Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady odstraňování bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady odstraňování bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky"— Transkript prezentace:

1 Příklady odstraňování bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky
© 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Obsah 1. Analýza administrativní zátěže
2. Novela živnostenského zákona 3. Technické normy

3 1. Analýza administrativní zátěže
V roce 2005 byla provedena analýza administrativní zátěže podnikatelů. Administrativní zátěž byla zjišťována u 24 státních úřadů. Celková zátěž vyčíslena na 86,4 mld. Kč/rok. Bylo identifikováno celkem informačních povinností obsažených v 245 právních předpisech.

4 1.1 Celková administrativní zátěž v roce 2005
Název úřadu Celková administrativní zátěž v roce 2005 v mld. Kč/rok podíl v % počet povinností MPSV 20,1 23 108 MZe 18,8 22 495 Mzdr. 17,3 20 146 MF 7,2 8 52 MŽP 6,6 89 MPO 6,5 Ostatní úřady 9,8 11 1170

5 1.2 Aktivity vlády ČR při snižování administrativní zátěže
Usnesení vlády č ze dne o realizaci postupného snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých firem. Usnesení vlády č. 759 ze dne k Analýze administrativní zátěže podnikatelů – cíl snížit do roku 2010 administrativní zátěž podnikatelů o 20 %. Usnesení vlády č. 446 ze dne o Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010.

6 1.3 Plán snižování administrativní zátěže do roku 2010
Schválen Usnesením vlády č. 446 ze dne o Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010. Plán se týká 6-ti resortů s největší administrativní zátěží ve výši 76,5 mld. Kč/rok (tj. 88 %), ukládajících 998 informačních povinností. Do roku 2010 – předpoklad snížení minimálně o 20 %. Rok 2010 – zrušení 104 a omezení 102 informačních povinností u 57 právních předpisů, úspora 16,7 mld. Kč/rok. 49 % z celkového počtu povinností se opírá o povinnosti založené na právu EU.

7 1.3.1 Plán snižování administrativní zátěže do roku 2010
Stav plnění plánu k Realizované změny k odpovídají úspoře podnikatelů ve výši 5,7 mld. Kč ročně, tj. 7,5 %.

8 1.3.2 Upřesnění Plánu snižování administrativní zátěže do roku 2010
Upřesnění Plánu navazuje na usnesení vlády č. 446 ze dne 21. dubna 2008 o Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010. Konkretizace jednotlivých úkolů Plánu, způsobu a termínů jejich plnění. Každoroční předkládání zpráv o stavu plnění Plánu vždy do 31. března. Příklady snižování administrativní zátěže Ministerstvo financí - zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Ministerstvo zemědělství - zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech Ministerstvo průmyslu a obchodu – novela živnostenského zákona, technické normy, statistická zjišťování

9 2. Novela živnostenského zákona
Od nabyla účinnosti novela živnostenského zákona. Cíl: zjednodušení celého systému zákona a snížení administrativní zátěže podnikatelů. Celková úspora administrativní zátěže byla vyčíslena na 479 mil. Kč ročně. Živnosti Počet živností před novelou po novele Koncesované 29 21 Vázané 56 32 Řemeslné 51 41 Volné 125 1 Celkem 261 95 Celkem regulované 136 94

10 2.1 Elektronické podání do Živnostenského rejstříku
Od Elektronická podatelna živnostenského rejstříku ( Služba elektronického podání Jednotného registračního formuláře (JRF). Propojenost s dalšími informačními systémy (FÚ, ÚP, ČSSZ, ZP). Ohlášení nové živnosti, ohlášení změny, kontrola úplnosti vyplněných položek.

11 3. Technické normy Elektronický přístup k normám pro všechny – volba pro čtení i tisk. Úspora za autorizované tištěné normy. Snížení ceny a efektivnější distribuce norem. Realizace předpokládaných změn v roce 2009. Současnost – podnikatelé utratili za normy přibližně 100 mil. Kč/ročně. V roce 2009 ušetří podnikatelé cca 50 mil. Kč/ročně (tj. více než polovina úspory).

12 3.1 Technické normy – cena/str.

13 Mgr. Martin Turnovský, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu
Děkuji za pozornost Mgr. Martin Turnovský, MBA ředitel sekce podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1


Stáhnout ppt "Příklady odstraňování bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google