Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Franková a Jana Vaňková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Franková a Jana Vaňková"— Transkript prezentace:

1 Monika Franková a Jana Vaňková
PLATEBNÍ PROCESY Monika Franková a Jana Vaňková

2 Platební procesy Používáme v každodenním životě Hotově Platební karta
Běžný účet Internet banking

3 ÚČET Běžný účet – produkt, který banky poskytují svým klientům nejčastěji Peníze – vždy k dispozici Základní stavební prvek bankovních služeb Chronologicky vedený záznam o vzájemných peněžních pohledávkách a závazcích mezi klientem a bankou Pro: studenty, podnikatele, děti, důchodce

4 ZŘÍZENÍ ÚČTU Provedeno na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu v příslušné měně Fyzická osoba – průkaz totožnosti Fyzická osoba (podnikatel) – doklad o oprávněnosti k podnikatelské činnosti (živnostenský list) Právnická osoba – doklad osvědčující jejich právní subjektivitu (výpis z obchodního rejstříku) Podpisové vzory - manipulace

5 NÁLEŽITOSTI SMLOUVY Den, ke kterému se účet zřizuje
Měna, ve které je účet veden Způsob disponování s penězi na účtu Číslo účtu Platební prostředky, které je klient oprávněn používat Způsob úročení peněžních prostředků Podmínky předávání zpráv o zúčtování Výše poplatků za peněžní služby (výpisy účtu) Podmínky zrušení účtu

6 ZRUŠENÍ ÚČTU Uplynutí lhůty, na kterou byl zřízen
Splněním účelu, pro který byl zřízen Dohodou Výpovědí kterékoli ze smluvních stran Okamžitý odstoupením od smlouvy ze strany banky v případě hrubého porušení smluvních podmínek

7 PLATEBNÍ STYK S BANKOU FORMA HOTOVOSTNÍ BEZHOTOVOSTNÍ TERITORIUM
TUZEMSKÝ ZAHRANIČNÍ

8 JAK PŘEDAT PŘÍKAZ BANCE
PÍSEMNĚ – tradiční způsob NA MAGNETICKÝCH MEDIÍCH - pro velké počty plateb DÁLKOVÝ PŘENOS DAT - homebanking, přes mobilní telefon

9 NÁLEŽITOSTI PLATEBNÍHO PŘÍKAZU
Bankovní spojení plátce a příjemce Částka a měna Konstantní a variabilní symbol Datum splatnosti Pokud klient dodržel všechny lhůty a postupy, je banka právně i hmotně zodpovědná za včasné a řádné provedení platby

10 ELEKTRONICKÝ PLATEBNÍ STYK
PC – banking Spolehlivý a bezpečný Široká paleta služeb Speciální aplikace typu klient server Spojení prostřednictvím speciálního modemu Finančně náročné DNES SE JIŽ MOŽNÁ NEVYUŽÍVÁ!! Internet banking Připojení k internetu Dostupný, nepřetržitě v provozu, bezpečný Nejlevnější, nejrychlejší, nejmodernější

11 PROSTŘEDKY PLATEBNÍHO STYKU
Příkazy k úhradě Příkazy k inkasu Šeky Platební karty Směnky Akreditiv

12 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Jednotlivý (jedna platba)
Hromadný (všechny převody za jeden den všem příjemcům) Trvalý ( opakující se platby stejnému příjemci Jednoduché, rychlé, levné Dává majitel účtu své bance, aby provedla určitou platbu Využívá se i v rámci mezinárodního platebního styku

13 PŘÍKAZ K INKASU Technika je stejná jako u příkazu k úhradě Jednotlivý
V případě inkasa zadává podnět k platbě PŘÍJEMCE PLATBY Majitel účtu musí povolit tuto inkasní formu platby Využívá se tam, kde zákazník nemůže vznášet námitky proti ceně Jednotlivý Trvalý Hromadný

14 ŠEKY Klasický nástroj platebního styku Cenný papír
Obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance (šekovníkovi), aby zaplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku Pro hotovostní i bezhotovostní platby

15 NÁLEŽITOSTI ŠEKŮ FORMÁLNÍ
celá listina – šek musí být napsán v jednom jazyce OBSAHOVÉ Označení, že jde o šek v souvislém textu Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu Jméno toho, kdo má zaplatit (šekovník – banka) Údaj města, kde má být vyplaceno Datum a místo vystavení šeku Podpis výstavce (v souladu s podpisovým vzorem)

16 DRUHY ŠEKŮ PODLE VÝSTAVCE Bankovní soukromé
PODLE ZPŮSOBU PŘEVODITELNOSTI Šek na řad Šek na jméno Šek na majitele PODLE ZPŮSOBU POUŽITÍ Šek pokladní Šek k zúčtování

17 PLATEBNÍ KARTY Různé druhy Umožňují manipulaci s penězi
K použití karty se uzavírá písemná smlouva mezi bankou a klientem Použití pro výběr hotovosti a bezhotovostní platby Ve smlouvě: držitel karty, druh karty, limity a další podmínky

18 NÁLEŽITOSTI PLATEBNÍCH KARET
Označení vydavatele karty Jméno držitele platební karty, případně jinou formu identifikace Číslo platební karty Platnost karty Záznam dat

19 SMĚNKY Převoditelný cenný papír Vyplívá z něho dlužnický závazek
Směnečný dlužník má povinnost zaplatit Majitel směnky má právo požadovat zaplacení směnky a to v určitém čase na určitém místě Směnka musí obsahovat podstatné náležitosti, ale její forma není předepsána

20 DRUHY SMĚNEK SMĚNKA VLASTNÍ
Závazek výstavce(dlužníka), kterým slibuje oprávněné osobě v určitý den a na určitém místě dohodnutou peněžitou sumu - ,,ZA TUTO SMĚNKU ZAPLATÍM‘‘ SMĚNKA CIZÍ Bezpodmínečný příkaz výstavce (věřitele) směnečníkovi (dlužníkovi) zaplatit určitou peněžitou sumu v určitý den a na určitém místě oprávněné osobě (většinou věřiteli) -,, ZA TUTO SMĚNKU ZAPLAŤTE‘‘ Směnečník musí směnku akceptovat

21 NÁLEŽITOSTI SMĚNKY Označení, že jde o směnku vyjádřené v jazyce, ve kterém je tato listina sepsaná Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu Jméno toho, kdo á platit (směnečník) Údaj splatnosti Údaj místa, kde má být zaplaceno Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být zaplaceno (remitent) Datum a místo vystavení směnky Podpis výstavce

22 AKREDITIV Platební instrument
Vznik a rozšíření si vynutila vysoká rizika spojená s platbami do zahraničí. Akreditiv pomáhá toto riziko eliminovat

23 PRŮBĚH DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU
SJEDNÁNÍ PODMÍNEK AKREDITIVU Před podepsáním kontraktu se prodávající dohodne s kupujícím na podmínkách akreditivu OTEVŘENÍ AKREDITIVU Kupující žádá svoji banku o otevření akreditivu ve prospěch prodávajícího. V případě, otevření akreditivu informuje o této skutečnosti banka kupujícího banku prodávajícího a tato potvrdí akreditiv prodávajícímu.

24 PRŮBĚH DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU
POUŽITÍ LIKVIDACE AKREDITIVU Prodávající odešle zboží kupujícímu a avizující bance patřičné dokumenty. Tato banka předá dokumenty bance příjemce, která po jejich prověření převede peníze.

25 POUŽITÁ LITERATURA Administrativní technika – Ing. Josef Kříž, CSc.
- doc. Ing.Roman Zuzák, Ph.D.


Stáhnout ppt "Monika Franková a Jana Vaňková"

Podobné prezentace


Reklamy Google