Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C3 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníZáří 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C3 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníZáří 2012."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C3 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníZáří 2012 Ročník/věková kategorie3. - 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova hotovostní platební styk, peníze, doklad pro ukládání a výběr peněz, šek, peněžní poukázka, platební karta Anotace Studenti se seznamují se základními operacemi s hotovými penězi na finančním trhu a používanými doklady při těchto finančních operacích. 1

2 Hotovostní platební styk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Nevýhody hotovostního platebního styku:  časově náročné  málo bezpečné  méně spolehlivé a přesné  pro banku nákladné, proto banka inkasuje větší poplatek Výhody hotovostního platebního styku:  jistota zaplacení  peníze mám stále k dispozici 3

4 Hotovostní platební styk se uskutečňuje: A) hotovými penězi, bankovkami a mincemi, „ z ruky do ruky“(v obchodech, při placení služeb obyvatelstvem) 4

5 B) prostřednictvím: - dokladů bank pro vklady na účty (pokladní složenka) - dokladů bank pro výběr z účtů (výběrní lístky) - šeků - poštovních poukázek 5

6 Občané platí za běžné nákupy zpravidla hotovým penězi (případně platební kartou). Při běžném placení v obchodech je dobré převzít a zkontrolovat doklad o prodeji (paragon). Doklad je třeba uschovat pro případnou reklamaci. Podnikatelé používají hotovostní placení výjimečně. Od roku 2004 musí být platba větších částek (nad 15 000 EUR, pro tuzemské platby dle aktuálního kurzu) podle zákona prováděna bezhotovostně. 6

7 Hotovostní vklady na účet Vkládat na účet může jakákoli třetí osoba, pouze při vkladech nad 100 000,-- Kč je banka povinna kontrolovat totožnost vkladatele. Dokladem je příjmový pokladní doklad – pokladní složenka 7

8 Pokladní složenka obsahuje bankovní spojení, částku, jméno a příjmení vkladatele, variabilní symbol /např. rodné číslo/, konstantní symbol /vyjadřuje druh platby/ a podpis vkladatele. Součástí pokladní složenky bývá výčetka hodnot / jaký je v ukládané sumě počet bankovek a mincí/. 8

9 Hotovostní výběry z účtu Vybírat hotovost může pouze majitel účtu nebo osoba, která má dispoziční právo /dle podpisového vzoru – banka kontroluje shodu podpisu na výběrním lístku a na podpisovém vzoru/. Dokladem pro výběr je výběrní lístek. Mimo tento způsob je možné vybrat hotovost z BÚ také pomocí platební karty z bankomatu nebo pokladním šekem. 9

10 Výběrní lístek má obdobné náležitosti jako pokladní složenka. Mimo tento způsob je možné vybrat hotovost z BÚ také pomocí platební karty z bankomatu nebo pokladním šekem. 10

11 Platební karty Platební karta je plastiková karta, odpovídající /z hlediska materiálu, rozměrů,…/ mezinárodním normám. Pomocí této karty může její majitel provádět:  bezhotovostní platby/v obchodech/  výběry hotovostí z běžného účtu, k němuž je karta vystavena 11

12 Šeky Jsou klasickým nástrojem platebního styku. Využívají se při hotovostních i bezhotovostních platbách. Lze se s nimi setkat v obchodním styku i při neobchodních platbách soukromých osob. V ČR je používání šeků upraveno směnečným a šekovým zákonem, který je v souladu s tzv. Ženevskými konvencemi, což je mezinárodně platná dohoda, podle níž je šekové právo upraveno v řadě zemí. Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance /šekovníkovi/, aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku. 12

13 Podle zákona musí mít šek tyto podstatné náležitosti:  formální: celá listina – šek musí být sepsána v jednom jazyce  obsahové: 1. Označení, že jde o šek v souvislém textu 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu 3. Jméno toho, kdo má platit /šekovník – banka/ 4. Údaj místa, kde má být placeno /není-li uvedeno, je to sídlo šekovníka/ 5. Datum a místo vystavení šeku 6. Podpis výstavce /musí být v souladu s podpisovým vzorem Pokud některá z uvedených náležitostí chybí, není daná listina platná jako šek. Dále naše banky požadují, aby na šeku bylo: bankovní spojení látce, konstantní symbol, číslo šeku. 13

14 Druhy šeků: A) podle výstavce: 1. bankovní šeky 2. soukromé šeky B) podle způsobu převoditelnosti: 1. šek na řad 2. šek na jméno /rektašek/ 3. šek na majitele C) podle způsobu použití: 1. šek pokladní 2. šek k zúčtování 14

15 ad A) - podle výstavce 1. bankovní šeky - vystavují je banky na žádost svých klientů a jsou kryty zablokováním peněz na BÚ klienta, jedná se o velmi kvalitní druh šeků 2. soukromé šeky - výstavcem je osoba, která má v bance účet ad B) - podle způsobu převoditelnosti 1. šek na řad - tento je vystaven na určitou osobu a lze ho převádět indosamentem /rubopisem, žirem/ na další osoby 2. šek na jméno /rektašek/ - zde je výslovně uvedeno jméno oprávněné osoby a nelze jej indosovat 3. šek na majitele - zde není uveden žádný konkrétní majitel nebo je zde uvedeno konkrétní jméno s doložkou „nebo majiteli“, oprávněným majitelem šeku je v tomto případě osoba, v jejíž rukou se šek momentálně nachází,pro převedení tohoto šeku na nového majitele postačí jeho fyzické předání ad C) - podle způsobu použití 1. šek pokladní - slouží k výběrům hotovosti z banky 2. šek k zúčtování - zde je proplacení v hotovosti vyloučeno, šekovník ho může vyrovnat pouze bezhotovostně /na šeku je uvedeno „jen k zúčtování“/ 15

16 Poštovní poukázky Poštovní poukázky se při hotovostních platbách používají mezi podnikateli a obyvatelstvem. Placení zprostředkuje Česká pošta, s. p. Používají se různé druhy podle poštovních předpisů. Poukázka A – používá se při odeslání hotovosti na účet v bance. Poukázka B – se požívá k proplacení hotovosti z účtů bank. Občané tak například dostávají přeplatky elektřiny. Na poukázce je vytištěn plátce – odesílatel peněz. Částku v hotovosti si vybírá příjemce na poště. Musí se prokázat průkazem totožnosti. Poukázka C - slouží k proplacení hotovosti zaslané hotově od jiného plátce. 16

17 Poukázka A Používá se při odeslání hotovosti na účet v bance. Především tak platí občané různým organizacím. 17

18 Poukázka C Slouží k proplacení hotovosti zaslané hotově od jiného plátce. 18

19 Zdroje KLÍNSKÝ, Petr. CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s.32. ISBN 978-80-87063-13-2. 19


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C3 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníZáří 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google