Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace z oblast TIR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace z oblast TIR"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace z oblast TIR
Celní správa České republiky Aktuální informace z oblast TIR 18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs Generální ředitelství cel

2 Obsah Systém TIR v Ruské federaci
Systém TIR v Ruské federaci Předpokládané fungování systému TIR v RF po Aktuální informace k fungování systému TIR v RF Statistika Budoucí výhled

3 Systém TIR v Ruské federaci
Federální celní správa Ruské federace (FCS) v průběhu roku 2013 oznámila změnu podmínek v souvislosti s používáním systému TIR na svém území v červenci 2013 bylo oznámeno požadování dodatečné záruky pro zboží přepravované na podkladě karnetu TIR s platností od 14.srpna 2013, Vyžadování dodatečné záruky bylo odůvodněno neschopností národního záručního sdružení plnit nadále své závazky vůči FCS a množstvím dosud nesplacených pohledávek FCS vůči národnímu sdružení, po výrazných protestech ze strany smluvních stran (EU a její členské státy, IRU) a dalších účastníků systému TIR (EHK OSN, přepravci, vývozci) posunula FCS počátek platnosti uvedených opatření na 14. září 2013, 13. září 2013 FCS oznámila, že opatření budou aplikována pouze pro celní oblast Dálného východu a celní oblast Sibiře ; aplikace opatření byla nadále postupně rozšiřována na další území, uvedená opatření pokrývala téměř celé území Ruské federace, jedinou výjimku tvořil Severozápadní region při hranicích s Finskem, oznámila FCS zrušení výpovědi národnímu záručnímu sdružení vládou Ruské federace a zachování systému TIR pro území Ruské federace nejméně do ,

4 Systém TIR v Ruské federaci
Ostatní opatření pro systém TIR zavedená FCS před ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE V PLATNOSTI !

5 Předpoklad fungování systému TIR v Ruské federaci po 1.12 2013
dle původních informací měl být systém TIR na základě výpovědi národnímu záručnímu sdružení ukončen a používání systému TIR pro území Ruské federace mělo být znemožněno, pro přepravu zboží mělo být nadále využíváno jiných systémů; jak pro přepravu zboží po území EU, tak i pro přepravu zboží po území Ruské federace, jedinou možností mělo zůstat použití systému TIR pro zboží tranzitující přes území Ruské federace do další země. I tak by však byl režim tranzitu na podkladě karnetu TIR pro přepravu zboží přes území Ruské federace pozastaven a přeprava by pokračovala po tomto území v jiném systému vláda Ruské federace na poslední chvíli ( ) rozhodla o odvolání výpovědi národnímu záručnímu sdružení a o zachování systému TIR pro území Ruské federace nejméně po dobu dalších šesti měsíců, dle prvotních oznámení měl být systém TIR zachován bez jakéhokoliv omezení

6 Aktuální informace k fungování systému TIR v Ruské federaci
podle informací, Federální celní správa zveřejnila na svých internetových stránkách (v ruském jazyce), neplatí informace ohlášená (neoficiálně) zcela, platí informace, že ruská vláda zrušila platnost výpovědi národnímu záručnímu sdružení a odsunula termín výpovědi nejméně do V tomto termínu uložila GŘ Federální celní správy nalézt vhodné řešení pro zachování systému TIR pro území RF, neplatí informace, že systém TIR funguje pro území RF bez jakéhokoliv omezení. Federální celní správa nadále aplikuje územní diferenciaci pro umožnění res. neumožnění přepravy zboží na podkladě karnetu TIR. V současnosti je možné přepravovat zboží na podkladě karnetu TIR pouze přes vybrané celní úřady (nacházející se v severozápadní oblasti RF). Pro ostatní celní úřady je používání systému nadále znemožněno. V zásadě tedy platí stav, který byl nastaven před , a opatření zavedená před tímto datem zůstávají nadále v platnosti.

7 Aktuální informace k fungování systému TIR v Ruské federaci
podle informace zveřejněné FCS na jejím webu dne 2. prosince 2013 nejsou karnety TIR akceptovány nadále níže uvedenými celními úřady: Centrální, Jižní, Severo-kavkazský, Volžský, Uralský, Sibiřský, Dálný východ, Domodědovo, Šeremetěvo, Vnukovo, Poskovský, Sebežský, Kingiseppský a Kaliningradský, dodatečná opatření se nevztahují na celní úřady: Vyborg, Karelia a Murmansk. Zároveň se dodatečná opatření nevztahují na operace TIR zahajované v Euroasijské celní unii v Bělorusku a Kazachstánu.

8 Předpokládané dopady opatření jsou významnou překážkou mezinárodního obchodu s RU z důvodu značných časových prodlev při překračování hranic mohou narušit plynulý tok zboží, zvyšují cenu exportovaného zboží z důvodů časových prodlev při přepravě a vznikajících nových nákladů na další zajištění celního dluhu, předběžně stanovený finanční dopad na dopravce a vývozce v ČR je podle zjištění GŘC (pokud se vezme v potaz celkový počet dokladů TIR vydaných do RU a předběžně určený nárůst nákladů) EUR za jeden kalendářní rok (hrubý odhad)

9 Statistika

10 Budoucí výhled vzhledem ke zkušenostem se způsoby, kterými se k problematice staví Federální celní správa RF nelze předpokládat, že do dojde k zásadnější změně a to ani přes silný mezinárodní tlak ze strany států úmluvy, EU, OSN, IRU a další zaujatých osob, GŘC bude ve věci dále jednat na půdě Evropské Komise a jakékoli případné změny budou v rámci možností distribuovány celním úřadům a jejich prostřednictvím veřejnosti v co nejkratších termínech, Aktuální informace k problematice lze rovněž čerpat na internetových stránkách národního záručního sdružení ČESMAD BOHEMIA ( dopravce.cz) a Mezinárodní unie silniční dopravy IRU (

11 Děkuji za vaši pozornost.
Celní správa České republiky Děkuji za vaši pozornost. Dotazy, připomínky ? Mgr. Richard Vesecký Odd. 211 GŘC (


Stáhnout ppt "Aktuální informace z oblast TIR"

Podobné prezentace


Reklamy Google