Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spotřebitelské smlouvy Základ soukromoprávní ochrany spotřebitele §(§51a) 52-65 ObčZ Orgánem ochrany je soud Závazky vzniklé ze smluv Obecné typy smluv,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spotřebitelské smlouvy Základ soukromoprávní ochrany spotřebitele §(§51a) 52-65 ObčZ Orgánem ochrany je soud Závazky vzniklé ze smluv Obecné typy smluv,"— Transkript prezentace:

1 Spotřebitelské smlouvy Základ soukromoprávní ochrany spotřebitele §(§51a) 52-65 ObčZ Orgánem ochrany je soud Závazky vzniklé ze smluv Obecné typy smluv, možno je uplatnit např. u koupě, smlouvy o dílo, o poskytnutí nějaké služby Základ soukromoprávní ochrany spotřebitele §(§51a) 52-65 ObčZ Orgánem ochrany je soud Závazky vzniklé ze smluv Obecné typy smluv, možno je uplatnit např. u koupě, smlouvy o dílo, o poskytnutí nějaké služby

2 D e f i n i c e spotřebitele Spotřebitel: veřejnopráv. definice FO nebo PO která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky (zák. č. 634/1992 Sb.,ZOS Soukromoprávní definice: Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (ObčZ § 52 odst.3), jeto vždy fyzická osoba

3 To znamená že: Jedna osoba – dodavatel, poskytovatel, prodávající, jedná v rámci své podnikatelské činnosti (činnosti, která je pro ni obživou) A Druhá osoba – zákazník odběratel… jedná jako konečný spotřebitel, ne jako podnikatel

4 se jedná o vztah mezi laikem a profesionálem Kategorie spotřebitelských smluv: (Nejedná se o další, nové smluvní typy) Smlouvy uzavírané na dálku (pomocí prostředků komunikace na dálku Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku Smlouvy uzavírané mimo provozovnu Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby dříve:Smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek (timesharingové smlouvy)

5 Obchodní zákoník jiným typem spotřebitelské smlouvy je ta podle § 262 ObchZ mohou je uzavřít dva neprofesionálové, nebo spotřebitel a profesionál; směřuje-li smlouva ke zhoršení právního postavení neprofesionála/nepodnikatele, je (relativně) NEPLATNÁ rozdílů se smlouvami podle ObčZ je dost ale jedno mají společné: OCHRANU SLABŠÍ STRANY VZTAHU neboli spotřebitele jako neprofesionála

6 Informační povinnost podnikatele, výhody spotřebitele Uzavírání smluv na dálku (distanční) § 53 ObčZ uzavírané prostř.komunikačních prostředků na dálku (tištěné,elektronické) informační povinnost obchodníka vůči spotřebiteli §53 odst 4 písm. a)-h) a odst 6) SPOTŘEBITEL MÁ PRÁVO OD SMLOUVY ODSTOUPIT DO 14 DNŮ od převzetí plně- ní, při NESPLNĚNÍ inform povinnosti je lhůta pro odst. 3 měsíce Plní-li dodavatel spotřebiteli bez objednávky, není s…povinen jeho plnění vrátit (zaplatit) a ani jej o tom vyrozumět

7 Uzavírání smluv o finančních službách na dálku Týká se bankovních, platebních, pojistných a úvěrových služeb, služeb o penzijním připojištění Je přípustné je uzavřít komunikačními prostředky na dálku bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a spotřebitele Informační povinnost: kromě identifikace dodavatela také např. titul, na základě kterého d. jedná (plná moc, smlouva o zastoupení, zprostředkování aj), kontrolní orgán d. a možná rizika spojen se službou

8 Spotřebitel… … je vždy FO může odstoupit od smlouvy do 14 dnů po uzavření bez udání důvodu a bez sankce do 30 dnů od smlouvy o penzijním připojištění

9 Smlouvy uzavírané mimo provozovnu Provozovna např. neexistuje Spotřebitel a dodavatel jsou však současně fyzicky přítomni

10 Smlouvy na dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby tzv. timesharingové smlouvy typické pro cestovní ruch na dobu delší než 1 rok (čili minim. na 2 roky) platba se poskytuje najednou masivní informační povinnost poskytovatele Odstoupit je možno do 14 dnů po uzavření smlouvy a pak do 1 roku.


Stáhnout ppt "Spotřebitelské smlouvy Základ soukromoprávní ochrany spotřebitele §(§51a) 52-65 ObčZ Orgánem ochrany je soud Závazky vzniklé ze smluv Obecné typy smluv,"

Podobné prezentace


Reklamy Google