Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Odpovědnost za škodu - zaměstnanec Ročník:3. Datum vytvoření:únor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Odpovědnost za škodu - zaměstnanec Ročník:3. Datum vytvoření:únor."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Odpovědnost za škodu - zaměstnanec Ročník:3. Datum vytvoření:únor 2013 Název:VY_32_INOVACE_09.3.15.EKO Anotace: Obecná odpovědnost, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, odpovědnost při uzavření dohody. Metodický pokyn: Inovativnost materiálu je zvýšena možností aktivního zapojení žáků pomocí interaktivní tabule. V digitální podobě je možné využít struktury Smart Artu nejen k výkladu, ale i k interaktivnímu ověření znalostí žáků, v tištěné podobě slouží i k písemnému zkoušení. Při závěrečném opakování je použito animací. Prezentace je primárně určena pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Odpovědnost za škodu - zaměstnanec

3 škoda přímá poškozený stroj, nabourané auto, krádež ušlý zisk z důvodu nefunkčnosti zařízení, stroje je nutno uzavřít provoz => vyrobí se méně výrobků

4 odpovědnost za škodu odpovědnost zaměstnance odpovědnost zaměstnavatele

5 odpovědnost zaměstnance obecná odpovědnost odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody odpovědnost při uzavření dohody

6  zaměstnanec plně odpovídá za škodu, zaviněnou porušením svých povinností (z nedbalosti)  zaměstnavatel je povinen vinu prokázat  v případě prokázání viny zaměstnanec musí škodu odčinit uvedením poškozené věci do předešlého stavu nebo je mu škoda předepsána k úhradě

7  zaměstnanec vědomě neupozornil na hrozící škodu nebo proti ní nezakročil, aby tím vznik škody odvrátil Příklad: ostraha při kontrole objektu zahlédne otevřené okno v 1. patře budovy, okno nezavře a v noci dojde v budově ke krádeži.

8 POZOR ! Jestliže zaměstnanec způsobí škodu při záchraně majetku zaměstnavatele nebo při odvrácení nebezpečí ohrožující život či zdraví a sám tuto situaci úmyslně nevyvolal, postupoval přiměřeným způsobem, neodpovídá za škodu.

9 odpovědnost při uzavření dohody odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

10  svěřené hodnoty =>hodnoty, se kterými má zaměstnanec po celou dobu, co mu byly svěřeny, možnost disponovat => peníze v hotovosti, v pokladně, ceniny, zásoby ve skladu, zboží

11  uzavřená dohoda o odpovědnosti se zaměstnavatelem  dohoda uzavřena pouze s osobou starší 18 let  dohoda se uzavírá písemně  odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou  schodek hradí zaměstnanec v plné výši

12  svěřené věci =>věci, které zaměstnavatel svěřil zaměstnanci na písemné potvrzení => ochranné pracovní pomůcky, nástroje, služební mobilní telefon  jestliže cena svěřené věci přesahuje částku 50 000 Kč, musí zaměstnavatel nechat zaměstnance podepsat dohodu o odpovědnosti ze ztráty svěřených věcí

13  dohoda uzavřena pouze s osobou starší 18 let  dohoda se uzavírá písemně  odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou

14 1) Uveďte příklady pro jednotlivé typy odpovědnosti zaměstnance:  obecná odpovědnost výroba zmetku  odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody údržbář neupozorní na závadné těsnění na WC a v noci dojde k vytopení několika podlaží v budově  odpovědnost za ztrátu svěřené věci z nedbalosti zaměstnanci odcizí notebook

15 2) Zařaďte k následujícím případům druhy odpovědnosti. případobecnázvláštní zaměstnanec ztratil služební notebookX řidič služebního auta nedal přednost v jízdě a tím způsobil dopravní nehodu X bezpečnostní technik neohlásil rozbitou skleněnou vitrínu na chodbě budovy X

16 SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA – Zákoník práce, Vydání čtrnácté. Praha: GRADA, 2013 ISBN 978-80-247-4628-9 Klipart – dostupný pod licencí Microsoft Office 2003 na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ http://office.microsoft.com/cs-cz/images/


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Libuše Sušická Předmět/vzdělávací oblast:Ekonomika Tematická oblast:Zaměstnanci Téma:Odpovědnost za škodu - zaměstnanec Ročník:3. Datum vytvoření:únor."

Podobné prezentace


Reklamy Google