Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blanka Mattauschová MFČR – Odbor nepřímé daně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blanka Mattauschová MFČR – Odbor nepřímé daně"— Transkript prezentace:

1 Blanka Mattauschová MFČR – Odbor nepřímé daně 11. 11. 2011
„Reverse-charge“ aneb DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací od Blanka Mattauschová MFČR – Odbor nepřímé daně

2 Reverse-charge u stavebních nebo montážních prací
§92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH – součástí novely od , účinnost od Režim přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele (existuje i u intra-komunitárních plnění) Dodavatel vystaví daňový doklad bez uvedení výše DPH a ani ji neodvádí do SR Odběratel vypočte výši DPH a uvede ji ve svém daňovém přiznání – DPH na výstupu x odpočet DPH na vstupu dle zákonných podmínek

3 Na koho se reverse-charge vztahuje
Tento režim použije dodavatel, poskytne-li stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací neplátci DPH – použití standardního režimu DPH Pokud dodavatel není plátcem DPH – tento režim nepoužije

4 Vymezení plnění Předmětem plnění je poskytnutí stavebních nebo montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 Jedná se kromě stavebních prací také např. o zednické, tapetářské, malířské, sklenářské a obkladačské práce Tento režim se nevztahuje na převod nemovitostí

5 Povinnosti poskytovatele (dodavatele)
Vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad Daňový doklad má všechny náležitosti běžného daňového dokladu (včetně sazby daně), s výjimkou výše daně Sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel

6 Povinnosti příjemce (odběratele)
Doplnění výše daně na obdrženém daňovém dokladu – odpovídá za správnost vypočtené daně Přiznání daně – uvedení daně na výstupu v rámci daňového přiznání k DPH ve zdaňovacím období dle DUZP – pozor na vrácení dokladu Zaplacení daně – výsledná daňová povinnost nebo nadměrný odpočet Nárok na odpočet daně – dle zákonem stanovených podmínek

7 Společné povinnosti Vedení evidence pro daňové účely – DIČ příjemce/poskytovatele, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění Předložení výpisu z evidence pro daňové účely spolu s daňovým přiznáním – elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně Uvedení v daňovém přiznání – příjemce (ř. 10 nebo ř. 11) x poskytovatel (ř. 43 nebo ř. 44)

8 Porušení režimu přenesení daňové povinnosti
Poskytovatel plnění uplatní chybně běžný režim namísto reverse-charge – uplatní DPH na výstupu Příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně – daň nebyla stanovena podle zákona o DPH Poskytovatel plnění musí provést opravu daně podle §43

9 Úplaty (zálohy) přijaté dodavatelem
Úplaty přijaté dodavatelem vedoucím účetnictví do konce roku 2011 – vyúčtování po Povinnost přiznat a zaplatit daň ze záloh dodavatelem – sazba daně platná do konce roku 2011 Odběratel použije RCH pouze na základ daně = rozdíl mezi celkovým základem daně a základem daně z přijatých úplat Odběratel použije sazbu daně platnou po

10 Úplaty (zálohy) přijaté dodavatelem
Úplaty přijaté dodavatelem po Poskytovatel plnění nepřizná ke dni přijetí úplaty DPH na výstupu Poskytovatel plnění nemá povinnost při přijetí úplaty vystavit daňový doklad Daňový doklad vystaví poskytovatel až při uskutečnění celého zdanitelného plnění = základ daně Odběratel uplatní reverse-charge standardně na základě obdrženého daňového dokladu

11 Opravy základu daně dle § 42 zákona o DPH po 1. 1. 2012
Zdanitelné plnění uskutečněné do konce roku 2011 – postup jako v roce 2011 Zdanitelné plnění uskutečněné po – na daňovém dokladu je rozdíl mezi opravenou a původní daní 0 Opravu provede odběratel ve svém daňovém přiznání

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Blanka Mattauschová MFČR – Odbor nepřímé daně"

Podobné prezentace


Reklamy Google