Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o DPH pro rok 2013 Blanka Mattauschová 21. 2. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o DPH pro rok 2013 Blanka Mattauschová 21. 2. 2012."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o DPH pro rok 2013 Blanka Mattauschová 21. 2. 2012

2 Novela zákona o DPH 2013 Ukončeno vnitřní připomínkové řízení V týdnu od 27. 2. 2012 bude rozeslána do vnějšího připomínkového řízení – termín pro připomínky do konce března 2012 Dle plánu legislativních prací bude novela předložena LRV do 30. 4. 2012

3 Novela zákona o DPH 2013- hlavní úpravy Základní oblasti úpravy Fakturace Změny v oblasti registrací Místo plnění u nájmu dopravního prostředku Změna zdaňovacího období, evidence pro daňové účely a zrušení registrace Osvobození převodu nemovitostí – 5letá lhůta + možnost uplatnění daně Hotovostní účetnictví??

4 Fakturace Transpozice Směrnice Rady 2010/45/EU – pravidla fakturace Zrovnoprávnění daňových dokladů v listinné i elektronické podobě Nový díl 5 ZDPH Zajištění věrohodnosti původu DD, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti od okamžiku vystavení do konce lhůty pro jeho uchování, bez ohledu na podobu dokladu Volba způsobu zajištění věrohodnosti, neporušenosti a čitelnosti – „kontrolní mechanismy procesů osoby, které vytvářejí spolehlivou auditní stopu mezi daňovým dokladem a daným plněním Doplňování údajů jen do evidence pro daňové účely

5 Změny v oblasti registrace Registrace již jako administrativní úkon - pouze evidenční úkon Zavedení institutu identifikovaných osob – osoby identifikované k dani + osoby povinné k dani pod zákonným při překročení limitu pro pořízení zboží z JČS, přijetí služby od osoby registrované k dani v JČS nebo od zahraniční osoby Identifikované osoby budou mít povinnost přiznávat daň při pořízení zboží a přijetí služeb u přeshraničních transakcí. Při uskutečňování tuzemských plnění jsou v postavení osoby osvobozené od uplatňování daně. Navazující úprava v registracích a ve zrušení registrace

6 Místo plnění u nájmu dopravního prostředku Transpozice čl. 4 Směrnice 2008/8/ES – vše v §10d Krátkodobý nájem = beze změny – místo, kde je DP dán k dispozici zákazníkovi Dlouhodobý nájem – výjimka pro nájem rekreační lodi DN osobě nepovinné k dani = místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu DN osobě povinné k dani = základní pravidlo §9 odst. 1 – usazení příjemce služby Dlouhodobý nájem rekreační lodě pronajímatel má v místě převzetí lodě sídlo nebo provozovnu = místo fyzického převzetí lodi pronajímatel nemá sídlo nebo provozovnu = místo usazení příjemce služby

7 Další změny - § 99, 100, § 101a a 106 § 99 – změna zdaňovacího období - zkušební doba pro nové plátce § 100 – povinné náležitosti evidence pro daňové účely § 101a – povinná elektronická forma podání § 106 – Zrušení registrace z moci úřední – úprava podmínek

8 § 56 Převod nemovitostí Prodloužení lhůty pro osvobození převodu nemovitostí od daně ze 3 na 5 let Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí této lhůty uplatní daň

9 Hotovostní účetnictví Odložení povinnosti přiznat DPH až po zaplacení odběratelem a zároveň posun uplatnění nároku na odpočet až po úhradě přijatého plnění Dobrovolné využití – výše prahu hotovostního účetnictví v částce 10 mil. Kč Aplikační problémy – ze strany plátců i ze strany správců daně


Stáhnout ppt "Novela zákona o DPH pro rok 2013 Blanka Mattauschová 21. 2. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google