Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH v roce 2012 Ing. Olga Hochmannová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH v roce 2012 Ing. Olga Hochmannová"— Transkript prezentace:

1 DPH v roce 2012 Ing. Olga Hochmannová

2 Přehled přijatých zákonů se změnami ZDPH 2012 - 2015
Na přelomu r /2012 byl ZDPH novelizován 5 zákony, s účinností od r. 2012, 2013 a 2015 Zákon č. 370/2011 Sb. – sazby daně, oprava ZD a výše daně, opravný daňový doklad… Zákona č. 375/2011 Sb.- změna v osvobození zdravotnických služeb od daně Zákon č. 457/2011 Sb. – doplnění § 93a ZDPH, aktualizace pojmů dle zákona o Finanční správě ČR

3 Přehled zákonů se změnami ZDPH 2012 - 2015
Zákon č. 458/2011 Sb. – změna obratu pro registraci plátce Zákon č. 17/2012 Sb. – aktualizace pojmů dle zákona o Celní správě ČR + Změny dle zákona 47/2011 Sb., - od § 92e (režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací)

4 Přehled zákonů se změnami ZDPH 2012 - 2015
Návrh novely ZDPH od povinnost upravit ZDPH v souladu s novelou Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH - daňové doklady, zjednodušení daňových dokladů v elektronické podobě, DUZP při pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu Sazby DPH

5 Změny sazeb daně r. 2012    Od změna snížené sazby daně z 10 % na 14 % Přechodná ustanovení pro dodání vody, tepla a chladu a služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (lze provést mimořádný odečet nebo propočet)

6 Změny sazeb daně    Od – dle zákona 47/2011 Sb. by měla být zavedena jedna sazba daně ve výši 17,5 %, současný záměr – ponechat 2 sazby a zvýšit o 1 %

7 Kurz pro přepočet cizí měny při opravě ZD a výše daně
§ 42 ZDPH - Možnost použít při opravách ZD a výše daně kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.

8 Náležitosti opravného daňového dokladu
§ 45 ZDPH – Opravný DD může obsahovat buď evidenční čísla původních daňových dokladů nebo takové vymezení původních plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná (např. odkaz na období) Je možné uvést jen celkový rozdíl mezi opravenými a původními základy daně a výší daně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění.

9 Osvobození zdravotních služeb od daně
Od nové znění § 58 ZDPH Změna v osvobození – osvobozená je jen zdravotní služba, která má léčebný cíl nebo chrání lidské zdraví a služba s ní úzce související Dopad – u plátců vyšší administrativní náročnost, výhodnější pro výpočet koeficientu a uplatnění větší části odpočtu daně, u neplátců – zdanitelná plnění se zahrnují do výpočtu obratu pro registraci Sladění pojmů se zákonem o zdravotních službách Související změny § 48a, § 51, příloha č. 1 a 2

10 Odpočet daně § 73 ZDPH - Nárok na odpočet lze prokázat, i když na daňovém dokladu není uvedeno DIČ nebo údaje rozhodné pro výpočet daně § 77 ZDPH – co je použitím obchodního majetku pro „jiné účely“ při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 ZDPH

11 Úprava odpočtu daně § 78, 78a - Prodloužení lhůty pro úpravu odpočtu u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor na 10 let (přechodná ustanovení – jen u TZ pořízeného od ) Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku v případě prodeje – samostatně v novém § 78d

12 § 92e Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací Při dodání plátcem plátci (metodická informace GFŘ a MF ČR – zohledňovat i zda je pro účely ekonomické činnosti, novější odpovědi – stačí poskytne-li příjemce DIĆ jako plátce daně) U stavebních a montážních prací Kódy 41– 43 klasifikace produkce CZ-CPA (metodické informace GFŘ a MF ČR, služby, které do klasifikace nepatří, nejčastější dotazy na zatřídění služeb)

13 § 92e Dodavatel vystaví daňový doklad (náležitosti včetně ZD a sazby daně) Příjemce doplní výši daně, přizná daň Samostatná evidence pro účely DPH – dodavatel i příjemce Daňové přiznání k DPH – ř. 25 dodavatel, ř. 10/11 příjemce Hlášení v elektronické podobě – dodavatel i příjemce (Aktualizace metodické informace k § 92a ZDPH k – stavební práce = kód 4, zboží dle přílohy č. 5 = kód 5)

14 § 92e Přechodná ustanovení – záloha zaplacená do na práce uskutečněné od – vznikla-li dodavateli povinnost přiznat z přijaté zálohy daň, stanoví ZD jen ve výši rozdílu Metodické informace GFŘ – zálohy a § 92e – ZD se sníží jen o zálohy, z nichž vznikla povinnost přiznat daň, záporná částka vyúčtování v r. 2012, opravy ZD a výše daně za plnění uskutečněná do – vyúčtuje se v původním režimu

15 § 103 Nový institut v ZDPH - § 103 – zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň – zajišťovací příkaz účinný okamžikem vydání

16 Ručení za nezaplacenou daň
Rozšíření § 109 ZDPH – příjemce plnění může ručit za nezaplacenou daň i v případě, kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený mimo tuzemsko

17 Děkuji za pozornost! 


Stáhnout ppt "DPH v roce 2012 Ing. Olga Hochmannová"

Podobné prezentace


Reklamy Google