Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Nepřímé daně jsou jednou z položek, které obecně přispívají do veřejných rozpočtů nejvýznamněji. EU harmonizuje sazby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Nepřímé daně jsou jednou z položek, které obecně přispívají do veřejných rozpočtů nejvýznamněji. EU harmonizuje sazby."— Transkript prezentace:

1 Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň

2 Nepřímé daně jsou jednou z položek, které obecně přispívají do veřejných rozpočtů nejvýznamněji. EU harmonizuje sazby daně z přidané hodnoty, stejně tak spotřební daně hlavně z důvodu, aby se nevytvářely bariéry při obchodování se zbožím na jednotném trhu EU. Směrnice omezují základní sazbu DPH, která nesmí být nižší než 15 %. Dále státy mohou zavést jednu nebo dvě snížené sazby, nejnižší však 5 %. Do kategorie výrobků a služeb se sníženou sazbou mohou být zařazeny služby sociální nebo služby kulturní povahy a některé potraviny.

3 Sazby daně z přidané hodnoty Zdroj: http://www.oecd.org/dataoecd/12/13/34674429.xlshttp://www.oecd.org/dataoecd/12/13/34674429.xls

4 Daň je zakalkulována v ceně výrobků. Platí ji kupující, spotřebitel/poplatník, odvádí ji plátce DPH – podnik. Plnění, která jsou předmětem DPH A) Dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu B) Poskytnutí služby C)……. Podnikatel, který překročí obrat 1 milion Kč za posledních 12 kalendářních měsíců, je povinen podat přihlášku k registraci k dani do 15 dnů po skončení měsíce, v němž byl překročen stanovený limit. Stává se tak plátcem DPH.

5 U zdanitelného plnění se uplatňuje: základní sazba daně ve výši 21 % (2013), nebo snížená sazba daně 15 % (2013) - (potraviny, tiskoviny, knihy, teplo), v r. 2012 14 % (do té doby 10%).

6 Zboží podléhající snížené sazbě: Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických) a krmiva pro zvířata; Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy Zdravotnické prostředky Palivové dřevo …………….

7 Služby podléhajících snížené sazbě: Opravy zdravotnických prostředků, Opravy invalidních vozíků. Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. Odvádění a čištění odpadních vod Sběr a přeprava komunálního odpadu. Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky. Vodní hromadná pravidelná doprava Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. Ubytovací služby. Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení. Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; Služby posiloven a fitcenter. Pohřební a související služby Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. …………………

8 Zdaňovací období Čtvrtletní pokud obrat nepřesáhl za kalendářní rok 10 milionů korun, Měsíční při překročení obratu nad 10 mil. Kč

9 Vystavení daňového dokladu Plátce je povinen vyhotovit daňový doklad za každé zdanitelné plnění nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne. Zjednodušený daňový doklad pro platbu v hotovosti do 10 tisíc Kč (vč. DPH) obsahuje: obchodní firmu (nebo jméno a příjmení) a sídlo (či místo podnikání) plátce DIČ plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění evidenční číslo daňového dokladu rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby) datum vystavení dokladu datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve (pokud se liší od data vystavení daňového dokladu) výše ceny celkem včetně DPH údaj o základní nebo snížené sazbě DPH, případně údaj, že jde o zdanitelné plnění osvobozené od DPH Za správnost a úplnost zjednodušeného daňového dokladu a výpočet DPH odpovídá kupující

10 Běžný daňový doklad musí mít navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu : obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění (která platí). Pokud je to plátce, tak také jeho DIČ vyčíslený základ pro DPH (jednotková cena bez DPH x množství) základní nebo sníženou sazbu DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH) výši DPH zaokrouhlenou na koruny nebo na haléře Za správnost a úplnost běžného daňového dokladu a výpočet DPH odpovídá ten, kdo jej vydává.


Stáhnout ppt "Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Nepřímé daně jsou jednou z položek, které obecně přispívají do veřejných rozpočtů nejvýznamněji. EU harmonizuje sazby."

Podobné prezentace


Reklamy Google