Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace sociální správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace sociální správy"— Transkript prezentace:

1 Organizace sociální správy

2 Česká správa sociálního zabezpečení
ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění. Přínos České správy sociálního zabezpečení do státní rozpočtu tvoří více než 1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti.   Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu.

3 Organizační struktura ČSSZ
Strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ, (regionální) pracoviště ČSSZ, okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení a Městská správa sociálního zabezpečení Brno a jejich územní pracoviště. Všechny organizační jednotky a útvary ČSSZ mají své ředitele, územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení a Městské správy sociálního zabezpečení Brno své vedoucí.

4 Působnost ČSSZ I. rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a zařizuje jejich výplaty rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce důchodového pojištění rozhoduje o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení, rozhoduje o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

5 Působnost ČSSZ II: jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do ciziny, zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle zákona posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění.

6 Úřady práce Úřad práce České republiky je zřízen ze zákona, který určuje jeho kompetence i organizační strukturu V systému sociálního zabezpečení je druhým největším správním orgánem – po ČSSZ, zajišťuje distribuci nepojistných dávek, s výjimkou příspěvku v nezaměstnanosti

7 Organizační struktura ÚP
Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností a je účetní jednotkou. Úřad práce České republiky řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je jeho nadřízeným správním úřadem. Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství  a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Pokud Úřad práce určí, mohou být některé úkony vůči němu činěny prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie

8 Působnost Úřadu práce  zaměstnanosti (zprostředkování práce, rekvalifikací a dávek v nezaměstnanosti pro žadatele o zaměstnání) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (refundace mzdy) výplata dávek státní sociální podpory (II. Pilíř)  výplata dávek pro osoby se zdravotním postižením,  příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb (III. Pilíř) výplata dávek pomoci v hmotné nouzi (III. Pilíř)  


Stáhnout ppt "Organizace sociální správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google