Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 17. 5. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 17. 5. 2011."— Transkript prezentace:

1 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 17. 5. 2011

2 Daňová reforma reforma přímých daní a odvodů reformní novela 2013 ◦ zákon o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa zákon o příjmových daních 2 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

3 Harmonogram reformy reformní novela 2013 ◦ platnost  přelom let 2011 a 2012 ◦ účinnost  1. leden 2013 zákon o příjmových daních ◦ platnost  přelom let 2012 a 2013 ◦ účinnost  1. leden 2015 3 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

4 Hlavní body reformní novely 2013 1. jedno inkasní místo 2. harmonizace základu daně a vyměřovacích základů pojistných 3. další zásadní věcné změny v oblasti ◦ daní z příjmů ◦ daňového řádu ◦ daně dědické a daně darovací ◦ daně z přidané hodnoty 4. legislativně technické změny 4 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

5 Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob obecně sazba daně 19 % odstranění řady výjimek zrušení základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 15 % 5 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

6 Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků zrušení konceptu superhrubé mzdy ◦ dílčím základem daně bude hrubá mzda zrušení řady osvobození a jejich nahrazení novou slevou (3 000,- Kč ročně) 6 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

7 Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti základem daně z příjmů (i základem pojistných) bude 100 % hrubého zisku 7 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

8 Změny ve zdaňování příjmů právnických osob zrušení některých daňových úlev zjednodušení tvorby rezerv a opravných položek k pohledávkám sjednocení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 10 % zavedení slevy na dani ve výši srážené daně z dividend (dividendová sleva), jež bude moci být bez omezení uplatněna v následujících zdaňovacích obdobích nulové zdanění subjektů kolektivního investování a důsledné zdanění výplat ze systému podpora výzkumu a vývoje 8 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

9 Daň z úhrnu mezd nahrazení těchto peněžitých plnění placených zaměstnavatelem: ◦ pojistného na důchodové a nemocenské pojištění ◦ příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ◦ pojistného na veřejné zdravotní pojištění ◦ pojistného na úrazové pojištění sazba daně 32,5 % (25 % + 7 % + 0,5 %) základem daně je úhrn základů pro výpočet zálohy na daň ze závislé činnosti zúčtovaných plátcem strop ve výši 48násobku průměrné mzdy (průměrný počet zaměstnanců) 9 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

10 Procesní ustanovení jedno podání, jedna platba, jeden účet ◦ poplatník ◦ plátce povinná elektronická forma některých podání správa daní a pojistných orgány Finanční správy České republiky podle daňového řádu 10 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

11 Změna daňového řádu registrace daňových subjektů daňová informační schránka 11 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

12 Změna daně dědické a daně darovací zavedení lineární sazby ◦ 19 % u daně darovací ◦ 9,5 % u daně dědické zvýšení limitu pro osvobození na 50 000 Kč u 3. skupiny 12 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

13 Změna zákona o dani z přidané hodnoty snížení výše obratu pro povinnou registraci z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč 13 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

14 Změny v úpravě pojistného na sociální zabezpečení v oblasti důchodového pojištění placeného zaměstnancem zůstává sazba ve výši 6,5 % strop na úrovni čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy u zaměstnavatelů se placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zrušuje a bude nahrazeno daní z úhrnu mezd, která zahrne i pojistné na úrazové pojištění vyměřovacím základem pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ bude 100 % hrubého zisku sazba pojistného u OSVČ bude stejná jako sazba pojistného u zaměstnanců, a to 6,5 % 14 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

15 Změny v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění pojistné placeného zaměstnancem dojde ke sjednocení sazeb s pojistným na důchodové pojištění, a to na 6,5 %, strop na úrovni sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy u zaměstnavatelů se placení pojistného na veřejné zdravotní pojistné zrušuje a bude nahrazeno daní z úhrnu mezd základem pojistného na veřejné zdravotní pojištění OSVČ bude 100 % hrubého zisku sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění u OSVČ bude stejná jako u zaměstnanců, a to 6,5 % 15 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.

16 Děkuji za pozornost ! JUDr. Radim Boháč, Ph. D. zástupce ředitele odboru 32 Daňová legislativa vedoucí oddělení 321 Legislativa přímých a nepřímých daní Ministerstvo financí Letenská 15 118 10 Praha 1 Pracoviště: Lazarská 7, 110 00 Praha 1 tel.: +420 25704 2244 email: radim.bohac@mfcr.czradim.bohac@mfcr.cz 16 Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč Ph.D.


Stáhnout ppt "Daňová reforma - reformní novela 2013 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 17. 5. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google