Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha 16.3.2011 16.3.2011. Obsah: Zhodnocení nasazení Harmonogram rozvoje AIS Statistika Otázky a odpovědi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha 16.3.2011 16.3.2011. Obsah: Zhodnocení nasazení Harmonogram rozvoje AIS Statistika Otázky a odpovědi."— Transkript prezentace:

1 Praha 16.3.2011 16.3.2011

2 Obsah: Zhodnocení nasazení Harmonogram rozvoje AIS Statistika Otázky a odpovědi

3 Zhodnocení - součásti komunikace AIS GLZECDC Dat Sklad ASEOZJPECSNCTSTARICQuota ICS SD ERIANEORI

4 Zhodnocení nasazení  Systém spuštěn 1.11.2010  Absence zkušebního provozu  Nedostupnost  Migrace  Současnost

5 březen 2011 červen 2011 září 2011 prosinec 2011 březen 2012 • 70 požadavků • ZCP • Hyundai • Pošta + ATA + CPD • DDNIA • ZCP • Hyundai • Pošta + ATA + CPD • DDNIA • opravy Hyundai • PV • DOPV • opravy Hyundai • PV • DOPV • CCŘ • CP dopředu • odložené požadavky • rozšíření RHU • CCŘ • CP dopředu • odložené požadavky • rozšíření RHU Webový prohlížeč • ostatní komunikace v EDI Provozní požadavky Scany dokladů Nedostatky: • nerealizováno cca 40 dalších požadavků • reálný posun pošty • nedostatek finančních zdrojů • nemožnost přípravy na MCC a MCCIP Nedostatky: • nerealizováno cca 40 dalších požadavků • reálný posun pošty • nedostatek finančních zdrojů • nemožnost přípravy na MCC a MCCIP RÁMCOVÝ HARMONOGRAM E-DOVOZ 2011 - 2012

6 Statistika

7 Podíl ECR CP

8 Podíl ECR CP podle CŘ v % (celkem za 4 měsíce)

9  Proč celní orgány vyžadují HASH? 9 První je stanovení ZJP formou MŘ. MŘ je upraveno mimo jiné právě čl. 266 CCIP a je vymezeno třemi rámcovými podmínkami: •Oznamuje se příchod zboží •Provádí se zápis do záznamů deklaranta •Průvodní doklady jsou celním orgánům k dispozici

10  Jaký je rozdíl mezi HASH a dokumentu v el. podobě? 10 HASH: F4C4542035F986AA5FC7ED9133A52BDDB16BED0D62EB32999D4 E80A6F94E6531 Dokument:

11  Jak se zasílá HASH a jak dokument? 11 HASH: Vkládá se do odst. 44 celního prohlášení. Dokument: Se bude zasílat samostatnou datovou zprávou.

12  Proč GŘC nařizuje celním úřadům, aby dodatečně vkládaly do povolení ZJP povinnost dodatečně předkládat na DVD skeny doprovodných dokladů, ke kterým byl pořízen digitální otisk „HASH“? 12 •Je nutné konstatovat, že dlouhodobý trend zjednodušování formalit v celním řízení, tedy ve vztahu mezi hospodářským subjektem a celními orgány, automaticky neliberalizuje vztahy a povinnosti členských států v oblasti poskytování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Společenství. Zde jsou pevně vymezena pravidla v podobě NR 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství. Zmiňovaný předpis se zabývá systémem vlastních zdrojů Evropských společenství a jejich kontrolou. Článek 17 a 18 NR 1150/2000 ukládá členským státům povinnost přijmout nezbytná opatření, aby zajistily, že částky odpovídající nárokům budou poskytnuty Komisi.

13 13 Hospodářský subjekt si pro tyto případy zvolí jednu z níže uvedených variant: 1.Požadované doklady bude na celní úřad zasílat všechny, nebo 2.v podmínkách povolení ZJP MŘ bude uvedena lhůta (doporučujeme 3 dny), do které budou v případě potřeby celních orgánů předloženy celnímu úřadu. Opakované neplnění této povinnosti by mělo být důvodem k odebrání zmiňovaného povolení. Navrhujeme: Získávání dokladů, které musí mít celní úřad k dispozici za účelem provádění kontrol, formou sdílení dat u jednotlivých hospodářských subjektů.

14  Jaké rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu CÚ vydá, když v souladu s ustanovením § 104 odst. 10, písm. a) celního zákona požádáme o vydání písemného rozhodnutí? Bude mít toto rozhodnutí všechny náležitosti uvedené v § 104 odst.1 a 2 celního zákona? 14 •Tímto je výtisk DD – dovozního dokladu s otiskem razítka a podpisem.

15  Jaký je zamýšlený vývoj ZJP v případech, kdy neukončujeme svým povolením předchozí režim tranzitu (Ruzyně, Uhříněves, Mělník, celní pošta,…)? 15 •Zapracování do systému e-Dovoz, viz. harmonogram.

16  Proč některé CÚ stále omezují účinnost povolení ZJP na svou pracovní dobu? 16 •Omezení je pouze pro ZJP ZCP ve WDIS, což odpovídá legislativě. MŘ běhá 24/7/rok. •Čl. 253 odst. 4 CCIP – Kdokoli může požádat o povolení ZJP, které bude této osobě uděleno pro vlastní použití nebo k použití jako zástupce, ale za podmínky zavedení dostatečných záznamů a postupů, které celnímu orgánu umožní identifikovat zastoupené osoby a vykonávat patřičné celní kontroly. •Dále kritéria v čl. 253a, 253c (14h, 14i, 14j) CCIP. Podmínky a pravidla stanovuje CÚ na základě čl. 262, 266-7.

17  Jaký je vývoj ohledně slibované možnosti si nechat zaregistrovat nějaký doklad (přidělit ID), např. plnou moc u jednoho CÚ a u jiného již používat pouze ID. 17 •Tato funkčnost je spojena s možností zasílání průvodních dokladů v elektronické podobě – viz. harmonogram.

18  Dnešní postup použití záruční listiny je nesmyslný (nejdříve dojít na CÚ registrovat ZL do systému GLZ, a to bez podání CP, poté se vrátit do kanceláře a podat CP s již registrovaným číslem ZL a znovu se vydat na CÚ). Proč není možné elektronicky podat CP bez čísla ZL, např. s uvedením kódu, a při přijetí CP by celník číslo ZL doplnil. 18 •Řešení tohoto problému je obsaženo až v březnové verzi.

19 edovoz@cs.mfcr.cz 19


Stáhnout ppt "Praha 16.3.2011 16.3.2011. Obsah: Zhodnocení nasazení Harmonogram rozvoje AIS Statistika Otázky a odpovědi."

Podobné prezentace


Reklamy Google