Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník
Autorem materiálu je Jitka Fialová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

2 Princip fungování firmy Řízení firmy - management
Dlouhodobý majetek, technický rozvoj Zásobování – logistika Výroba Marketing – prodej Ekonomický systém – účetnictví Personalistika Abychom měli kde a na čem vyrábět Z čeho vyrábět výrobu Zorganizovat samotnou výrobu Komu prodat Účetnictví, daně, spočítat, co nám to vynese Kdo to vyrobí, kdo bude pracovníky řídit

3 Podvojné účetnictví byl termín, který používal zákon o účetnictví do roku Dnes se už používá pouze pojem účetnictví. V podvojném účetnictví je každá položka na účtu spárovaná s položkou na jiném účtu (Má dáti nebo Dal). Např. pokud je pokladnou zaplacena dodavatelská faktura ve výši Kč , je tato částka zaúčtována na účet pokladny na straně Dal a na účet dodavatele na straně Má dáti. Obecně řečeno - Přínosy (aktiva) se účtují na stranu DAL a úbytky na stranu MÁ DÁTI.

4 Jednoduché účetnictví nebo-li daňová evidence
je přehled o příjmech a výdajích, o majetku a pohybu hospodářských prostředků. Cílem je zjištění základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji. Používají ho hlavně drobní živnostníci. V jednoduchém účetnictví se používají tyto účetní knihy: peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, inventární kniha nebo inventární karty investičního majetku, kniha finančního majetku, kniha zásob, kniha cenin, mzdové listy, inventární knihy rezerv a časové rozlišení. Základní účetní doklady: Peněžní deník slouží k evidenci příjmů a výdajů, k zachycení účetních dokladů, a tím k zajištění průkazného vedení daňové evidence. Dnes existují různé počítačové programy.

5 Ukázka zápisu do peněžního deníku:

6 Faktura - je účetní doklad za provedenou práci nebo dodané zboží.
Úkol: Popiš dle uvedeného vzoru, jaké údaje musí faktura obsahovat.

7 Podle zákona o účetnictví - ustanovení § 11 musí faktura obsahovat:
označení účetního dokladu – číslo faktury údaje o firmě – jméno, místo podnikání a IČO (identifikační číslo) adresa odběratele popis toho, za co se má zaplatit – cena, množství způsob platby datum splatnosti razítko a podpis dodavatele. Dodací list – vystavuje dodavatel pro kontrolu, co za zboží posílá. Příjmový doklad – potvrzujeme tímto přijetí peněžní částky. Výdajový doklad – potvrzení o vydání peněžní částky.

8 Úkol: vyplň příjmový i výdajový doklad.

9 Kupní smlouva Principem kupní smlouvy je výměna předmětu koupě za peníze. Uzavřením této smlouvy vznikají práva a povinnosti na obou stranách. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě a kupující má povinnost tento převzít a zaplatit za něj stanovenou cenu. Obě strany mají zároveň ekvivalentní práva požadovat plnění po druhé straně. Úkol: Prohlédni si kupní smlouvy a popiš, co taková smlouva obsahuje.

10 Ukázka kupní smlouvy:

11 Náležitosti kupní smlouvy:
údaje o prodávajícím údaje u kupující, údaje o předmětu koupě údaje o způsobu placení datum a podpisy Zdroje: Jena Švarcová a kol.: Ekonomie stručný přehled, Zlín, CEED 2004 Slabikář finanční gramotnosti, Cofet, a.s. ,2009 vydajovy_prijmovy_pokladni_doklad.jpg prijmovy_pokladni_doklad_vzor.jpg


Stáhnout ppt "Základy účetnictví Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google