Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ

2 Základní dopravně - inženýrské charakteristiky
INTENZITA [voz/den, voz/hod, osob/hod] SKLADBA DOPRAVNÍHO PROUDU HUSTOTA [voz/km] RYCHLOST [km/hod]

3 Základní dopravně - inženýrské charakteristiky
Způsob zjišťování z dopravních průzkumů 4 způsoby sledování dopravního proudu (profilové, momentální, časo-prostorové, úsekové – „plovoucí vozidlo“) Využití zjištění aktuálního stavu dopravy prognóza dopravy pro určení výhledových objemů dopravy

4 Variace dopravy = změny intenzity, skladby, hustoty a rychlosti vozidel na pozemní komunikaci v průběhu času špička sedlo Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2012, TSK

5 Zdroj grafů: Ročenka dopravy Praha 2012, TSK

6 Regulace dopravy cílené usměrňování vývoje dopravy, přímé a nepřímé prostředky a opatření cíle: snížení objemu automobilové dopravy preference MHD zlepšení ŽP (snížení hladiny hluku)

7 Regulace zahrnuje řízení dopravy usměrnění provozu světelnými nebo akustickými signály, policista organizaci dopravy řešení dopravy na stávající síti bez stavebních úprav (dopravní omezení – např. jednosměrné ulice, zákaz vjezdu nákladních vozidel do oblasti)

8 Druhy dopravy – rozdělení
Podle charakteru dopravní cesty a použitého dopravního prostředku kolejová, silniční, letecká, vodní nákladní x osobní hromadná x individuální Podle způsobu vedení trasy v území vedení trasy mezi zdrojem a cílem přepravy orientace trasy vzhledem k území

9 Druhy dopravy podle charakteru dopravní cesty a použitého dopravního prostředku
Základní dělení Železniční (kolejová) doprava Silniční doprava Vodní doprava Letecká doprava Potrubní doprava Nekonvenční doprava

10 Hodnocení druhů dopravy podle
přepravovaného množství a jeho substance dopravní vzdálenosti a možnosti doručení zásilky od odesílatele k příjemci požadované přepravní rychlosti bezpečnosti vlivu na životní prostředí

11 Železniční doprava Výhody hromadná přeprava na dlouhé vzdálenosti
ohleduplnější na ŽP než ostatní druhy (nezapomínat ale na výrobu el. energie) Nevýhody není přímé spojení odesílatele a příjemce – nutná překládka nebo přestup

12 Síť železničních tratí na území ČR

13 Silniční doprava Výhody
nejhustší síť, doprava od odesílatele k příjemci vhodná na kratší vzdálenosti a menší objemy Nevýhody energetická náročnost vliv na ŽP (CO2, CO, hluk, zábor půdy)

14 Síť pozemních komunikací na území ČR

15 Vodní doprava Výhody hospodárná (nejmenší odpor dopravní cesty)
nákladní doprava velkých objemů (uhlí, písek, ropa) kontejnerová doprava ekologická Nevýhody u nás omezené podmínky pro využití 2 - 5 % objemu vývozů a dovozů ČR

16 Splavné vodní cesty v ČR

17 Letecká doprava Výhody přeprava osob na dlouhé vzdálenosti
mezinárodní význam vysoká rychlost, pohodlí, bezpečnost Nevýhody vysoká energetická náročnost vliv na ŽP (CO2, vodní pára, CO, Nox, SO2)

18 Rozmístění letišť na území ČR

19 Zdroj – Podzimek J.: Křižovatka tří moří

20 Rozdělení dopravy z hlediska vedení v území
Dělení dopravy podle vztahu k řešené oblasti - vedení trasy mezi zdrojem a cílem 1. tranzitní doprava objízdná průjezdná

21 2. doprava vnější zdrojová cílová Z C Z C

22 3. doprava vnitřní C Z

23 1. směr radiální Dělení dopravy podle vztahu k řešené oblasti - podle orientace trasy vzhledem k území Radiální systém s vnějším silničním obchvatem

24 2. směr diametrální Diametrální silniční průtah městem

25 3. směr tangenciální

26 4. směr okružní

27 Vhodnější - kombinace více orientací – např. radiálně okružní systém

28 Radiálně okružní systém komunikací v Praze

29 Zbytná doprava = doprava nežádoucí
zbytná doprava 1. stupně zbytná doprava 2. stupně zbytná doprava 3. stupně

30 Zbytná doprava 1. stupně = doprava tranzitní průjezdná
C

31 Zbytná doprava 2. stupně = doprava vnější
- nevhodné umístění zdroje nebo cíle dopravy

32 Zbytná doprava 3. stupně = doprava vnitřní při využívání nevhodného dopravního prostředku


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google