Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Prodej mimo ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Prodej mimo ČR."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Prodej mimo ČR

2 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0266 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_BUL_EKO_4L_09 AutorIng. Ludmila Bulová Tematický celekProdejní činnost - obchodní případy při prodeji mimo ČR RočníkČtvrtý Datum tvorby2. 2. 2013 AnotaceEkonomika Metodický pokyn Prezentace slouží k výuce a opakování učiva zahraniční obchod. K prezentaci je nutný PC a dataprojektor.

3 Obchodování v rámci EU funguje jednotný volný trh volný pohyb zbož í bez proclen í zbož í dod á n í zbož í z EU a prodeji zbož í do EU

4 Obchodování mimo EU zbož í překroč í hranice EU proclen í zbož í – jednotný celní sazebník EU (celní sazby všeobecné, smluvní a preferenční) jedn á se o dovoz a vývoz zbož í (zahraničn í obchod)

5 Vývozní operace Př í prava vývozn í operace. Vývozn í marketing - průzkum zahraničn í ho trhu. 1.Teritori á ln í 2.Cenový 3.Komoditn í a technický

6 Vývoz – příprava Akvizice je souhrn činnost í, jejichž c í lem je z í skat trh a roz ší řit odbyt. Akvizice př í m á – př í m é navazov á n í kontaktů - zas í l á n í nab í dek, osobn í n á v š těvy. Akvizice nepř í m á – roz š iřov á n í informac í o firmě nebo výrobku pomoc í let á ků, prospektů, inzerce, veletrhů a výstav.

7 Vývoz – příprava vývozu Předběžn á kalkulace – vych á z í z n á kladů podniku a zisku a tak é z cenov é hladiny za zahraničn í m trhu. Nab í dkov á činnost – rozesl á n í nab í dek vytypovaným potenci á ln í m zahraničn í m odběratelům.

8 Vývoz – realizace vývozu Uzavřen í kupn í smlouvy (kontraktu) z podnětu - prod á vaj í c í ho - kupuj í c í ho - nebo společn é vypracov á n í.

9 Náležitosti běžné KS Smluvn í strany a jejich identifikačn í ú daje Předmět smlouvy - druh, množstv í zbož í Cena v dohodnut é měně Dodac í lhůta, př í padně den dod á n í zbož í. Dodac í podm í nky Platebn í podm í nky Dal ší ustanoven í

10 Dodací podmínky Určuj í pr á va a povinnosti prod á vaj í c í ho a kupuj í c í ho a ře ší : M í sto přechodu rizik (riziko po š kozen í, zničen í, ztr á ty, kursovn í ) M í sto přechodu n á kladů (n á klady na dopravu, skladov á n í, celn í poplatky pojistn é apod.)

11 Dodací podmínky V zahraničn í m obchodě je obvykl é využ í t mezin á rodn í ch pravidel. Nejuž í vaněj ší jsou mezin á rodn í pravidla přijat á Mezin á rodn í obchodn í komorou v Pař í ži pod n á zvem INCOTERMS.

12 Platební podmínky Subjekty placen í – kdo komu bude platit M í sto placen í – jak é koliv na němž se smluvn í strany dohodnou Měna ve kter é se bude platit Doba splatnosti před, při, po …. Způsob placen í – platebn í n á stroje

13 Platební nástroje v ZO Nedokument á rn í : platba v hotovosti hladký plat (bankovn í převod z ú čtu na ú čet) š ek směnka Obr. 1

14 Platební nástroje v ZO Dokument á rn í : Dokument á rn í inkaso Dokument á rn í akreditiv Jsou složitěj ší a n á ročněj ší způsoby placen í, ale představuj í vět ší jistotu zaplacen í.

15 1.Ing. Zdeněk Novotný, Ing. Věra Dyntarová, Ing. Radka Kafková. Podniková ekonomika 2 Břeclav: Moraviapress 1998. ISBN 80-86181-08-1 2.Petr Klínský, Otto Münch, Ekonomika 4 pro OA a ostatní střední školy,Praha, nakladatelství EDUKO 2010. ISBN 978-80-87204-27-6. 3.Obr. 1 Soukromý šek České spořitelny, dostupné na http/: www. schlossberger.sweb.cz, [on-line Typ: JPG Datum: 8. listopad 2007 ], staženo [cit.1. 2. 2013] Použité zdroje


Stáhnout ppt "Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Prodej mimo ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google