Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povinnosti stran podle Vídeňské úmluvy INCOTERMS 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povinnosti stran podle Vídeňské úmluvy INCOTERMS 2010"— Transkript prezentace:

1 Povinnosti stran podle Vídeňské úmluvy INCOTERMS 2010
JUDr. Tereza Kyselovská Povinnosti stran podle Vídeňské úmluvy INCOTERMS 2010

2 Povinnosti stran dle VÚ
Povinnosti prodávajícího – tzv. dodací podmínka Povinnosti kupujícího – tzv. platební podmínka

3 Povinnosti stran dle VÚ
VÚ obsahuje obecná, podpůrná ustanovení je vhodné si řadu věcí smluvně sjednat, případně vzít do úvahy i další okolnosti: Smlouva mezi stranami Praxe nebo obchodní zvyklosti mezi stranami (čl. 9 odst.1) Mezinárodní obchodní termíny (INCOTERMS) Mezinárodní obchodní zvyklosti (čl. 9 odst. 2) Vyplnění vnitřních a vnějších mezer VÚ

4 Povinnosti prodávajícího
Čl. 30 Tři základní : dodat zboží Dodat doklady převést vlastnické právo na kupujícího (mimo VÚ – čl. 4 VÚ) Řada dalších, které rozvíjejí dvě výše uvedené.

5 Dodat zboží Povinnost dodat zboží rozvíjena v tzv. dodací podmínce:
co (předmět) kam (místo dodání) kdy (doba dodání) Všechny tyto náležitosti musí být splněny, aby bylo dodáno řádně a včas Není-li dodáno řádně a/nebo včas -> reklamační režim -> nároky stran z porušení smlouvy

6 Předmět dodání Musí být dodán v odpovídajícím množství a kvalitě, i řádně zabalen = faktické náležitosti – čl. 35 VÚ nezatížen právem nebo nárokem třetí osoby = právní náležitosti – čl.41 a 42 VÚ

7 Předmět dodání primárně určuje smlouva, F.A.Q. (mohou určovat i zvyklosti jak u kvality, tak u kvantity – např. přirozený úbytek) neurčuje-li smlouva, je řádně dodáno, pokud splněny požadavky čl. 35 odst. 2 účel, pro který se zpravidla zboží používá zvláštní účel, o němž byl prodávající uvědomen má vlastnosti vzorku nebo předlohy je uloženo/zabaleno způsobem obvyklým/přiměřeným

8 Místo dodání Čl. 31 VÚ primárně určuje smlouva (vhodné využít např. INCOTERMS) předáním prvnímu (nezávislému) přepravci, zahrnuje-li smlouva přepravu (navazuje čl. 67 – přechod nebezpečí) umožnění nakládat zbožím v určitém místě umožnění nakládat zbožím v místě podnikání v době uzavření smlouvy

9 Doba dodání Čl. 33 VÚ den určený / určitelný podle smlouvy
ve lhůtě podle smlouvy (vybírá si prodávající, ledaže ze smlouvy vyplývá, že kupující v době přiměřené po uzavření smlouvy obchody dodací obchody promptní obchody fixní (FIX)

10 Doba dodání Dodání před dobou stanovenou Dodání po době stanovené
Čl. 52 Čl. 37 Dodání po době stanovené Čl. 48

11 Převedení vlastnického práva
Tyto otázky jsou výslovně z VÚ vyloučeny (vnější mezera podle čl. 4 b) VÚ), použije se proto národní právní řád určený podle kolizních norem – v dosahu českého práva §5-8 a 12 ZMPS.

12 Převedení vlastnického práva
Čl. 41 VÚ – nezatíženost právy třetích osob vyjma práv z duševního vlastnictví, ledaže kupující souhlasil. Nestačí pouhá vědomost. Čl. 42 VÚ – práva z duševního vlastnictví, o nichž prodávající věděl nebo nemohl nevědět, podle práva státu určení zboží nebo státu místa podnikání kupujícího, ledaže kupující věděl nebo nemohl nevědět nebo právo vyplývá z podkladů poskytnutých kupujícím

13 Povinnosti kupujícího
Čl. 53 VÚ Zrcadlově k povinnostem prodávajícího převzít zboží (obecně poskytnout součinnost) zaplatit kupní cenu

14 Převzetí zboží čl. 60 VÚ = jak samotné převzetí zboží, tak provedení všech právních úkonů, které jsou nutné k tomu, aby prodávající mohl splnit svoji povinnost dodat zboží specifikace zboží (pokud stanoveno ve smlouvě) sdělení dopravních instrukcí (INCOTERMS řeší) Nepřevzít dodávku kupující může při předčasném dodání při podstatném porušení smlouvy prodávajícím (fixní termín, podstatné vady)

15 Placení kupní ceny Kupující musí vyhovět jak smlouvě (platební podmínka), tak právním formalitám (veřejnoprávní normy – otázka zohlednění jako mezinárodně kogentních norem – čl. 54 VÚ). Platební podmínka: částka a měna Místo Čas prostředek placení

16 Placení kupní ceny Rozhodující je opět smlouva, VÚ nastupuje až v okamžiku absence dohody stran. Místo – čl. 57 VÚ místo podnikání prodávajícího nebo místo předání zboží/dokladů, má-li být cena placena při předání Čas – čl. 58 VÚ okamžik umožnění nakládat se zbožím nebo při předání zboží/dokladů kupující nemusí platit před prohlédnutím zboží

17 Příklad 1 Zhodnoťte aplikaci Vídeňské úmluvy.
Sjednaly si strany místo dodání? Jak upravuje místo dodání Vídeňská úmluva? Kde je v tomto případě místo dodání? Sjednaly si strany čas dodání? Jak upravuje čas dodání Vídeňská úmluva? Kdy má být v tomto případě dodáno? Měl prodávající právo na novou dodávku oliv? Jaké podmínky je nutné při takovém jednání dodržet?

18 Příklad 2 Zhodnoťte aplikaci Vídeňské úmluvy.
Mohla být smlouva uzavřena pouze telefonicky? Jaký význam má informace, že se jedná už o několikátou smlouvu mezi stranami? Kde bylo v našem případě místo dodání? Neměla paní Kleinová dodat zboží do Itálie, do místa podnikání kupujícího? Kdy mělo být dodáno?

19 Příklad 3 Posuďte tvrzení společnosti Bauder o tom, že jednou z vad plnění, porušením smlouvy, je pravidelné pozdní dodání zboží. Společnost Slovak se brání, že došlo ke změně smlouvy tím, že společnost Bauder nepopřela její návrh. To společnost Bauder odmítá s odkazem na doložku o písemné změně smlouvy. Kdo má pravdu, odůvodněte.

20 Příklad 4 Vytkněte vady doložce č. 2 uvedené v příkladu.
Uveďte vztah mezi dodací podmínkou uvedenou v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a hlavní částí smlouvy. Interpretujte doložku č. 2 tak, jak byla uvedena. Které ustanovení Vídeňské úmluvy byste pro interpretaci použili?

21 INCOTERMS Upravují dodací podmínku pro kupní smlouvy. Přesně definují následující otázky: místo dodání Balení kontrola zboží povinnosti týkající se dovozních a vývozních formalit okamžik přechod nebezpečí okamžik přechodu nákladů pojištění (pouze u doložek CIF, CIP)

22 INCOTERMS

23 INCOTERMS Vydává Mezinárodní obchodní komora v Paříži
INCOTERMS 1990, 2000, 2010 a dřívější Nejedná se o právně závazný dokument Právně závazným se stává v okamžiku, kdy si jej strany sjednají do smlouvy

24 INCOTERMS 2010 11 doložek (parit)
Rozděleny do 2 základních skupin– podle způsobu přepravy Dělení doložek podle vztahu k přepravní smlouvě podle práv a povinností

25 INCOTERMS 2010 - členění Podle práv a povinností stran
minimum povinností prodávajícího : E doložky dělené povinnosti : F doložky a C doložky minimum povinností pro kupujícího : D doložky

26 INCOTERMS 2010 - členění Doložky pro všechny druhy přepravy
EXW (Ex Works) - Ze závodu (uveďte místo dodání) FCA (Free Carrier) - Vyplaceně dopravci CPT (Carriage paid to) - Přeprava placena do CIP (Carriage and Insurance Paid) - Přeprava a pojištění placeny do DAT (Delivered at Terminal) - S dodáním do terminálu DAP (Delivered at Place) - S dodáním do určitého místa DDP (Delivered Duty Paid) - S dodáním clo placeno (uveďte místo určení)

27 INCOTERMS členění Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu FAS (Free Alongside Ship) - Vyplaceně k boku lodi FOB (Free on Board) - Vyplaceně loď CFR (Cost and Freight) - Náklady a přepravné CIF (Cost Insurance and Freight) - Náklady, pojištění a přepravné

28 Příklady 1 – 4 k INCOTERMS Na základě zadání formulujte vhodnou doložku INCOTERMS 2010


Stáhnout ppt "Povinnosti stran podle Vídeňské úmluvy INCOTERMS 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google