Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora podnikání a investic a EU v následujícím období Ing. Ondřej Votruba | ředitel Divize Investic Brno, 24. duben 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora podnikání a investic a EU v následujícím období Ing. Ondřej Votruba | ředitel Divize Investic Brno, 24. duben 2013."— Transkript prezentace:

1 Podpora podnikání a investic a EU v následujícím období Ing. Ondřej Votruba | ředitel Divize Investic Brno, 24. duben 2013

2 INVESTIČNÍ POBÍDKY Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění zákona č. 192/2012 Sb., účinnost od 12. července 2012 Podporované oblasti Zpracovatelský průmysl (zavedení nebo rozšíření výroby) Technologická centra (vybudování nebo rozšíření VaV centra) Centra strategických služeb (zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software či high-tech opravárenského centra) Formy investičních pobídek (poskytovány do výše stropu veřejné podpory) Daňová pobídka (sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 10 let) Dotace na vytvořené pracovní místo (ve výši 50 000 Kč; pouze Regiony A*) Dotace na školení a rekvalifikace (25% ze školících výdajů; pouze Regiony A**) Převod území za zvýhodněnou cenu Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce) Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. * Regiony A – okresy Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Děčín, Jeseník, Bruntál, Karviná, Znojmo a Hodonín ** poskytována nad strop veřejné podpory

3 Všeobecné podmínky Realizace investiční akce na území ČR Nezahájení prací na projektu před vydáním potvrzení o registraci žádosti Zachování investice a podpořených pracovních míst po dobu 5 let Zpracovatelský průmysl – podmínky pro kvalifikaci Zavedení nebo rozšíření výroby Minimální investice do majetku  50 mil. Kč (Regiony I), z toho min. 25 mil. Kč do nového strojního zařízení  100 mil. Kč (Regiony II), z toho 50 mil. Kč do nového strojního zařízení Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem Podmínky musí být splněny do 3 let

4 Zdroj: Usnesení Vlády ČR č. 141 ze dne 22. února 2010 Rozdělení regionů

5 Technologická centra – podmínky pro kvalifikaci Minimální investice do majetku 10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst Minimálně částka 5 mil. Kč musí být financována vlastním kapitálem Podmínky musí být splněny do 3 let Centra strategických služeb – podmínky pro kvalifikaci Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států (ČR + další dva státy) Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě ostatních center Podmínky pro vytvoření pracovních míst musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. Všeobecné podmínky

6 Strategická investiční akce ve výrobě a technologických centrech -- Výroba: Minimální investice do majetku 500 mil. Kč, z toho minimálně 250 mil. Kč do nového strojního zařízení a současně vytvoření a obsazení minimálně 500 nových pracovních míst (podmínky musí být splněny do 3 let) -- Technologická centra: Minimální investice do majetku 200 mil. Kč, z toho minimálně 100 mil. Kč do nového strojního zařízení a současně vytvoření a obsazení minimálně 120 nových pracovních míst (podmínky musí být splněny do 3 let) -- Hmotná podpora na pořízení majetku: Poskytována až do výše 5 % z uznatelných nákladů (max. 1,5 mld. Kč u výrobního projektu a max. 0,5 mld. Kč u projektu technologického centra) -- Podpora musí být před poskytnutím schválena Vládou ČR Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

7 Zdroj: Nařízení vlády č. 32/2013 Sb. Strop veřejné podpory (2007-2013)

8 Navrhovaná pravidla pro poskytování veřejné podpory 2014-2020 snížení míry veřejné podpory ze současných 40 % na 25 % pro velké společnosti ztížení podmínek pro dokládání motivačního účinku investičních pobídek, pro prokazování slučitelnosti veřejné podpory s regionálními pravidly, atd. Účinnost navrhovaných pravidel navrhovaná pravidla by měla platit pro Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydaná od 1. 1. 2014 Pozice České republiky Česká republika písemně vyjádřila svůj nesouhlas s navrhovanými pravidly zároveň navrhla bonifikaci slevy na dani o 10 %, tzn. z Komisí navrhovaných 25 % na 35 % přípustné míry veřejné podpory závazná pravidla budou publikována přibližně v červnu 2013 Zdroj: Návrh EK pro poskytování regionální podpory 2014-2020

9 Srovnání investičních záměrů žádajících o pobídky Období Počet přijatých investičních záměrů (projektů) 2009 - 2012 Investice 2009-2012 (v mld. Kč) Počet nových pracovních míst 2009 - 2012 20092110,52 575 201021103 142 201143255 434 201248205 472 1. 1. - 11. 7. 2012 71267 12. 7. - 31. 12. 201241195 205 Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2012

10 Srovnání investičních záměrů žádajících o pobídky 2009 - 2012 Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2012

11 Srovnání investičních záměrů žádajících o pobídky dle regionů a typu investic (2012) Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2012

12 Srovnání investičních záměrů žádajících o pobídky dle sektorů a typu investiční akce (2012) Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2012

13 Důsledek novely zákona o investičních pobídkách v roce 2012 Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2012

14 Pozitivní trend pokračuje i v roce 2013 od ledna do března 2013 přijato 14 záměrů získat investiční pobídky celková hodnota přislíbených investic 7,3 mld. Kč 1 500 přislíbených nových pracovních míst Porovnání s 1. pololetím 2012 1. pololetí 2012 1. čtvrtletí 2013 Počet záměrů714 Hodnota přislíbených investic1 mld. Kč7,3 mld. Kč Počet nových pracovních míst2671 500 Zdroj: CzechInvest, Statistiky 2013

15 Děkuji za pozornost. Ing. Ondřej Votruba ondrej.votruba@czechinvest.org, tel.: +420 296 342 818

16 Agentura pro podporu podnikání a investic Státní příspěvková organizace založena v roce 1992 Štěpánská 15 120 00 Praha tel. 296 342 500


Stáhnout ppt "Podpora podnikání a investic a EU v následujícím období Ing. Ondřej Votruba | ředitel Divize Investic Brno, 24. duben 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google