Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo DUM 07 Předmět Ekonomika Tematický okruh Marketingový mix Název materiálu Produkt Autor Ing. Charlotta Kissová Datum tvorby 18. 4. 2013Ročník 2. ročník Anotace Kombinovaný materiál zaměřený na téma produkt. Obsahuje charakteristiku produktu z pohledu marketingu, rozdělení produktů a vrstvy total produktu, tj. jádro, hmotnou podobu a rozšířené pojetí produktu. Metodický pokyn Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti produktu a formou úkolů si v závěru danou problematiku procvičí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 PRODUKT

3 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU nástroj marketingového mixu musí odpovídat potřebám zákazníka jakákoliv nabídka určená zákazníkovi: 1. hmotné zboží (př. osobní automobil) 2. služby (př. pojišťovací činnost) 3. osoby a jejich seskupení (př. zpěvák, hokejový klub) 4. myšlenky (př. zdravý životní styl)

4 ROZDĚLENÍ PRODUKTŮ 1. spotřební zboží → slouží ke konečné spotřebě (př. potraviny) 2. kapitálové statky → slouží k dalšímu použití v hospodářském procesu (př. výrobní hala) 3. služby (cizí činnosti) → slouží k uspokojování potřeb (př. stravovací služby)

5 TOTAL PRODUKT celková nabídka zákazníkovi  tvoří ho: A) podstata produktu (uspokojení potřeby) B) dodatečné vlastnosti (př. značka) PŘÍKLAD: nový kabát - A) oděv B) elegance a prestiž → tvoří ho 3 vrstvy: JÁDRO HMOTNÁ PODOBA PRODUKTU ROZŠÍŘENÉ POJETÍ PRODUKTU

6 JÁDRO základní užitný efekt produktu udává, za jakým účelem si zákazník produkt pořizuje (tj. odpovídá na otázku, co si zákazník produktem kupuje) př. penzijní připojištění → větší jistota ve stáří hodiny → měření času

7 HMOTNÁ PODOBA PRODUKTU formální podoba produktu (tj. způsob, jakým produkt uspokojuje určitou potřebu) tvoří ho: obal design styl jakost

8 ROZŠÍŘENÉ POJETÍ PRODUKTU zahrnuje služby spojené s prodejem a užíváním produktu (doplňují produkt) tvoří ho: dodávka a prodejní služby instalace záruka úvěr př. k bankovnímu účtu se přidává platební karta

9 ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU významný marketingový faktor model → je odvozen od dlouhodobého pozorování vývoje tržeb určitého produktu v čase sleduje životnost produktu na trhu doba životnosti produktu na trhu: 1. omezená 2. liší se dle typu produktu → některé produkty jsou na trhu dlouho (př. Coca Cola) x některé krátce (př. módní výstřelky) dle fáze životního cyklu lze měnit marketingový mix

10 FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU rozlišujeme 4 fáze: 1. zavádění (tržby nízké, zisk záporný) 2. růst (tržby rostou, zisk se zvyšuje) 3. zralost (tržby maximální, zisk vysoký) 4. útlum (tržby klesají, zisk klesá)

11 ÚKOL 1.U následujících příkladů uveďte, zda se jedná o spotřební zboží, kapitálový statek nebo službu: kadeřnictví, stroj, restaurace, salám, výrobní hala, kožich. 2. Určete podstatu produktu a dodatečné vlastnosti u nového osobního automobilu. 3. Uveďte možnosti rozšíření použití produktu v případě jablečného závinu.

12 ZDROJE KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-033-8. BIŇOVEC, Karel. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky: podle právní úpravy platné od roku 2007. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007, 310 s. ISBN 978-80-7168- 989-8. NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Radka KAFKOVÁ. Ekonomika 2. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google