – dostupný pod licencí Microsoft Office 2003 na WWW:


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google