Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný systém podpory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný systém podpory"— Transkript prezentace:

1 Současný systém podpory
Mgr. Marie Navrátilová senior projektová manažerka | Oddělení finanční podpory

2 Investiční pobídky zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění zákona č. 192/2012 Sb., účinnost od 12. července 2012 Podporované oblasti Zpracovatelský průmysl – zavedení nebo rozšíření výroby Technologická centra – vybudování nebo rozšíření VaV centra Centra strategických služeb – zahájení nebo rozšíření činnosti: centra sdílených služeb centra pro tvorbu software high-tech opravárenského centra Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

3 Formy investičních pobídek
Součet následujících druhů investičních pobídek nesmí přesáhnout strop veřejné podpory Daňová pobídka sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 10 let Převod území za zvýhodněnou cenu Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo ve výši Kč (Regiony A*) Hmotná podpora na pořízení majetku v případě strategické investiční akce poskytována až do výše 5 % z uznatelných nákladů podpora musí být před poskytnutím schválena Vládou ČR Hmotná podpora na školení rekvalifikaci a zaměstnanců 25 % ze školících výdajů (Regiony A*) * Regiony A – okresy Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Jeseník, Bruntál, Karviná Podpora poskytovaná nad strop veřejné podpory Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

4 Strop veřejné podpory (2007-2013)
Zdroj: Nařízení vlády č. 194/2012 Sb.

5 Navrhovaná pravidla pro poskytování veřejné podpory (2014-2020)
snížení míry veřejné podpory ze současných 40 % na 25 % pro velké společnosti Účinnost navrhovaných pravidel navrhovaná pravidla by měla platit pro Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydaná od 1. července 2014 vzhledem k délce schvalovacího procesu je nutno podat kompletní záměr získat investiční pobídky na CzechInvest: nové projekty – do konce ledna 2014 expanzivní projekty – do února/března 2014 Zdroj: Návrh EK pro poskytování regionální podpory

6 Uznatelné náklady Dlouhodobý majetek 2-leté mzdové náklady
kdy hodnota nového strojního zařízení tvoří min. polovinu hodnoty pořízeného majetku nebo 2-leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech investor si vybere jednu možnost; v případě investice ve výrobě je uznatelným nákladem pouze dlouhodobý majetek Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

7 Příklad výpočtu výše podpory
Technologické centrum Investice do majetku 50 mil. Kč (stroje a přístavba) Počet nových pracovních míst: 50 nově vytvořených pracovních míst Měsíční mzdové náklady na 1 místo: 60 tis. Kč = 0,06 mil. Kč Uznatelný náklad - druh Uznatelný náklad - výše Míra podpory Výše podpory Mzdové náklady 50 x 0,06 x 24 měs. = 72 mil. Kč 40 % 40 % ze 72 = 28,8 mil. Kč Majetek 50 mil. Kč 40 % z 50 = 20 mil. Kč

8 Všeobecné podmínky Realizace investiční akce na území ČR
Nezahájení prací na projektu před vydáním Potvrzení o registraci žádosti Zachování investice a podpořených pracovních míst po dobu 5 let Zpracovatelský průmysl – podmínky pro kvalifikaci Zavedení nebo rozšíření výroby Minimální investice do majetku 50 mil. Kč (Regiony I), z toho min. 25 mil. Kč do nového strojního zařízení 100 mil. Kč (Regiony II), z toho min. 50 mil. Kč do nového strojního zařízení Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem Podmínky musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

9 Rozdělení regionů Zdroj: Usnesení Vlády ČR č. 141 ze dne 22.února 2010.

10 Všeobecné podmínky Technologická centra – podmínky pro kvalifikaci
Minimální investice do majetku 10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst Minimálně částka 5 mil. Kč musí být financována vlastním kapitálem Podmínky musí být splněny do 3 let Centra strategických služeb – podmínky pro kvalifikaci Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států (ČR + další dva státy) Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě ostatních center Podmínky pro vytvoření pracovních míst musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

11 Shrnutí podmínek pro kvalifikaci
Typ investiční akce Min. výše investice Min. počet nově vytvořených pracovních míst Typy investičních pobídek INVESTIČNÍ AKCE Zpracovatelský průmysl 50 / 100 mil. Kč min. polovina do nového strojního zařízení Sleva na dani na 10 let v regionech A navíc: Hmotná podpora na pracovní místo (50 tis. Kč/ vytvořené místo) Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci (25 % ze školicích nákladů) Technologická centra 10 mil. Kč min. polovina do nového strojního zařízení 40 Centra strategických služeb - (centra pro tvorbu SW) 100 (ostatní centra) STRATEGICKÁ INVESTIČNÍ AKCE 500 mil. Kč min. polovina do nového strojního zařízení 500 Hmotná podpora na pořízení majetku (do výše 5 % nákladů) 200 mil. Kč min. polovina do nového strojního zařízení 120 Regiony A – Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Jeseník, Bruntál, Karviná

12 Příklad kalkulace investičních pobídek
Základní údaje o investici – výrobní projekt Lokalita Most (Region I, A) Investice do strojů 50 mil. Kč Investice do budovy/pozemku 80 mil. Kč Celkové uznatelné náklady 100 mil. Kč = majetek, kdy hodnota nových Počet nově vytvořených pracovních míst 60 strojů tvoří min. polovinu Náklady na školení a rekvalifikaci 4 mil. Kč Míra veřejné podpory 40 % Investiční pobídky Strop veřejné podpory (1+2) 40 mil. Kč = 100 mil. Kč x 40 % 1) Granty na nová pracovní místa 3 mil. Kč = 60 pracovních míst x 50 tis. Kč 2) Sleva na dani na 10 let 37 mil. Kč = zbytek do stropu podpory 3) Granty na školení a rekvalifikaci 1 mil. Kč = 25 % z 4 mil. Kč (nad strop) Celková poskytnutá podpora (1+2+3) 41 mil. Kč

13 Proces žádosti – žadatel a příjemce jsou dvě různé osoby
Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

14 Proces žádosti – žadatel je zároveň příjemcem investiční pobídky
Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

15 Kontaktujte nás! pobidky@czechinvest.org, +420 296 342 818
Děkuji za pozornost. Kontaktujte nás!

16 Agentura pro podporu podnikání a investic Státní příspěvková organizace založena v roce 1992
Štěpánská   Praha tel


Stáhnout ppt "Současný systém podpory"

Podobné prezentace


Reklamy Google