Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MÍSTNÍ KOMUNIKACE FUNKČNÍ SKUPINY D

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MÍSTNÍ KOMUNIKACE FUNKČNÍ SKUPINY D"— Transkript prezentace:

1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE FUNKČNÍ SKUPINY D
D1 komunikace se smíšeným provozem motorová doprava je vyloučena či dovolena za stanovených podmínek pěší zóny obytné zóny D2 komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel komunikace pro cyklisty komunikace pro chodce (chodníky a podchody)

2 D1 PĚŠÍ ZÓNY ČSN a podle TP 103: pěší zóny jsou místní (případně účelové) komunikace funkční podskupiny D1 – komunikace se smíšeným provozem. Pěší zóny se budují obvykle v obchodních, lázeňských nebo historických centrech měst (obcí) všichni účastníci provozu se dělí o společný prostor, obchodní a pobytová funkce této komunikace převládá nad funkcí dopravní

3 PROVOZNÍ PODMÍNKY vyplývají z ustanovení § 23 a § 39 zákona č
PROVOZNÍ PODMÍNKY vyplývají z ustanovení § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 Sb. a ust. § 12 odst. 1 písm. hh) vyhlášky č. 30/2001 Sb.: chodec smí využívat pěší zónu v celé její šířce, do pěší zóny je povolen vjezd pouze vozidlům uvedeným ve spodní části dopravní značky „Pěší zóna“ (č. IP 27a). Pokud je vjezd do pěší zóny povolen: řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, chodci musí umožnit vozidlům jízdu, při vyjíždění z pěší zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě,

4 ZÁKLADNÍ ATRIBUTY PĚŠÍ ZÓNY
a) preference pěšího provozu b) jedna výšková úroveň vysoká architektonická hodnota d) vyznačení dopravními značkami IP27a stavební úprava vjezdu do pěší zóny zeleň a mobiliář

5 D1 OBYTNÉ ZÓNY ČSN 73 6110 a podle TP 103:
Obytná zóna je oblast označená (vymezená) příslušnými dopravními značkami; zónu tvoří jedna nebo více zklidněných pozemních komunikací s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a hry dětí ve společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštního předpisu

6 Řešení vjezdu do OZ

7 Šikana - nutí ke změně směru jízdy

8 Úpravy v obytné zóně vymezení odstavných stání 1 výšková úroveň
vytvoření šikany

9 Výjezd z obytné zóny

10 Obytná ulice Zklidněná plocha Uliční prostor
stavebně upravená a vybavená místní, příp. účelová komunikace navrhována v rámci obytné zóny Zklidněná plocha stavebně upravená a vybavená plocha se smíšeným provozem chodců, motorových i nemotorových vozidel Uliční prostor skládá se z: Dopravního prostoru (vymezen pro pohyb všech účastníků smíšeného provozu v obytné zóně) Pobytového prostoru – slouží především k pobytu a odpočinku obyvatel přilehlé zástavby, pohyb a stání vozidel nejsou umožněny

11

12 Šikana směrové vedení jízdního pruhu je fyzicky zajištěné tak, aby řidič musel dodržet rychlost, která je v daném úseku komunikace žádoucí Zúžení zmenšení průjezdné šířky komunikace na omezené délce, neumožňuje vyhnutí protijedoucích vozidel

13 PROVOZNÍ PODMÍNKY Základní provozní podmínky vyplývají z ustanovení § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 Sb.: řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru, chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu, při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě.

14 ZÁKLADNÍ ATRIBUTY OBYTNÉ ZÓNY
a) smíšený provoz b) jedna výšková úroveň c) usměrnění pohybu vozidel pomocí stavebních úprav e) vyznačení dopravními značkami stavební úprava vjezdu do obytné zóny vyloučení zbytné dopravy nadřazenost pobytové funkce nad funkcí dopravní (místa pro posezení, hřiště, kvalitní řešení zeleně apod.) možnost her i v dopravním prostoru zeleň – nástroj nejen estetický, ale i zklidňovací stání je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště

15 ROZDĚLENÍ OBYTNÝCH ZÓN
a/ rozdělení podle druhu zástavby obytné zóny v rozptýlené zástavbě obytné zóny v zástavbě městského typu b/ podle výchozího stavu území při návrhu návrh v nových obytných souborech ( "na zelené louce" ) návrh ve stávající zástavbě

16 Výhody obytné zóny: zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy možnost využití uličního prostoru pro hru a pobyt chodců pobytový prostor přilehlých objektů a pozemků se rozšiřuje o prostor místní komunikace, pomalá rychlost vozidel přispívá bezpečnosti silničního provozu větší možnosti uplatnění zeleně zlepšení estetické a ekologické úrovně prostoru Nevýhody obytné zóny: náročnější údržba, obtížnější návrh vedení sítí, vyšší náročnost návrhu.

17 Chybný příklad použití
- nedodržení základních atributů OZ

18 Chybný příklad použití
- nedodržení základních atributů OZ V současné době - přestavba na pěší zónu

19 CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE
cyklistická stezka stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem cyklistická doprava v obytných a v pěších zónách (kde je povolena) polní, lesní a parkové cesty – nezávislé na motorové dopravě cyklistické trasy – cyklistická doprava je vedena s ostatní dopravou

20 Konec stezky pro cyklisty
D2 Cyklistická stezka = cyklistický pás, vedený jako samostatná pozemní komunikace (oddělená od ostatní dopravy včetně pěší) C 8a Stezka pro cyklisty C 8b Konec stezky pro cyklisty

21 Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem = pozemní komunikace nebo její část určená pro neoddělený provoz chodců a cyklistů (uživatelé se nesmějí vzájemně ohrozit)

22 Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem = cyklistický pás (pruh) je buď opticky nebo fyzicky oddělen od pásu pro pěší


Stáhnout ppt "MÍSTNÍ KOMUNIKACE FUNKČNÍ SKUPINY D"

Podobné prezentace


Reklamy Google