Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Eshop clubu E-shopy a spotřebitelé

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Eshop clubu E-shopy a spotřebitelé"— Transkript prezentace:

1 Seminář Eshop clubu E-shopy a spotřebitelé
Miloš Borovička Občanské sdružení spotřebitelů TEST

2 Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Cílem je ochrana zájmů členů a spotřeb. veřejnosti prostřednictvím aktivit jako: Zpracování a vydávání nezávislých informací důležitých pro orientaci subjektů na trhu Spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy i dalšími partnery Propagace jednotlivých aspektů ochrany spotřebitelů Osvěta a vzdělávání v oblastech souvisejících s ochranou spotřebitelů

3 Časopis dTest Vydáván od roku 1992 Otestováno přes 15.000 výrobků
Nezávisle Objektivně Bez reklam

4 Spotřebitelské poradenství
Telefonická na čísle (každý všední den od 9:00 do 17:00) nově i Elektronická na Výsledky V roce 2011 téměř dotazů V roce 2012 téměř dotazů Letos – již 2000 dotazů

5 Spotřebitelské poradenství
Nejčastější problémy týkající se e-shopů z poradenské linky: Vracení zboží, poštovné a poplatky Reklamace Změna ceny před dodáním zboží Doba dodání a nesprávné údaje o dostupnosti Neplnění informační povinnosti a „šedý dovoz“ Podvodné stránky Slevové portály

6 Důležité předpisy Občanský zákoník (40/1964 Sb.)
§613 - §627 Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) Pozor zejména na § 12 a § 13 Obchodní praktiky § 4 a násl. Zákon o cenách Zákon o regulaci reklamy Zákon o spotřebitelském úvěru

7 Nejčastější chyby informační povinnost
§ 53 OZ (4) Výčet informací, které musí být poskytnuty před uzavřením smlouvy (firma, sídlo, název a charakteristika zboží, cena včetně daní a poplatků, náklady na dodání) Poučení o právu odstoupit § 13 ZOS „Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.“ § 12 ZOS Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy. Informace a okolnosti nesmí vzbuzovat dojem, že cena je nižší

8 Postihy Nesplnění informační povinnosti Nekalé obchodní praktiky
Pokuta do výše 3 milionů Nekalé obchodní praktiky Pokuta až 5 milionů Špatné označení cenou Pokuta až 1 milion Špatné informování o ceně Nekalá reklama Zadání, zpracování i šíření až 5 milionů

9 Malá hádanka, kolik za to zaplatíte?

10 A v košíku?

11 Další příklad

12 Chyba: Cena v nabídce (výzvě ke koupi) se liší od konečné ceny, obchodník nepřipočetl tzv. recyklační poplatek. Právní kvalifikace: Klamavá obchodní praktika (§ 5 ZOS) Chybná informace o ceně (§ 12 ZOS) Chybné označení cenou (§ 13 z. o cenách) Obdobně Chybějící nebo matoucí informace o DPH Neuvedení autorských poplatků

13 Klamání s DPH?

14 Jak by to mělo být?

15 Uvádění ceny Celková cena včetně
DPH PHE Autorských poplatků Dominovat by měla cena zahrnující vše, cena bez DPH je klamavá Klamavé obchodní praktiky – pokuta až ,- Kč, (§ 20 ZOS)

16 Cenové srovnání: Výsledek ze srovnávače: Informace o dopravě:

17 Výsledek, několika kroků objednávacího procesu (vložení do košíku, registrace na stránkách, volba způsobů dopravy):

18 Chyba: Obchodník neinformuje, že ke koupi zboží se váží poplatky za osobní odběr a platbu na pobočce. Právní kvalifikace: Klamavá obchodní praktika (§ 5 ZOS) Spotřebitel učinil krok (otevřel stránky obchodu a zkompletoval objednávku, vyplnil registraci), který by neučil pokud by věděl, že za uvedenou cenu nelze zboží zakoupit Správné řešení Nabízet alespoň jeden způsob odběru za inzerovanou cenu Přehledně k nabídce umístit ceník přepravy (maximálně 1 klik)

19 A co nás čeká od 1.1.2014? Informační povinnost (§ 1811 OZ)
Veškerá sdělení jasně a srozumitelně Před uzavřením smlouvy: Totožnost a kontakt na obchodníka Označení produktu a jeho vlastností Cena včetně daní a poplatků Způsob platby a dodání Náklady dodání Údaje o reklamaci Atd. Sankce - Pokud podnikatel spotřebiteli nesdělil údaje o dalších daních a poplatcích, které spotřebitel ponese nebo o nákladech není spotřebitel povinen tyto daně, poplatky nebo náklady podnikateli hradit.

20 Vznik smlouvy Právní úprava: Běžně: E-shop
§ 43 – 43c a § 53 odst. 3 občan. zákoníku Běžně: Návrh + akceptace = smlouva E-shop Veřejný návrh + akceptace = smlouva Výzva k podávání nabídek + objednávka + potvrzení = smlouva? Úprava v obchodních podmínkách

21 Vznik smlouvy srovnání e-shop vs. obchod „výzva k uzavření smlouvy“
Kamenné obchody e-shopy

22 Košík Kamenné obchody e-shopy

23 A jdeme na pokladnu Kamenné obchody

24 A jdeme na pokladnu E-shopy

25 Kontrola ceny, kontaktní údaje
Kamenné obchody

26 Kontrola ceny, kontaktní údaje
e-shopy

27 Kontrola ceny, kontaktní údaje
e-shopy

28 Placení Kamenné obchody e-shopy

29 Kdy smlouva vznikla? Kamenný obchod vzniká „na pokladně“ E-shop
Shoda nad předmětem koupě a cenou – vzniká „na pokladně“ E-shop Přijetím veřejného návrhu Shrnutím transakčních údajů, ze kterého je patrná oboustranná vůle být vázán Potvrzením objednávky Civilní právo vytváří velký prostor pro dohodu stran, ta ale nesmí být na úkor práv spotřebitele.

30 Proč je vznik smlouvy důležitý?
Závaznost = nezměnitelnost Právní jistota kupujícího a prodávajícího Právní důvod platby Plnění bez právního důvodu je bezdůvodným obohacením Časté problémy Změny ceny po odeslání objednávky Změny dodacích lhůt

31 Právo odstoupit od smlouvy
Právní úprava - § 53 (7) „spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění“ Výjimky (§ 53 (7), § 54) Zboží upravené přání spotřebitele Zboží podléhající rychlé zkáze Potraviny doručované stálými dodavateli Audio, video a programy s porušeným originálním obalem Noviny, periodika, časopisy

32 Právo odstoupit od smlouvy
Výkladová úskalí Je možné odstoupit před doručením? Logický právní argument „a maiori ad minus“ Neuznání práva přináší zbytečné oboustranné náklady Smí spotřebitel zboží vyzkoušet/použít? Vyzkoušet lze na provozovně, tím spíše doma Zboží nebo služba nesmí být spotřebována Právo odstoupit nemá chránit zjevné zneužívání (e-shop není půjčovna) Do kdy co vracet? Peníze do 30 dnů od odstoupení Vrácení zboží není v OZ upraveno, nutno kupujícího vyzvat, nebo upravit v obchodních podmínkách

33 Poštovné a odstoupení od smlouvy
Příklad 1 Spotřebitel zakoupil v e-shopu televizi, zaplatil ji bankovním převodem a nechal si ji doručit poštou. Televizor vyšel na 8.500,- Kč, poštovné na 100,- Kč. Když ji rozbalil a zapnul, zjistil, že mu nepasuje do obývací stěny, tak jí zabalil a vrátil do e-shopu. Kolik má dostat zpět?

34 Právní úprava Občanský zákoník (§ 53 odst. 10)
Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, čl. 6 odst. 2 Uplatnil-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle tohoto článku, je dodavatel povinen bezúplatně vrátit částky zaplacené spotřebitelem. Rozsudek C 511/08 Evropský soudní dvůr ve věci předběžné otázky Článek 6 musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která dodavateli umožňuje, aby ve smlouvě uzavřené na dálku požadoval po spotřebiteli náklady na dopravu zboží v případě, že tento spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy.

35 Správná odpověď? 8.600,- Kč

36 Na co má zákazník nárok E-shop Nemá nárok:
Odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží Do 30 dnů od odstoupení dostat zpět veškeré zaplacené částky včetně poštovného Zboží rozbalit a vyzkoušet Nemá nárok: 14 dní zboží intenzivně používat nebo jej zničit Na úhradu poštovného, kterým vrací zboží

37 Reklamace Povinnosti prodejce
Informovat o záruce a rozporu s kupní smlouvou Přijmout reklamaci v pracovní době na provozovně s ohledem na sortiment Případně v sídle či místě podnikání Vystavit reklamační protokol Kdy bylo uplatněno Co je obsahem Jaký způsob vyřízení spotřebitel žádá Potvrzení o provedení opravy a písemné odůvodnění Rozhodnutí o reklamaci do 3 dnů Nezapočítává se přiměřená doba na odborné posouzení vady

38 fikce neodstranitelné vady nárok na odstoupení od smlouvy
Povinnosti prodejce Vyřízení včetně odstranění vady Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní Lhůta neběží, neposkytuje-li spotřebitel součinnost Informování o vyřízení reklamace Nevyřízení reklamace = fikce neodstranitelné vady nárok na odstoupení od smlouvy

39 Kdy je uplatněna reklamace
Osobně Uplatněním reklamace na provozovně/v servisu Lhůta začíná běžet následující den Korespondenčně Doručením zásilky Nepřevezme-li ihned – lhůta běží od první možnosti převzít Převzetí = povinnost vystavit reklamační protokol Vyřízení = informování spotřebitele + odeslání reklamovaného zboží spotřebiteli

40 Kdo je spotřebitel? Fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či podnikatelské aktivity. (C) Dodavatel – osoba, která jedná v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (B) Vztahy Spotřebitelský (B → C) – použijí se se ustanovení o ochraně spotřebitele (záruka, rozpor, vyřizování reklamace) Občanskoprávní (C → C) – použijí se jen základní ustanovení jednotlivých smluvních typů (záruka 6 měsíců…) Obchodněprávní (B → B) – užije se obchodní zákoník, nižší nároky na odpovědnosti za vady, nelze užít na C!

41 Rozpor s kupní smlouvou (KS)
Shoda s KS (§ 616 občanského zákoníku) věc má jakost a užitné vlastnosti požadované smlouvou prodávajícím, výrobcem a jeho zástupcem popisované na základě reklamy očekávané pro věc takového druhu obvyklé odpovídá požadavkům právních předpisů je v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti odpovídá účelu uváděném prodávajícím nebo pro který se běžně používá vyznačené datum minimální trvanlivosti a použitelnosti (potraviny)

42 Nárok spotřebitele Zboží není PŘI PŘEVZETÍ ve shodě s KS
Projeví-li se do 6 měsíců od převzetí, má se za to že vada na věci byla v době převzetí! Neodporuje-li to povaze věci (např. vybité baterie) Neprokáže-li se opak (odborný posudek) Nevěděl-li o něm spotřebitel předem (sleva za vadu) Sám jej způsobil (nabouraný automobil) Má SPOTŘEBITEL nárok aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc vyměnil nebo opravil slevil z ceny nebo vrátil peníze vybírá vždy spotřebitel, nutno uvést v reklamačním protokolu

43 Specifika rozporu s KS Vyvratitelná domněnka rozporu s KS a obrácené důkazní břemeno do 6 měsíců se podnikateli těžko prokazuje, že se o rozpor nejedná po 6 měsících už rozpor těžko prokáže spotřebitel Spotřebitel nemá povinnost věc prohlédnout a vytknout zjevné vady ihned Informační povinnost spotřebitel musí být poučen, že rozpor může uplatnit (§13 zákona o ochraně spotřebitele) nejdříve se volí z opravy/výměny výměna = nová záruka nejčastější prohřešek, za který pokutuje ČOI

44 Záruka Prodávající odpovídá za vady, které se v záruční lhůtě projeví jako rozpor s kupní smlouvou Vyjma rychle se kazících a použitých věcí Základní záruční lhůta – 24 měsíců Užije se i na zhotovení věci na zakázku (§ 612) Jiné lhůty u smlouvy o dílo a opravě a úpravě věci Zhotovení stavby – 3 roky Stavební práce – 18 měsíců Jiné opravy a úpravy věci – 3 měsíce Po 6 měsících už spotřebitel netvrdí, že vada byla od počátku, ale zboží si pod dobu záruční lhůty neudrželo požadované vlastnosti.

45 Nárok spotřebitele Kupní smlouva Smlouva o dílo (zhotovení věci)
Opravitelná vada oprava Neopravitelná vada více opravitelných vad, opakovaný výskyt vad odstoupení od smlouvy výměna věci Smlouva o dílo (zhotovení věci) Opravitelná Neopravitelná brání řádnému užívání – odstoupení od smlouvy nebrání řádnému užívání – přiměřená sleva

46 Za co se neručí? Vady pro které je zboží zlevněné
Vady, na které byl spotřebitel upozorněn před převzetím Opotřebení věci způsobené obvyklým používáním Vady, které způsobí spotřebitel sám Smlouvy o dílo: Vady spotřebitelem dodaného materiálu, na které zhotovitel předem upozornil Vady vzniklé dodržením nevhodných pokynů spotřebitele, na které zhohotovitel předem upozornil

47 Jak se z toho nezbláznit?
Jsme partnery slušných obchodníků

48 Aktivity pro podnikatele
Nebezpečné výrobky ( Eliminace „šmejdů“ Kontrola zboží proti výskytu nebezpečných výrobků Partnerský program Vzájemné informování o partnerství Informace o testech výrobků Nákupní průvodci Značka kvality ( Otestovaný výrobek – štítek kvality Uživatelé

49 Aktivity pro podnikatele
Certifikace obchodních podmínek Převzetí programu SAOP (dříme SOS) dOP – Dobré obchodní podmínky Základní úroveň – přehledné a pro spotřebitele nezáludné obchodní podmínky Zvláště hodnocená kritéria – ustanovení nad rámec zákona Vzdělávání podnikatelů

50 Webináře (www.detst.cz/webinare)
Krátký online kurz (30-50 minut) Interaktivní zapojení posluchačů Připojení odkudkoliv Aktuální témata z poradenské linky Proběhlé webináře: Nákup v e-shopu Reklamace Nekalé obchodní praktiky Reklamace vs. rozpor s kupní smlouvou Jak přežít Vánoce bez pokuty Kamenný obchod vs. e-shop

51 Webináře - připravované
Jak správně vyřídit reklamaci :00  Lhůty, nároky, prostě co je dobré znát? Jak se vyvarovat nekalým obchodním praktikám :00 Co je to a co hrozí, jak správně uvádět cenu a jak prezentovat marketingové akce bez pokuty? Další termíny a

52 Semináře (www.dtest.cz/clanek-1329/spotrebitelska-prava-pro-podnikatele)
Komplexní kurz (celodenní) Skutečná práva zákazníků a jejich zneužívání Konfliktní zákazník a jak na něj? Jak nedostat pokutu od dozorového orgánu? Práva a povinnosti internetových obchodů Jak se liší obecná úprava prodeje zboží od prodeje zboží v kamenném obchodě? Chystané změny ve spotřebitelských právech Termíny:

53 Děkuji za pozornost Miloš Borovička


Stáhnout ppt "Seminář Eshop clubu E-shopy a spotřebitelé"

Podobné prezentace


Reklamy Google