Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu"— Transkript prezentace:

1 Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu
Trade Contact Group Generální ředitelství cel, Ing. Žáčková, Ing. Prudičová

2 Obsah prezentace Obecné informace – účel ASEO
Harmonogram nasazení aplikace ASEO Evidenční číslo povolení Evidence povolení RHÚ vydaných před nasazením systému e-Dovozu Udělení povolení RHÚ přijetím CP Důvody změny stávajících povolení Zajištění celního dluhu Odpisy Migrace dat Propuštění do RHÚ před migrací a po migraci Shrnutí

3 Obecné informace Systém e-dovoz zahrnuje pod RHÚ všech 5 režimů (CS, AZS, DP, PPCD, PZS) a KU Vznik nové aplikace „ASEO“ (Authorization and Simplification for Economic Operators) pro evidenci povolení RHÚ. Evidence celoživotního cyklu povolení včetně povolení RHÚ udělených přijetím CP, tzv. „jednorázových RHÚ“. Evidence celoživotního cyklu povolení: (žádost, zamítnutí žádosti, vydané povolení, změna, odnětí povolení) Evidence povolení RHÚ Povolení RHÚ udělená za použití přílohy 67 CCIP se do aplikace ASEO zapisují - nutné uživatelské oprávnění, Povolení RHÚ udělená přijetím celního prohlášení se vytváří v AIS a do ASEO se přenáší automaticky - nezapisují se samostatně do ASEO

4 Účel aplikace ASEO Evidence povolení RHÚ (později i ZJP) - přístupná každému pracovníkovi CS ČR Validační nástroj pro provádění celního řízení RHÚ (kontroly při propouštění a vyřízení režimu). Generuje evidenční číslo vydaného povolení. Analýza potřebných dat hlášených Evropské Komisi. Evidence – uživatelské oprávnění, prohlížení všichni, evidence veškerých zásahů Generování povolení bude pouze u nově zaevidovaných RHÚ po nasazení systému e-Dovoz. Stávající číslování bude zachováno. Evidence veškerých zásahů do aplikace – při jakémkoli zápisu do aplikace se automaticky uchová informace o os. čísle uživatele, datum a čas zápisu Aplikace ASEO bude pro zápis povolení k dispozici v dostatečném předstihu před nasazením e-Dovozu. CÚ bude povinen dopsat již vydaná povolení do nasazení e-Dovozu. Výjimkou jsou povolení, která nebude ihned po nasazení používat. Tato povolení bude možné dozapsat do delšího termínu – viz dále.

5 Harmonogram nasazení aplikace ASEO
červenec testovací verze aplikace srpen školení pracovníků CÚ září nasazení ostré verze - bude možné zapisovat nová povolení RHÚ a přepisovat již platná povolení + nutná změna těchto povolení konečné užití a pasivní zušlechťovací styk nebude v 1. verzi ASEO – KU od října, PZS od prosince školení 2/2 srpna ostrá verze

6 Evidenční číslo povolení RHÚ
formát vychází ze stávajícího ev. čísla ZJP - CZ RR CZUUUUUU KK 9999 M CZ - kód země RR - koncové číslo roku CZUUUUUU – číslo CÚ KK – typ povolení 9999 – pořadové číslo v rámci roku CÚ M - modulo nové povolení

7 KK - typ povolení CW – CS (Customs Warehouse)
IP – AZS/P (Inward Processing) ID – AZS/N (Inward processing – Drawback system) TA – DP (Temporary Admission) PC – PPCD (Processing under Customs Control) OP – PZS (Outward Processing) EU – KU (End Use)

8 Evidence povolení RHÚ vydaných před nasazením systému e-Dovoz
Budou rovněž zapsány do aplikace ASEO pod původním evidenčním číslem Zápis do aplikace ASEO je nutný z důvodu, že tato aplikace složí jako validační nástroj V případech, kdy je to nutné budou muset být však upraveny (změněny) TERMÍN dodatečného zápisu do

9 Udělení povolení RHÚ přijetím CP
Povolení udělená přijetím CP jsou v aplikaci ASEO evidována pod č. MRN formou reportu z AIS Možné pouze projednáním CP v běžném postupu. Aplikace AIS upozorní pracovníka na skutečnost, zda chce udělit povolení RHÚ přijetím CP – vyhodnotí obsah datových elementů. Vygenerované MRN přijatého CP slouží jako evidenční číslo povolení RHÚ a je evidováno v aplikaci ASEO. datová skupina RHÚ

10 Datová skupina RHÚ RHÚ01 - Země vydání povolení RHÚ
RHÚ02 - Číslo povolení RHÚ RHÚ03 - Typ celního skladu RHÚ04 - Žádost o udělení povolení RHÚ přijetím CP – tento prvek se týká jednorázově vydaných rozhodnutí o povolení RHÚ, které byly vydánu na základě podání CP

11 Datová skupina ZJP Datová skupina ZJP, užívá se pokud je deklarováno ZJP MŘ, jinak není použita ZJP01 - Země vydání ZJP MŘ ZJP02 - Číslo povolení místního řízení

12 Důvody změn stávajících povolení
Kolonka 7 povolení obsahuje pojem „různé“ nebo negativní výčet zboží u povolení CS, Neuvedení druhu MJ, ve které bude vedena evidence zboží (MJ TARIC nebo 6 nových) Kolonka 14a nebo 14b povolení neobsahuje v případě použití MŘ pro RHÚ kód „3“, Kolonka 16 povolení neobsahuje zda je (ne)požadováno zajištění celního dluhu pro RHÚ a další informace MJ TARIC nebo 6 nových – ks, kg, l, m, m2, m3,

13 Odpisy Odpis z RHÚ bude prováděn na základě 1 odpisové měrné jednotky - nutno stanovit v povolení RHÚ, pokud bude jiná, než TARICová Odpisová věta v kolonce 40 CP – rozšířena o kategorii předchozího dokladu, jiné kódy pro označení předchozího dokladu, odpisová měrná jednotka, číslo povolení RHÚ, země vydání povolení RHÚ, KN kód vyvážené rovnocenné suroviny, předčasný vývoz rovnocenného zboží. „Odpisovou měrnou jednotku stanoví CÚ ve svém povolení RHÚ pouze tehdy, pokud chce zboží evidovat v jiných jednotkách než daných TARICem. Jinak dojde k odpisu v kolonce 41 eCP.“

14 Odpisová věta v kol. 40 CP (datová skupina GPA)
GPA03 – kategorie předchozího dokladu GPA02 – MRN, označení předchozího dokladu (nové kódy X,Y,Z) QGPA04 – číslo položky předchozího dokladu QGPA03 - odpisová měrná jednotka QGPA01 – množství v odpisové měrné jednotce QGPA07 – země vydání povolení RHÚ QGPA08 – číslo povolení RHÚ, ze kterého je vyskladněno QGPA09 – zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny (10míst) QGPA10 – předčasný vývoz rovnocenného zboží

15 Migrace dat Po spuštění systému ( ) AIS musí dojít k migraci dat ze stávajících evidencí RHÚ do systému AIS (nejpozději do ) Migrace proběhne pro jednotlivé CÚ v okamžiku, kdy na ni budou technicky připraveni – harmonogram bude stanoven odborem 21 GŘC na přesné datum pro konkrétní CÚ a příslušného CŘ Migrovat se budou data z RHÚ po celních úřadech podle jednotlivých režimů ve stejný den – jedno celní ředitelství ve stejném období. Do doby migrace je možné používat stávající systém i pro návazné režimy po RHÚ (např. 4071) PO MIGRACI POUZE V E-DOVOZU Připravenost CÚ na migraci: - v okamžiku, kdy budou mít CÚ testovací data v PE uzavřena a odkontrolovány stavy celních evidencí s deklarantovými

16 IC CÚ Ověření požadavku KONTROLA EVIDENCÍ Kontrola dat validátorem
(oprava, doplnění, odstranění) Zrušení pokud již byla migrace provedena dříve. Spuštění aplikace pro příjem dat do AIS WDIS Spuštění generování dat pro validátor a vytvoření tiskové sestavy přenášených dat Vše v pořádku: Informace o tom, že jsou data připravena pro přenos do centra Data nepřipojena: Oznámení CÚ pomocí HelpLine Data připojena: Vytvoření tiskové sestavy přijmutých dat a odeslání na CÚ pomocí HelpLine Oprava chyb ve WDISu dle chybového protokolu vytvořeného validátorem Potvrzení přenosu dat do centra (IC) Nepotvrzení migrace a do vyřešení problému pokračovat ve WDISu HelpLine Požadavek na provedení přenosu do AIS Nastala chyba: Informace o chybě a je vytvořen chybový protokol. Kontrola dat a potvrzení úspěšně provedené migrace Dále už jen v AIS

17 Propuštění do RHÚ před migrací a po migraci
od nasazení e-Dovozu do migrace dat RHÚ z PE WDIS do AIS - celní prohlášení pro propuštění do RHÚ (7100) nebo do navazujícího režimu (4071) bude podáváno stávajícím způsobem do WDISu. od migrace dat RHÚ z PE WDIS do AIS - celní prohlášení pro propuštění do RHÚ (7100) nebo do navazujícího režimu (4071) bude podáváno pouze v AIS. neexistence povolení RHÚ v ASEO nebo chybné zapsání bude blokující. 1 měsíc po nasazení e-Dovozu - poslední možnost pro dozapsání stávajícího povolení RHÚ do ASEO (termín )

18 Funkčnosti, které nebudou v 1. fázi AIS
Založení „jednorázového“ povolení RHÚ Elektronická podpora pro odpisy po PZS Elektronická podpora pro rovnocenné zboží s předčasným vývozem v AZS Scany dokumentů Centralizované celní řízení Evidence materiálových položek (tzv. „PartNumber“) Datové zprávy o dočasném vynětí zboží z CS, o provádění běžných forem manipulací, o převzetí zboží skladovatelem u veřejného CS odpisy – ruční kontrola proto pouze BP rovnocenné zboží – budou používány INF 5, v další fázi bude systém počítat zůstatkové množství. v BP papírově, v MŘ hash

19 Shrnutí Nové vzory povolení ZJP
Povolení MŘ do VO Povolení MŘ do RHÚ Povolení elektronické komunikace Změna povolení RHÚ – novelizovaný vzor povolení Nutná revize stávajících povolení Vzory povolení se intenzivně připravují – jednotný postup všech CÚ

20 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu"

Podobné prezentace


Reklamy Google