Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel BRAUN Příprava Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel BRAUN Příprava Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel BRAUN Příprava Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020

2 Nařízení EU • Strategie Evropa 2020. • Důraz na výsledky. Zkušenosti z období 2004-2006 a 2007-2013 • Potřeba úžeji vymezit strategie, snížit počet podporovaných aktivit, vytvořit indikátory. • Nutnost zjednodušit implementační systém. Potřebnost • Podpora intervencí, které řeší problémy ČR. • Vazba na strategické dokumenty (NPR, SMK, SRR), strategie resortů, krajů, měst a obcí. Východiska přípravy program. období 2014-2020

3 • Princip strategického zaměření a propojování: podpora pouze těch priorit, které naplňují rozvojové strategie ČR • Princip podpory fungujícího trhu: podpora odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu • Princip podpory kvalitních projektů: podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle • Princip snadnější přípravy a realizace projektů: snadnější administrativa pro žadatele a příjemce podpory, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel Principy pro programové období 2014-2020

4 • Usnesením č. 650/2011 vzala vláda na vědomí 5 národních rozvojových priorit • Vytvořeny karty tematických okruhů • ve spolupráci s předními odborníky pod vedením prof. Mejstříka • inovace jako jedno z nosných témat • fungují jako převodník mezi národními rozvojovými prioritami a OP • Vymezeny programy pro období 2014 – 2020 • usnesením vlády č. 867/2012 • Poziční dokument (Position Paper) EK • stanovuje rámec pro dialog mezi EK a ČR o přípravě Dohody o partnerství a programech • vytyčuje specifické problémy ČR a hlavní priority financování z pohledu EK • inovace zmiňovány zejména v souvislosti s podnikatelským prostředím Předcházející vývoj

5 Vymezení programů Programy pro programové období 2014-2020 EFRR+ESF+FSEZFRVENRF Program rozvoje venkovaOP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce Klíčové OP z hlediska inovací

6 Požadavky a plán EK • Legislativa bude připravena pravděpodobně až na podzim (září/říjen) • Při splnění termínů možné schválení Dohody o partnerství ještě letos • Schvalování programů postupně v 2014 Úroveň ČR • 03/2013 - ŘO programů předkládají MMR první verze programů • 05/2013 - MMR předkládá informaci o stavu příprav programů • ŘO OP/PRV pokračují po předložení na MMR v přípravě programů • Dohoda o partnerství na podzim 2013, následně finální verze programů Harmonogram příprav

7 • 2007-13: na inovace zaměřeny 2 OP • OP Podnikání a inovace • OP Výzkum a vývoj pro inovace • 2014-2020: navrženy opět 2 OP • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání • některé inovační aspekty i v dalších programech (IROP, PRV) • nutnost zajištění potřebných synergií, koordinace inovativních aktivit (společná rada, společný zprostředkující subjekt?) Inovace v programovém období 2014-2020

8 • v porovnání s EU není podpora výzkumu, vývoje a inovací dostatečná • ne vždy inovace, jež jsou výsledkem sledu aktivit od základního výzkumu •podíl aplikací tohoto druhu inovací menší než poloviční • ČR dosahuje nízkých hodnot základních parametrů (např. počet patentů, spolupráce mezi pracovišti) • nedostatečné uplatnění výsledků výzkumu v praxi • cílem musí být propojení výzkumu a vývoje s praxí! •potřeba reflektovat požadavky podnikatelské sféry •zapojení hospodářských partnerů Inovace v programovém období 2014-2020

9 • využití finančních nástrojů, seed fondů, pre-seed fondů apod. • méně (žádná) nová výstavba, ale fungování stávajících kapacit • potřeba doplňkových investic do vzdělávání •Podpora technického a přírodovědného vzdělávání •Celoživotní učení, flexibilita na trhu práce •Vzdělávání v klíčových kompetencích pro podnikavost, jazyky, IT, … Inovace v programovém období 2014-2020

10 Předběžné podmínky • v případě jejich nesplnění hrozí pozastavení průběžných plateb dotčené části programu • RIS3 Strategie (výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci) •MŠMT zřídilo RIS3 Koordinační radu •plánována je národní RIS strategie + 14 regionálních strategií – společně budou tvořit Strategii inteligentní specializace •předběžná podmínka pro čerpání z ESI fondů Inovace v programovém období 2014-2020

11 Územní dimenze inovací • Rozdíl „geografie“ •vznik inovací – centra •aplikace inovací - plošnější • Klíčová role Prahy • Infrastruktura vybudována z veřejných zdrojů zejména mimo Prahu • Integrovaná územní řešení (např. ITI) Inovace v programovém období 2014-2020

12 Děkuji za pozornost. www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel BRAUN Příprava Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google